Hiroşima: Atom Bombası

GERİ
05 December Monday 2016
1023

The bomb was nicknamed 'Little Boy' and was thought to have the explosive force of 20,000 tonnes of TNT.

Bombanın takma adı 'Küçük Çocuk'tu ve 20,000 ton TNT'nin patlama şiddetine sahip olduğu düşünülüyordu.

The final target was decided less than an hour before the bomb was dropped.

Vurulacak hedefin neresi olacağına bomba bırakılmadan yarım saatten az bir süre önce karar verilmişti.

On detonation, the temperature at the burst-point of the bomb was several million degrees.

Bombanın infilak etmesiyle bombanın patladığı noktada birkaç milyon derece sıcaklık açığa çıktı.

Thousands of people on the ground were killed or injured instantly.

Yerdeki binlerce insan anında ölmüş ya da yaralanmıştı.