Mona Lisa'nın Sırları

GERİ
05 December Monday 2016
1125

"I am an engineer and scientist, so for me all has to be logical. It was not logical that Mona Lisa does not have any eyebrows or eyelashes," told Cotte. "I discovered one hair of the eyebrow." Another conundrum had been the position of the subject's right arm, which lies across her stomach. This was the first time, Cotte said, that a painter had rendered a subject's arm and wrist in such a position. While other artists had never understood da Vinci's reasoning, they copied it nonetheless.

"Ben bir mühendis ve bilimadamıyım, dolayısıyla bana göre her şeyin mantıklı olması gerekir. Mona Lisa'nın kaşlarının ya da kirpiklerinin olmaması mantıksızdır," dedi Cotte. "Kaşının bir kılını buldum." Bir diğer muamma da öznenin karnının üzerinde duran sağ kolunun durduğu yer olmuştu. Cotte ilk kez bir ressamın bir öznenin kolunu ve bileğini böyle bir konumda resmettiğini söyledi. Diğer ressamlar Vinci'nin düşüncelerini anlamasalar da onu taklit ettiler.