Otomotiv Terimleri ve Kısaltmaları Sözlüğü

GERİ
05 October Wednesday 2016
1229

OTOMOTIV TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
DICTIONARY OF AUTOMOTIVE TERMS
AAA (American Automobile Association) Amerikan Otomobil Birliği 
ABDC Alt ölü noktadan sonra 
A BONE MODEL "A" Ford. 
ABSOLUTE ENTROPY Mutlak entropi 
ABSOLUTE PRESSURE Mutlak basınç 
ABSOLUTE ZERO Mutlak sıfır -273.16°C 
AC Alternatif akım 
ACCELERATOR Gaz pedalı 
ACCELERATOR PUMP Kapış pompası. 
ACCESSORIES Aksesuarlar 
ACCUMULATOR Akü, batarya 
ACCUMULATOR PISTON (Otomatik Transmisyon) Fren bandı pistonu 
ACEEE (The American Council for an Energy Efficient Economy) Amerikan Enerji Verimli Ekonomi Konseyi 
ACETYLENE Asetilen gazı 
ACID Asit, Akü elektroliti, sülfürik asit ve su karışımı 
ACKERMAN PRINCIPLE Ackerman prensibi (direksiyon sisteminde) 
ACTIVATION TIME Uyartım zamanı 
ACTIVE MATERIAL Aktif malzeme, akü plakalarının malzemesi 
ACTUAL NOZZLE Gerçek lüle 
ACTUAL USEFUL WORK Gerçek yararlı iş 
ACTUAL DIFFUSER Gerçek yayıcı 
ADDITIVE Katık (benzin, yağ gibi maddelerin karakteristiklerini iyileştirmede kullanılır). 
ADIABATIC Adyabatik, ısı geçişi olmadan 
ADIABATIC SATURATION PROCESS Adyabatik doyma işlemi 
ADIABATIC FLAME TEMPERATURE Adyabatik alev sıcaklığı 
ADIABATIC EFFICIENCY Adyabatik verim 
ADVANCE Avans 
ADVANCE Avans 
ADVANCE (Ateşleme zamanı) Buji üst ölü noktadan önce çekecek şekilde ateşleme zamanının ayarlanması. 
ADVANCE CURVE Avans eğrisi. 
AEA (Automotive Electric Association) Otomotiv Elektrik Birliği. 
AERA (Automotive Engine Rebuilders Association) Otomotiv Motor Yenileştiriciler Birliği. 
AERODYNAMICS Aerodinamik 
AERODYNAMIC DRAG Aerodinamik sürükleme 
AFTERBURNER Artyakıcı 
AHRA (American Hot Rod Association) Amerikan Sıcak Rot Birliği. (Hot-Rod bir Amerikan terimi olup halihazırda çalışan bir sistemin daha yüksek performans elde etmek amacıyla, parça ilavesi ya da değişimi yoluyla modifiyesi anlamına gelir. 
AIR Hava 
AIR (Air Injection Reactor system) Hava enjeksiyon reaktör sistemi (emisyonları azaltmak üzere). 
AIR BRAKE SYSTEM Hava fren sistemi. 
AIR CLEANER Hava filtresi. 
AIR CONDITIONER İklimlendirici, klima. 
AIR COOLED Hava ile soğutulan. 
AIR FILTER Hava filtresi. 
AIR FLOW SENSOR Hava akış (debi) sensörü. 
AIR FOIL Hava levhası, yarış arabalarında yüksek hız kararlılığı sağlamak için kullanılır. 
AIR/FUEL RATIO Hava/yakıt oranı 
AIR GAP (Regülatör) Hava aralığı 
AIR GAP (Bujide) Merkez ve yan elektrotlar arasındaki mesafe 
AIR HORN (Karbüratör) Hava kanalının girişi 
AIR HORN (Uyarı) Havalı korna 
AIR POLLUTION Hava kirliliği 
AIR SPRING Hava yayı veya yastığı 
AIR STANDARD ASSUMPTIONS Hava standardı kabulleri 
AIR STANDARD CYCLE İdeal hava çevrimi 
ALIGN Ayarlamak 
ALLOY Alaşım 
ALL-WHEEL DRIVE Tüm tekerleklerden tahrikli 
ALNICO MAGNET Alnico mıknatıs, yapısında (Al) alüminyum, (Ni) nikel ve (Co) kobalt bulunan mıknatıs. 
ALTERNATOR Alternatör 
ALTERNATING CURRENT (AC) Alternatif akım 
AMA (Automobile Manufacturers Association) Otomobil İmalatçıları Birliği 
AMBIENT TEMPERATURE Ortam sıcaklığı 
AMMETER Ampermetre 
AMPERE Akım şiddeti birimi 
AMPERAGE Amperaj, amper olarak akan akım 
AMPERE HOUR CAPACITY Amper saat kapasitesi, akünün belli sürede belli akımı verebilme yeteneği. 
ANNEAL Metalleri tavlama, sertliğini giderme 
ANODE Anod - pozitif kutup 
ANTENNA Anten 
ANTIBACKFIRE VALVE Geri tepme yi önleme valfi 
ANTIFREEZE Antifriz 
ANTIFRICTION BEARING Rulmanlı yatak 
ANTIKNOCK AGENT Vuruntu önleyici katık 
ANTIKNOCK QUALITY Vuruntu önleme kalitesi 
ANTIPERCOLATOR Karbüratörde, deşarj tüpündeki buhar çıkış deliği 
API (American Petroleum Institute) Amerikan Petrol Enstitüsü 
APRA (Automotive Parts Rebuilders Association) Otomotiv Otomotiv Parça Yenileştiriciler Birliği 
ARC WELDING Ark (elektrik) kaynağı 
ARC İki elektrod arasından kıvılcımın atlaması, ark 
ARMATURE Armatür 
ARMATURE (Röle, regülatör, korna, vb.) Ünitenin hareket edebilen parçası 
ARMATURE (Marş motoru) Kutup ayakları arasında dönen eleman 
AQUAPLANING Tekerleklerin yoldaki su birikintileri üzerinde kayması, yüzmesi 
ASBESTOS Asbest. 
ASLE (American Society of Lubrication Engineers) Amerikan Yağlama Mühendisleri Birliği. 
ASME (American Society of Mechanical Engineers) Amerikan Makine Mühendisleri Birliği. 
ASSE (American Society of Safety Engineers) Amerikan Güvenlik Mühendisleri Birliği. 
ASYMMETRICAL LOWER BEAM Asimetrik aşağı hüzme (farlarda). 
ASTM (American Society for Testing Materials) Amerikan Malzeme Test Birliği. 
ATA (American Trucking Association) Amerikan Kamyoncular Birliği. 
ATDC (After Top Dead Center) Alt ölü noktadan sonra. 
ATMOSPHERIC PRESSURE Atmosfer basıncı. 
AUTO-IGNITION Otomatik (kendiliğinden) ateşleme 
AUTOMATIC CHOKE Otomatik jigle 
AUTOMATIC CLUTCH Otomatik kavrama (debriyaj) 
AUTOMATIVE ENGINEERING Otomotiv mühendisliği 
AUTRONIC EYE Otomatik elektronik far hüzmesi seçici eleman 
AUXILIARY STARTING DEVICES (diesel motorlarında) Yardımcı ilk hareket elemanları 
AWL (Lastik) Biz, ucu sivri, ince tornavida benzeri el aleti 
AXIAL Eksenel 
AXLE Dingil, aks 
AXLE END GEARS Aks dişlisi 
AXLE RATIO Aks oranı, aksın bir dönüşü için şaftın dönme miktarı 
 
BACKFIRE (Emme sistemi) Geri tepme, karışımın emme manifoldunda yanması. 
BACKFIRE (Egzoz sistemi) Geri tepme, yanmamış karışımın egzoz manifoldunda yanması. 
BACKLASH Birbiriyle ilişkili olarak çalışan iki parça (ör. iki dişli çark) arasındaki boşluk. 
BACKUP LAMP Geri hareket farı 
BACK PRESSURE Karşı basınç 
BACK WORK RATIO Geri iş oranı 
BAFFLE Akış saptırıcı 
BALANCE Dengeleme 
BALANCING-COIL GAUGE Basınç ve sıcaklık gösterimi için gösterge panosunda kullanılan bir çift bobin. 
BALL BEARING Rulman yatak. 
BALL JOINT Rulmanlı esnek bağlantı. 
BALL JOINT STEERING KNUCKLE Rulmanlı esnek direksiyon bağlantısı 
BALL JOINT ROCKER ARMS Rulmanlı esnek külbütör parmakları 
BALLAST RESISTOR Dirençli kablo 
BASE CIRCLE Kamdaki en düşük nokta Kam çıkıntısının tam karşısındaki alan 
BATTERY Batarya, akümülatör 
BATTERY CAPACITY Batarya (akü) kapasitesi 
BATTERY CHARGER Batarya (akü) şarj cihazı 
BATTERY CHARGING Bataryanın (akü) şarjı, doldurulması 
BATTERY IGNITION Bataryalı (akülü) ateşleme (geleneksel ateşleme) 
BBDC (Before Bottom Dead Center) Alt ölü noktadan önce. 
BCI (Battery Council International) Uluslararası Batarya Konseyi 
BDC (Bottom Dead Center) Alt ölü nokta 
BEAD Tespih, lastiklerde jantla kavraşan kısmın içerisindeki çelik tel 
BEARING Yatak, dönen parçaların temas yüzeyleri ile temas halindeki taşıyıcı yüzey 
BEARING CLEARANCE Yatak boşluğu, yağlama amacıyla, dönen parçaların temas yüzeyleri ile temas halindeki taşıyıcı yüzey arasında bırakılan boşluk 
BELL HOUSING Kavrama kapağı, muhafazası. Volan ve kavramayı veya tork konverter grubunu içine alan metal kapak. 
BENDIX DRIVE Bendiks dişlisi, motoru ilk harekete geçirmek için volan dişlisiyle kavraşan dişli. Motor çalışınca, otomatik olarak volan dişlisinden ayrılır. 
BEVEL GEAR Konik dişli, örneğin aks uçlarında kullanılan dişli 
BEVEL SPUR GEAR dişleri konik biçimde açılmış dişli, bazı diferansiyellerdeki mahruti dişli 
BEZEL Cam yuvası, bir ünitede kullanılan camı yerinde tutmak üzere, metalin kıvrılmış kenarı 
BHP (Brake horsepower) Fren beygir gücü 
BINDERS Otomobil frenleri 
BLEEDING Sızdırmak, kanatmak, kapalı bir sistemden hava, basınç veya sıvının boşaltılması 
BLEEDING THE BRAKES Hidrolik sistemin havasının alınması 
BLOCK Blok, silindirlerin yer aldığı motor parçası 
BLOW-BY Egzoz gazlarının segmanlar üzerinden kartere kaçması 
BLOWER Süperşarjer, aşırı doldurucu 
BLUEPRINTING (Motor) Motorun şartnamelere tam uygun olarak sökülmesi ve montajı.
BODY Cisim, gövde, kaporta 
BODY PUTTY Kaporta macunu 
BOILING POINT Kaynama sıcaklığı 
BONDED BRAKE LINING Fren pabucuna yapıştırılan balata 
BONNET Kaporta motor kapağı, motor kaputu 
BOOST CHARGE Süperşarj dolgusu 
BOOSTER Otomobil sistemlerinde (ör. fren ve direksiyon) çıkış basıncını artırmak ve harcanan çabayı azaltmak üzere kullanılan eleman 
BOOT Bagaj 
BORE Silindir veya silindir çapı 
BORE DIAMETER Silindir çapı 
BORING Rektifiye etme, silindirlerin daha büyük bir ölçüye tornalanması 
BORING BAR (silindir), silindirlerin daha büyük bir ölçüye rektifiye edilmesi, tornalanması için kullanılan makine 
BOTTLED GAS LPG (Liquefied Petroleum Gas) Çelik tüplere sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış petrol gazı 
BOTTOM DEAD CENTER (BDC) Alt ölü nokta 
BOUNDARY Sınır 
BOUND ELECTRONS Atom çekirdeğinin iç yörüngesindeki elektronlar 
BOURDON TUBE Burdon tüpü. Bazı ölçü aletlerinde kullanılan soru işareti biçiminde kıvrılmış ve basınç altında doğrulmaya çalışan kılcal boru. 
BOX Kutu, transmisyon. 
BOXED ROD Yan yüzetlerine plakalar kaynatılarak güçlendirilmiş biyel 
BRAKE ANCHOR Fren pabucu tespit pimi. Pim arka plakaya sıkıca tutturulmuştur. 
BRAKE ANTI-ROLL DEVICE Yokuş yukarı duruşlarde fren sistemi basıncının düşmesini önleyen ünite. Fren basıncı, kavrama serbest bırakılıncaya veya bazı modellerde gaz pedalı serbest bırakılıncaya kadar korunur. 
BRAKE BACKING PLATE Fren pabuçlarının tutturulduğu rijit çelik plaka 
BRAKE BAND Birçok el freni sisteminde kullanılan ve fren balatalı diskini saran bant 
BRAKE BLEEDING Fren havasını alma. 
BRAKE CYLINDER Fren silindiri. 
BRAKE - DISC TYPE Disk fren. Çelik disk ve kaliper tip balata kullanan fren sistemi 
BRAKE DRUM Fren kampanası. Fren pabucunun etrafında dönen ve tekerleğe civatalarla tutturulmuş, dökme demir veya alüminyum gövde 
BRAKE DRUM LATHE Kampana tornası. Kampananın iç yüzeyini işleyen makine 
BRAKE FADE Fren zayıflaması. Fren balatası ile kampana arasındaki sürtünme kaybına bağlı olarak fren kuvvetinin azalması. Isınmayla oluşur. 
BRAKE FEEL Frenleme hissi. Güç fren sistemlerinde, fren pedal basıncı ile gerçek frenleme kuvveti arasındaki ilişkiyi sürücüye hissettiren özel bir ünite eklenir. 
BRAKE FLUID Fren hidrolik yağı. Hidrolik fren sistemlerinde kullanılan özel sıvı 
BRAKE FLUSHING Fren sisteminin alkol veya fren hidroliği ile yıkanması. Su, kir ve diğer maddelerin temizlenmesi için, merkez pompasına doldurulan sıvı, boruları ve tekerlek silindirlerini temizledikten sonra, hava alma rakorundan dışarıya atılır. 
BRAKE HORSEPOWER (bhp) Fren beygir gücü. Motor tarafından üretilen gerçek, kullanılabilir güç. Genellikle motor dinamometresi ile ölçülür 
BREAK-IN Alıştırma, rodaj. Yeni veya yenileştirilmiş parçaların birbirine alıştırılması için azaltılmış güç ve değişik hızlarda yapılan çalışma 
BRAKE LINING Fren balatası. Fren pabuçlarına bağlanan sürtünme malzemesi 
BRAKE-PARKING Park freni, park edilen aracı yerinde tutmak üzere kullanılan fren 
BRAKE PEDAL Fren pedalı 
BRAKE POWER Fren gücü 
BRAKE SHOE GRINDER Fren balata tornası 
BRAKE SHOE HEEL Fren pabucu topuğu. Fren pabucunun tespit pimi tarafındaki ucu 
BRAKE SHOE TOE Fren pabucu burnu. Fren pabucunun serbest tarafındaki ucu 
BRAKE SHOES Fren pabuçları. Fren balatalarının tespit edildiği parçalar 
BRAKE SYSTEM Fren sistemi 
BRAKING DECELERATION Fren yavaşlama ivmesi 
BRAKING DISTANCE Frenleme mesafesi 
BRAKING EQUIPMENT Fren sistemi elemanları 
BRAKING RATIO Frenleme oranı. Fren yavaşlama ivmesinin yerçekimi ivmesine oranı 
BRAKING WORK Frenleme işi. Fren kuvveti ile frenleme sırasında katedilen yolun çarpımı 
BRAZE Sert lehim. İki parçanın kenarlarını ısıtıp üzerine pirinç beya bronz damlatarak yapılan birleştirme işlemi 
BREAKER (Lastik) Lastiğin esas gövdesine ilave koruma sağlamak üzere, dişlerin altına yerleştirilen kauçuk ve/veya dokuma iplikler 
BREAKER ARM Platin kontaklarından bir tanesinin bağlandığı hareketli kol 
BREAKER POINTS (Ateşleme) Platin kontakları. Açılıp kapanarak primer devreyi kesen ve bağlayan kontaklar 
BREATHER PIPE Havalandırma borusu. Motorun içine açılan ve motorun hemen altına kadar uzanan boru. 
BRIDGE FORMATION Köprü oluşumu. İki zamanlı motorlarda, buji üzerindeki yanma artıklarının elektrodlar arasında meydana getirdiği ve bazen ateşlemeyi önleyen devre 
BROACH Broşlama. Metal bir yüzeyin, kuvvet etkisi altında, üzerinden çok ağızlı kesici bir takım geçirilerek istenen biçime getirilmesi. 
BRUSH Fırça. Jeneratör veya marş motorlarının komütatörlerine sürtünerek çalışan karbon veya bakır parçalar 
B & S GAUGE (Brown and Sharpe) Standard bir tel çapı ölçüsü 
BTDC (Before Top Dead Center) Üst ölü noktadan önce 
BTU (British thermal unit) 1 pound suyun sıcaklığını bir Fahrenheit derece yükseltmek için gerekli ısı miktarı 
BUDC (Before Upper Dead Center) Üst ölü noktadan önce, BTDC ile aynı 
BULK AVERAGE VALUE Yığın ortalama değeri 
BUMPER Tampon 
BURNISH Parlatma. Bir yüzeyi, sert düzgün bir parça ile ovalayarak aşırı parlatma 
BUS Otobüs 
BUSHING Burç yatak. Yay bağlantısı, piston pimi gibi elemanların yataklandırılmasında kullanılan ve esas parçadan ayrılabilen tek parça konstrüksiyon 
BUTANE Bütan. Basınç altında sıvılaşan ve bazan motor yakıtı olarak ta kullanılan petrol gazı 
BUTTERFLY VALVE Kelebek valf. Karbüratörde kullanılan gaz kelebeği 
BYPASS FILTER Bypass (kısa devre) filtresi. Motordan geçen yağın sürekli olarak bir bölümünün süzüldüğü filtre 
BYPASS VALVE Bypass (kısa devre) valfi. Akışkanın, normal kanalı yerine, başka bir kanaldan akmasını sağlayan valf 
 
CABLE Kablo. Üzeri yalıtkan malzeme ile kaplı tel iletken 
CALIBRATE Kalibrasyon. Ölçü aletinin göstergesinin tam sıfıra veya yüke ayarlanması 
CALIPERS (inside and outside) Kumpas (iç ve dış) Bir cismin dışına veya içine, ancak temas edecek kadar ayarlanarak, temas eden noktalar arasındaki mesafenin ölçülmesinde kullanılan, ayarlanabilir ölçü aleti 
CALORIE Bir ısı birimi. Bir gram suyun sıcaklığını 1 °C yükseltmek için gerekli ısı miktarı. 
CALORIFIC VALUE Kalorifik değer. Yakıtın ısıl değerinin ölçüsü. 
CALORIMETER Kalorimetre. Yanma, sürtünme veya kimyasal değişime bağlı olarak açığa çıkan ısının ölçülmesinde kullanılan ölçü aleti 
CAM Kam. Supapların açılmasını sağlayan veya platin kontaklarının açılıp kapatılmasında kullanılan milin eksenden kaçık olan kısmı 
CAM ANGLE veya DWELL (Ateşleme) Kam açısı veya dwell. Distribütör kamının, platin kontaklarının kapanmasından açılmasına kadar olan dönüş açısı 
CAM GROUND Kam yüzeyi. Bazen ısındığı zaman yuvarlaklaşan hafif oval piston yüzeyi için de kullanılır. 
CAMBER Kamber. Tekerleğin aşağı-yukarı ekseninin düşey eksenle yaptığı açı. Tekerleğin üst kısmının dışarıya doğru olması pozitif kamber, içeriye doğru olması negatif kamber oluşturur. 
CAMSHAFT Kam mili. Supapları çalıştıran kamlardan oluşan mil 
CAMSHAFT GEAR Kam mili dişlisi. Kam milini döndürmek üzere kullanılan dişli 
CANDLE POWER Elektrik ampulünün ışık üretme yeteneğinin ölçüsü. 
CAP (Cleaner Air Package) Otomobil egzozundaki yanmamış hidrokarbonları azaltan sistem 
CAPACITANCE Kapasitans. Kondansatörün elektrik şarjı alma ve tutma özelliği 
CAPACITOR Kondansatör
CAPACITOR-DISCHARGE IGNITION SYSTEM (CDI) Kondansatör deşarjlı ateşleme sistemi. Ateşleme enerjisinin, bir kondansatörün elektrik alanında depolandığı ateşleme sistemi. Yüksek hızlı ve yüksek performanslı spor ve yarış arabalarında kullanılan bir sistem 
CAPACITY Uygulama veya tutma yeteneği 
CAR Otomobil 
CARBON Karbon elementi. Silindir kapağı, buji, supap, piston gibi, yanma odasını oluşturan elemanların yüzeyinde biriken sert veya yumuşak, siyah artıkları ifade etmek için de kullanılır. 
CARBON BRUSH Karbon fırça. 
CARBONIZE Karbonlaşma. Silindir kapağı, buji, supap, piston gibi, yanma odasını oluşturan elemanların yüzeylerinde karbon birikmesi 
CARBON MONOXIDE Karbonmonoksit. Tam olmayan yanma nedeniyle oluşan ve motor egzozundan çıkan, öldürücü, renksiz, kokusuz ve tatsız gaz 
CARBON PILE Karbon kümesi. Yalıtkan bir tüpteki karbon diskleri. Diskler sıkıştırıldıklarında, kümenin direnci azalır. 
CARBURETOR Karbüratör. Yakıt sisteminde hava ile benzini, motorun değişik çalışma koşullarının gerektirdiği oranlarda karıştırmak üzere kullanılan eleman 
CARBURETOR ADAPTER Karbüratör adaptörü. Orijinal olmayan bir karbüratörü, emme manifolduna uydurmak üzere kullanılan ara eleman. 
CARBURETOR CIRCUITS Karbüratör devreleri. Özel fonksiyonları yerine getirmesi için karbüratörde tasarlanmış, rölanti, tam güç gibi, kanal serileri 
CARBURETOR ICING Karbüratör buzlanması. Gaz kelebeği veya valfinde buz oluşumu. Yakıt memesinden ventüriye akan yakıt buharlaşarak geçmekte olan havadan ısı alarak soğurtur. Bu durumda, özellikle soğukça ve rutubetli havalarda buzlanma olabilir. 
CARBURIZING FLAME Karbürleme alevi. Asetileni fazla kaynak beki alevi. 
CARCASS (Lastik) Tekerlek lastiğinin gövdesi, iskeleti. 
CARDAN JOINT Kardan mafsalı. 
CAR RADIO RECEIVER Otomobil radyo alıcısı. Oto radyosu. 
CARRIER BEARINGS Taşıyıcı yataklar. Diferansiyel gövdesinin monte edildiği yataklar. 
CASE-HARDENED Yüzeyi sertleştirilmiş. Dış yüzeyi sertleştirilmiş, iç kısmı daha yumuşak çelik parça. 
CASTER Kaster. Dingil piminin (kingpin) öne veya arkaya eğim açısı.Öne eğikse negatif kaster, arkaya eğikse positif kaster olarak adlandırılır. 
CASTING Döküm. Bir parçayı biçimlendirmek üzere, metalin bir kalıba dökülmesi. 
CASTLE veya CASTELLATED NUT Taçlı somun. Somunu tespit etmek üzere gupilya takılabilmesi için bir tarafında bir seri yarıklar bulunan somun 
CATALYST Katalizör. Kendisi reaksiyona katılmadan kimyasal reaksiyonu hızlandıran madde. 
CATHODE Elektrik devresinde - negatif kutup. 
CCS (Controlled Combustion System) Kontrollü yanma sistemi. Motorun egzozundaki yanmamış hidrokarbon emisyonlarını azaltma k üzere kullanılan bir sistem 
CCW (Counter clockwise) Saat yönünün tersi. 
CEC (Combination Emission Control). Birleşik emisyon kontrolü. 
CELL (Batarya) Batarya elemanı, hücre. Bataryada, pozitif ve negatif plakaların, elektrolit içerisinde asılı olarak içinde bulunduğu bağımsız odacıklar. 12 volt bataryada altı eleman bulunur. 
CELL CONNECTOR Köprü. Batarya eleman grupları arasındaki lama biçimli kurşun bağlantı 
CENTER LINE Eksen çizgisi. 
CENTER OF GRAVITY Ağırlık merkezi. 
CENTER STEERING LINKAGE Direksiyon orta bağlama çubuğu. 
CENTIGRADE Santigrad derecesi. Suyun donma ve kaynama sıcaklıkları arasının 1/100'ü. 
CENTRIFUGAL ADVANCE (Distributör) Santrifüj avans. Ateşleme zamanını santrifüj kuvvete bağlı olarak ayarlayan ünite. 
CENTRIFUGAL CLUTCH Santrifüj kavrama. Santrifüj kuvvetten yararlanarak, döndüren mildeki sürtünme elemanını döndürülen elemandaki kampanaya doğru açarak kilitleyen kavrama 
CENTRIFUGAL FORCE Santrifüj kuvvet. Haraket halindeki cisimleri doğrusal yörüngede götürmeye çalışan kuvvet. 
CERAMIC FILTER Seramik filtre. Filtre elemanı gözenekli seramik olan filtre. 
CETANE Setan, hegzadekan. 16 karbon ve 34 hidrojen atomlu parafin grubundan bir hidrokarbon. Setan sayısının belirlenmesinde kullanılan referans yakıt 
CETANE NUMBER Setan sayısı. Diesel yakıtının performans karakteristiklerinin bir ölçüsü. 
CFM (Cubic feet per minute). Feetküp/dakika. Hava debisinin bir ölçüsü. 
CFR ENGINE CFR (Co-operative Fuel Research) motoru. Sıkıştırma oranı değiştirilebilen bir araştırma motoru 
CHAMFER Pah. Bir cismin kenarlarındaki eğimler. 
CHANGE Değişim 
CHANNELED U kirişlenmiş. ?asi etrafında alçaltılmış otomobil gövdesi 
CHARGE (Batarya) ?arj. Akünün elektrik akımı geçirilerek doldurulması 
CHARGING RATE ?arj oranı (hızı) Aküye akan amper sayısı 
CHASE Hasarlı dişlerin tamiri 
CHASSIS Şasi. Genellikle şasi çerçevesi anlamında kullanılmaktadır. Ancak, şasi kelimesi, çerçeve ile birlikte motor, ön ve arka dingiller, yaylar, direksiyon sistemi ve yakıt deposu da içermektedir. Yani şasi, çamurluk ve karoseri dışındaki herşeydir. 
CHASSIS DYNAMOMETE R Dinamometre'ye bakınız. 
CHECK VALVE Çekvalf. Akışkanın bir yönde akmasına müsaade eden, ancak diğer yönde akmasına müsaade etmeyen valf 
CHEMICAL EQUILIBRIUM Kimyasal denge 
CHEMICAL ENERGY, BOND ENERGY Kimyasal enerji 
CHILLED IRON Soğuk demir. Dış yüzeyi sertleştirilmiş dökme demir 
CHOKE Jigle. Soğuk havalarda motoru çalıştırmak için karışımı zenginleştirmek üzere karbüratör girişine yerleştirilmiş kelebek valf 
CHOKED FLOW Boğulmuş akış 
CHOKE STOVE Jigle ısıtıcısı. Egzoz manifoldunun içinde veya üzerinde bulunan ve içerisinden sıcak havanın otomatik jigle elemanına alındığı ısıtma odacığı 
CHOP Kesme, otomobilin tavan, kaput gibi bazı bölgelerinin yüksekliğinin azaltılması. 
CHOPPED WHEEL Hafifleştirilmiş volan. 
CHRISTMAS TREE Kirstmas ağacı. otomobilleri, zamanlı 114 millik çekiş yarışmasına başlatmak için lamba dizisi kullanan eleman 
CID (Cubic Inch Displacement) inchküp olarak yerdeğiştirme. 
CIRCUIT (Elektriksel) Devre. Elektrik kaynağı (batarya), direnç ünitesi (far, vb.) ve elektriğin kaynaktan üniteye ve tekrar kaynağa geçişi için yol oluşturan kablolar. 
CIRCUIT BREAKER (Aydınlatma sistemi) Devre kesici. Akım çekilmesi aşırılaştığında, akımın akmasını veya kesilmesini sağlayan koruyucu eleman. Sigortadan farklı olarak, yanmaz fakat titreşim yaparak sürücüye bazı lambaları kapatma fırsatı verir. 
CITY TRAFFIC Şehir trafiği 
CLASSIFICATION Sınıflandırma. 
CLEARANCE Aralık, boşluk. Piston ve silindir, yatak ve muylu gibi iki parça arasındaki aralık. 
CLEARANCE VOLUME Ölü hacim 
CLOCKWISE Saat yönü, Saat ibresi gibi sağa dönüş. 
CLOSED SYSTEM Kapalı sistem 
CLUSTER GEAR Grup dişli. Bütün olarak işlenmiş dişli grubu. Grup dişlileri vites kutusunun alt kısmında yer alır. Grup dişlileri, giriş ve çıkış millerini birleştirir. 
CLUTCH Kavrama. Bir üniteden diğerine güç akışını bağlayan ve kesen eleman. 
CLUTCH DIAPHRAGM SPRING Kavrama diyafram yayı. Yuvarlak tabak biçimindeki ince yay çeliği. Bazı kavramalarda plakayı kavrama diskine karşı bastırır. 
CLUTCH DISC Kavrama diski. 
CLUTCH EXPLOSION Kavrama patlaması. Yüksek devirde kavramanın dağılması. 
CLUTCH HOUSING Volan ve kavrama mekanizmasını çevreleyen dökme demir veya alüminyumdan yapılmıış muhafaza 
CLUTCH PEDAL FREE TRAVEL Kavrama pedal boşluğu. 
CLUTCH PILOT BEARING Kavrama kılavuz yatağı. Krankın ucuna veya volan merkezine yerleştirilen burç veya rulmanlı yatak 
CLUTCH PRESSURE PLATE Kavrama baskı plakası. 
CLUTCH SEMI-CENTRIFUGAL RELEASE FINGERS Kavrama yarı santrifüj serbest bırakma parmakları. 
CLUTCH THROW-OUT FORK Kavrama çatalı. 
CO Karbon monoksitin sembolü. 
COASTING Taşıtın motoru vites kutusundan ayrılmış durumda iken sürülüş durumu. 
COEFFICIENT OF FRICTION Sürtünme katsayısı. 
COEFFICIENT OF PERFORMANCE Etkinlik katsayısı 
COEFFICİENT OF VOLUMETRİC EXPANSION Hacimsel genleşme katsayısı 
COIL (Ignition) Bobin. Ateşleme sisteminde batarya voltajını buji tırnakları arasından atlayacak değere ulaştıran eleman 
COIL SPRING Spiral yay. Ön ve arka süspansiyon sistemlerinde yaygın olarak kullanılır. 
COLD Soğuk 
COLD RATE Bir tür batarya derecelendirmesi; bataryanın O°F sıcaklıkta 300 amper akımla eleman voltajı 1.0 voltun altına düşünceye kadar geçen süre 
COLD STARTING Soğuk ilk hareket (çalıştırma) 
COLLAPSE Çökme, çökertme, yıkma 
COLLAPSED (Piston) Isı ve kuvvetin etkisi nedeniyle, servis sırasında etek çapı azaltılan piston. 
COMBUSTION Yanma işlemi 
COMBUSTION CHAMBER Yanma odası. Piston ÜÖN da iken piston, silindir ve kapak arasında kalan bölüm. 
COMBUSTION CHAMBER VOLUME Yanma odası hacmi. Piston ÜÖN da iken piston, silindir ve kapak arasında kalan hacim, (cm3 olarak) 
COMFORT Konfor 
COMMERCIAL VEHICLE Ticari vasıta (araç) 
COMMUTATOR Komütatör. generatör veya marş motoru armatürünün sonundaki mika ile yalıtılmış bakır dilimlerden oluşan, armatürle fırçalar arasında iletim görevi yapan kısım 
COMPENSATING PORT Fren merkez silindirinde, hidroliğin depoya dönmesini sağlayan küçük delik. 
COMPENSATOR VALVE (Otomatik Transmisyon) Fazla ivmelenme sırasında fren bandına etki eden basıncı artırmak üzere tasarlanan valf 
COMPONENT Karışan 
COMPONENT PRESSURE Karşan basıncı 
COMPOSITION Bileşim 
COMPOUND Bileşik. Karıştırılan iki veya daha fazla bileşen 
COMPRESSED -AIR BRAKE Basınçlı hava freni 
COMPRESSION Sıkıştırma 
COMPRESSION CHECK Kompresyon (sıkıştırma basıncı) kontrolü. Marş yapılırken, bu hızda, buji deliklerine takılan bir adaptörle silindir basınçlarının test edilmesi 
COMPRESSION GAGE Kompresyon kontrolünde kullanılan ölçü aleti 
COMPRESSION RATIO Sıkıştırma oranı 
COMPRESSION STROKE Sıkıştırma stroku (kursu) 
COMPRESSOR Kompresör, sıkıştırıcı. 
COMPRESSION IGNITION Sıkıştırma ateşlemeli 
COMPRESSION RATİO Sıkıştırma oranı 
COMPREX CHARGER Comprex süperşarjer 
COMBUSTION Yanma 
COMPLETE COMBUSTION Tam yanma 
CONCENTRIC Aynı eksenli daireler 
CONDENSE Yoğuşma. Buharın sıvıya dönüşmesi 
CONDENSER (Ateşleme) Kondansatör, meksefe 
CONDENSER Yoğuşturucu 
CONDENSATION Çiğ. Soğuk yüzeydeki yoğuşum 
CONDUCTION Kondüksiyon. İki cisim arasında fiziksel temasla ısı iletimi 
CONDUCTOR İletken. 
CONE CLUTCH Konik kavrama 
CONNECTING ROD Biyel, piston kolu 
CONSERVATION OF ENERGY Enerjinin korunumu 
CONSERVATION OF MASS Kütlenin korunumu 
CONDUCTION, İletim 
CONSTANT MESH GEARS Sürekli kavrşma halindeki dişliler 
CONSTANT PRESSURE Sabit basınçta 
CONSTANT VELOCITY UNIVERSAL JOINT Sabit hız üniversal mafsalı. Döndürülen milde hız dalgalanması olmaksızın tork iletimi 
CONSTANT VOLUME Sabit hacimde, isokorik, isometrik 
CONSTANT VOLUME GAS THERMOMETER Sabit hacimli gaz termometresi 
CONSTRUCTION Konstrüksiyon, yapım 
CONTACT BRAKER Devre kesici. 
CONTACT POINTS (BREAKER POINTS) Platin kontakları 
CONTROL LEVER Kontrol levyesi 
CONTROL MASS Kontrol kütlesi 
CONTROL SURFACE Kontrol yüzeyi 
CONTROL VOLUME Kontrol hacmi, açık sistem 
CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION Sürekli değişken transmisyon 
CONVECTION Taşınım 
CONVERGING NOZZLE Yakınsak lüle 
CONVERTIBLE Üstü açılabilen spor otomobil 
COOLING TOWER Soğutma kulesi 
COUNTER CLOCKWISE Saat yönünün tersi, sola dönüş 
COUNTER GEAR Grup dişli. Bütün olarak işlenmiş dişli grubu. Grup dişlileri vites kutusunun alt kısmında yer alır. Grup dişlileri, giriş ve çıkış millerini birleştirir. 
COUPE Spor kupe (otomobil) 
CRANK ANGLE Krank açısı 
CRANK WEB Krank kolu 
CRANKING MOTOR Marş motoru 
CRANKSHAFT Krank mili 
CRANKSHAFT TORQUE Krank mili torku 
CRITICAL SPEED Kritik hız 
CROSS-COUNTRY ABILITY Arazi yeteneği 
CRUISE CONTROL SYSTEM Seyir kontrol sistemi, Taşıt hızını otomatik ve verimli biçimde kontrol eden akıllı sistem 
CURRENT Elektron akışı veya elektrik akımı 
CURRENT-LIMIT RELAY Akım sınırlayıcı röle 
CURRENT REGULATOR Akım regülatörü 
CURVE Eğri. 
CUT-OFF Kesme. 
CUT OFF RATIO Kesme oranı 
CUTOUT RELAY Devre kesici röle 
CW (Clockwise) Saat yönü 
CYCLE Çevrim 
CYLINDER Silindir 
 
DAMPENER Sönümleyici 
DAMPING Sönüm 
DASHBOARD Gösterge panosu (tablosu) 
DC (Direct Current) Doğru akım 
DECELERATION Yavaşlama, ivmenin tersi 
DEGLAZER Camlaşma kırıcı, honlama aleti 
DEHUMİDİFİCATİON Nem alma 
DETONATION Çok hızlı yanma, detonasyon 
DIAGRAM Diyagram 
DIAL INDICATOR Komparatör 
DIAMETER Çap 
DIAPHRAGM Diyafram 
DIESEL ENGINE Diesel motoru 
DIESEL FUEL Diesel yakıtı, motorin 
DIESEL FUEL INJECTION PUMP Diesel yakıt enjeksiyon pompası 
DIFFRERNTIAL Diferansiyel 
DFFUSER Yayıcı 
DODE Diyot 
DRECT CONTACT Doğrudan temaslı 
DRECTONAL SGNAL Dönüş sinyali 
DRECTON INDICATOR LAMP Dönüş gösterme lambası 
DRECTON OF ROTATION Dönüş yönü 
DISK BRAKE Disk fren 
DSPLACEMENT VOLUME Strok hacmi 
DSTRBUTOR Distribütör, dağıtıcı 
DSTRBUTOR TYPE FUEL INJECTION PUMP Distribütör tip yakıt enjeksiyon pompası 
D-JETRONIC D-Jetronik. Emme supabının önünde emme manifolduna solenoidle çalışan enjeksiyon valfleriyle periyodik püskürtme 
DOHC Double over-head camshaft. Üstten çift kamlı 
DOWNDRAFT CARBURETOR Aşağı akışlı karbüratör 
DRILLS Matkap uçları 
DRIVE SHAFT Vites kutusu ile diferansiyel arasındaki şaft, kardan mili 
DROP CENTER RIM Jantın çevresel orta oyuğu. Lastiğin takılmasını kolaylaştıran oyuk 
DROP FORGED Sıcak dövme, metali ısıtarak şahmerdanla şekillendirme 
DROPPED AXLE Aşağıya indirilmiş ön dingil 
DRAWBAR PULL Çeki kancası 
DRUM BRAKE Kampanalı fren 
DRY AIR Kuru hava 
DRY BULB TEMPERATURE Kuru termometre sıcaklığı 
DRY CELL or DRY BATTERY Kuru batarya, elektrolit kullanmayan batarya 
DRY CHARGED BATTERY Kuru şarjlı batarya 
DRY SLEEVE Kuru gömlek 
DUAL BRAKES Ön ve arka için iki merkez silindirli fren sistemi 
DUAL BREAKER POINTS (Ateşleme) Çift platin (ateşleme sisteminde) 
DUAL CIRCUIT BRAKING SYSTEM Çift devre kesici sistemi 
DUAL CYCLE İkili çevrim 
DUAL LINE BRAKING SYSTEM Çift hatlı fren sistemi 
DUALS Her silindir için bir egzoz boru ve susturucusunun olduğu sistem 
DUNE BUGGY Kumda gitmek üzere ayarlanmış karayolu dışı taşıt 
DUPLEX BRAKE İkili fren, dönme ile her iki fren pabucunun da self enerjisinin artırıldığı kilitenme eğilimi fazla fren 
DWELL Kam açısı 
DYNAMIC BALANCE Dinamik denge 
DYNAMO Jeneratörün diğer bir ismi 
DYER DRIVE Dayer kavrama. Ağır hizmet uygulamalarında kullanılan, mekanik kavraştırmalı tip bir marş motoru kavraması 
DYNAMOMETER Dinamometer. Motor veya tekerlek gücünün ölçülmesinde kullanılan cihaz 
 
EARTH Dünya, yeryüzü, (elektrikte toprak) 
EARTH WIRE Topraklama teli veya kablosu 
ECCENTRIC Eksantrik, birbiriyle ilişkili iki silindirik parçanın dönne eksenlerinin kaçıklığı 
ECU (Electronic control unit) Elektronik kontrol ünitesi 
EXCESS AIR FACTOR Hava fazlalık katsayısı
ECONOMIZER VALVE Ekonomizör valfi, karbüratördeki akış kontrol elemanı 
EEC (Evaporative Emission Control) Buharlaştırmalı emisyon kontrolü 
EER (Energy Efficiency Rating) Enerji etkinlik derecelendirmesi 
EFFECTIVENESS Etkinlik, verimlilik. 
EFFICIENCY Verim 
EFI (Electronically controlled fuel injection) Elektronik kontrollü yakıt enjeksiyonu 
EGR (Exhaust Gas Recirculation) Egzoz gazlarının (devridaimi) tekrar sirkülasyonu 
ELECTRIC CABLE Elektrik kablosu 
ELECTRIC CURRENT Elektrik akımı 
ELECTRIC EMERGENCY LANTERN Elektrik güvenlik feneri 
ELECTRIC MOTOR Elektrik motoru 
ELECTRIC SYSTEM Elektrik sistemi. Marş, ateşleme, aydınlatma, uyarı, aksesuarlar, vb. gibi elektrikle çalışan sistemlerin tümü 
ELECTRIC WELDING Elektrik (ark) kaynağı 
ELECTROCHEMICAL Elektrokimyasal, elektriğin kimyasal olarak üretimi 
ELECTROCHEMICAL DEVICE Elektrokimyasal aparat, elektriksel ve kimyasal prensiplere göre çalışan aparat (ör. batarya) 
ELECTRODE Elektrot 
ELECTRODE GAP Elektrot aralığı (buji tırnak aralığı) 
ELECTROLYTE Elektrolit, saf su ve sülfürik asit karışımı 
ELECTROMAGNET Elektromıknatıs. Demir veya çelik çubuk üzerine tel sarılarak elde edilen mıknatıs 
ELECTROMAGNETIC Elektromanyetik, elektiğin manyetik olarak üretimi. 
ELECTRON Elektron, atomun negatif yüklü parçacığı 
ELECTRONIC CONTROL UNIT (ECU) Elektronik kontrol ünitesi 
ELECTRONICALLY CONTROLLED FUEL INJECTION Elektronik olarak kontrol edilen yakıt enjeksiyonu 
ELECTROPLATE Elektro kaplama. Bazı malzemelerin doğru akım kullanılarak başka bir metalle (ör. altın, gümüş, vb. kaplanması 
ELEMENT (batarya) Eleman. Plaka grubu. 12 V bataryada 6 eleman bulunur. 
ELLIOT TYPE AXLE Elliot tip dingil. Katı çubuk biçimindeki ön dingil 
EMF (Electromotive force) Elektromotif kuvvet. (Voltaj) 
EMISSIVITY Yayıcılık, yayma oranı 
EMPTY WEIGHT Boş ağırlık 
EN-BLOCK Tek parça, ör. tek parça dökülmüş blok 
ENDPLAY İki parça arasındaki eksenel (uzunlamasına) hareket 
ENERGY BALANCE Enerji dengesi (bilançosu) 
ENERGY EFFICIENCY RATING (EER) Enerji etkinlik oranı 
ENGINE ADAPTER Motor adaptörü. farklı motorların orijinal transmisyona bağlanabilmesi için kullanılan adaptör 
ENGINE (Otomotiv) Motor 
ENGINE DISPLACEMENT Motor strok hacmi 
ENGINE PERFORMANCE Motor performansı 
ENGINE POWER Motor gücü 
EPICYCLOIDAL GEAR TRAIN Episikloid dişli sistemi 
EP LUBRICANT (EP-Extreme Pressure) Ağır hizmet dişli yağı 
EQUIVALENCE RATIO Yakıt fazlalık katsayısı 
EQUILIBRIUM Denge 
EQUIPMENT Ekipman, teçhizat, aletler 
ESC (Electronic Spark Control) elektronik kıvılcım kontrolü 
ET (Elapsed Time) Katetme süresi. Yarış otosunun 1/4 millik yarışı katetme süresi 
ETHYL GASOLINE Etil benzin. Vuruntu direncini artırmak üzere etil katılmış benzin 
ETHYLENE GLYCOL Etilen glikol, antifriz maddesi 
EVAPORATION Buharlaşma 
EVAPORATOR Buharlaştırıcı, klima sistemlerinde soğutucu akışkanın sıvı fazından buhara geçirildiği ünite 
EXCESS AIR Fazla hava 
EXCESS AIR FACTOR Hava fazlalık katsayısı 
EXCITE Uyarma (elektriksel) 
EXERGY Kullanılabilir enerji 
EXHAUST CUTOUT Egzoz borusu ile susturucu arasına yerleştirilen Y-biçimli eleman 
EXHAUST BRAKE Egzoz freni 
EXHAUST GAS ANALYZER Egzoz gaz analizörü 
EXHAUST GASES Egzoz gazları 
EXHAUST MANIFOLD Egzoz manifoldu 
EXHAUST PIPE Egzoz borusu 
EXHAUST STROKE Egzoz stroku (zamanı, kursu) 
EXHAUST TUNING Egzoz ayarı, egzoz borusunun maksimum verim sağlamak üzere kesilerek kısaltılması 
EXHAUST VALVE Egzoz supabı 
 
FAHRENHEIT (F) Fahrenheit derece olarak bir sıcaklık ölçüm birimi 
FAN Vantilatör, fan 
FANFARE HORN Havalı (elektropnömatik) korna 
FARAD Fasrad. Kondansatör kapasite birimi 
FARM TRACTOR Tarla (çiftlik) traktörü 
FEED THROUGH CAPACITOR Kondensatör üzerinden besleme 
FEEDWATER HEATER Besleme suyu ısıtıcısı 
FEELER GAGE Sentil. Parçalar arasındaki boşlukların ölçülmesinde kullanılan, tam ölçülü kalınlıklarda taşlanmış, sertleştirilmiş şeritler 
FEELER STOCK Sentil 
FENDER SKIRT Çamurluk eteği. Arka çamurluk açıklığının bir kısmını kapatmak üzere tasarlanan plaka. 
FERROUS METAL Demir veya çelik içeren metal 
F-HEAD ENGINE F tipi motor. Bir supabı blokta, diğeri kapakta olan motor 
FIBER GLASS Fiberglas. Cam elyafı ve resin karışımından oluşan hafif ve kuvvetli malzeme. Botların ve otomobil gövdelerinin yapımında, hasarlanmış alanların tamirinde kullanılır. 
FIELD Alan. Manyetik kuvvetle kaplanmış veya doldurulmuş alan 
FIELD COIL Alan bobini. Demir veya çelik öz üzerine yalıtılmış tellerin sarılmasıyla elde edilen bobin. Telden akım geçtiğinde kuvvetli manyetik alan oluşur. 
FILAMENT Flaman. Elektrik ampulünün içerisindeki akım geçtikçe ışık yayan ince tel 
FILLET Kavis. Keskin köşelerdeki yuvarlatma 
FILTER Filtre, süzgeç 
FINAL DRIVE RATIO Son dişli oranı. Arka tekerleklerdeki toplam transmisyon (aktarma) oranı 
FINISHING STONE (Honlama) Bitirme taşı. Honlamada bitirme aşamasında kullanılan ince taş 
FIREWALL Sürücü kabini ile motoru ayıran metal bölme. 
FIRE POINT Yanma noktası 
FIRING ORDER Ateşleme sırası - 1, 5, 3, 6, 2, 4, vb. 
FIRING SEQUENCE Ateşleme sırası - 1, 5, 3, 6, 2, 4, vb. 
FIT Uyum. İki parça arasındaki temas alanı 
FLAME GLOW PLUG Alev ısıtma bujisi 
FLAME PROPAGATION Alevin yayılması 
FLARING TOOL Havşa aleti. Boru bağlantıları için havş açmakta kullanılan alet 
FLASHING LIGHT El feneri 
FLASH CHAMBER Buharlaştırma odası 
FLASH POINT Tutuşma noktası (sıcaklığı) 
FLAT CRANK Yassı krank. Ana muylularından biri yuvarlaklığını kaybetmiş krank 
FLAT HEAD Yassı kapak. Bütün supapları blokta olan motor 
FLAT SPOT Karbüratör deliği. Gaz verme sırasında motorun bir an çekişten düşüp sonra tekrar çekmeye başladığı nokta 
FLOAT BOWL ?amandıra haznesi. Karbüratörde şamandıranın içerisinde bulunduğu depo 
FLOAT LEVEL ?amandıra seviyesi Karbüratörde şamandıra haznesindeki benzin seviyesi 
FLOODING Boğulma. Motora çok zengin karışım gitmesi ve motorun çalıştırılmasının zor olduğu durum 
FLOW AREA Akış alanı, akış kesit alanı 
FLOW RATE Debi 
FLUID COUPLING Hidrolik kavrama 
FLUID FLYWHEEL Akışkan volan 
FLUTE Kesici takımlarda talaşın dışarıya taşınarak atıldığı oyuk 
FLUX (Manyetizma) Manyetik alan içsrisinde hareket eden manyetik kuvvet hatları. 
FLUX (Lehimleme) Oksitlenme önleyici. 
FLYWHEEL Volan. 
FLYWHEEL RING GEAR Volan dişlisi. Marş dişlisiyle kavraşarak motorun ilk hareketini sağlar 
FOG LAMP Sis lambası. 
FOG WARNING LAMP Sis uyarı lambası 
FORCE Kuvvet, zorlama 
FOOT POUND Foot pound. Newtonmetre gibi iş birimi 
FOOT SELECTOR SWITCH Ayak selektör anahtarı. Farları kısa veya uzun hüzmeye geçirmek için ayakla kumanda edilen anahtar 
FORCE Kuvvet 
FORCE-FIT Sıkı alıştırma 
FORGE Sıcak dövme. Isıtılan metalin çekiçlenerek şekillendirilmesi 
FORWARD BRAKE SHOE Birinci, ileri veya öncü fren pabucu 
FOUR BANGER, SIX BANGER, ETC. Dört silindir, altı silindir, vb. 
FOUR-ON-THE-FLOOR Vites kolu döşemede olan dört hızlı mekanik vites kutusu. 
FOUR-STROKE CYCLE ENGINE Dört zamanlı (stroklu) motor 
FOUR-WHEEL DRIVE Dört çekerli. Jeep gibi, dört tekerleğinden güçlendirilen taşıt 
FREE ELECTRONS Serbest elektronlar. Atom çekirdeğinin dış yörüngesindeki elektronlar 
FREEWHEEL Yokuş aşağı motor frensiz iniş. 
FREEZING Donma. Sürtünüp ısınarak yağını kaybeden iki yüzeyin birbirine yapışması 
FRICTION Sürtünme. 
FRICTION BEARING Sürtünmeli yatak 
FRICTION BRAKE Sürtünme freni 
FRONT AXLE Ön dingil 
FRONT WHEEL DRIVE Önden çekişli 
FUEL Yakıt 
FUEL AIR RATIO Yakıt hava oranı 
FUEL BURNER Standard pompa benzini yerine alkol, nitro, vb. karışımı yakan yarış otomobili 
FUEL CELL Yakıt hücresi, yakıt pili 
FUEL CONSUMPTION Yakıt tüketimi 
FUEL DELIVERY Yakıt sevki 
FUELER Standard pompa benzini yerine alkol, nitro, vb. karışımı yakan yarış otomobili 
FUEL FILTER Yakıt filtresi. 
FUEL INJECTION PUMP Yakıt enjeksiyon pompası 
FUEL INJECTION SYSTEM Yakıt enjeksiyon sistemi 
FUEL MIXTURE Yakıt hava karışımı 
FUEL PUMP Yakıt pompası 
FUEL SYSTEM Yakıt sistemi 
FUEL TANK Yakıt deposu 
FULCRUM Destek. Bir levyenin bir cismi kaldırırken dönme merkezinde yer alan desteği 
FULL-FLOATING AXLE Serbest dingil. Tekerlekleri konumunda veya doğrultusunda tutmayan, sadece döndüren arka dingil 
FULL-FLOW OIL FI LTER Tam akışlı yağ filtresi. 
FULL LOAD Tam yük 
FULL HOUSE Değiştirilmiş ve performansı geliştirilmiş motor 
FULL TIME FOUR-WHEEL DRIVE Her zaman dört çekerli 
FUNNY CAR Güçlü motor takılmış yarış otomobili 
FUSE Sigorta 
 
GAL Galon 
GALVONOMETER Galvanometre 
GAS Gaz 
GAS BURNER Gaz yakıcı, standard benzin kullanan yarış otomobili 
GASKET Conta 
GASOLINE Benzin 
GASOLINE INJECTION Benzin enjeksiyonu 
GASSER Standard benzin kullanan yarış otomobili 
GASSING Gaz çıkışı. ?arj sırasında batarya elektrolitinden küçük hidrojen kabarcıklarının çıkması 
GAS TURBINE Gaz türbini 
GAUGE PRESSURE Gösterge basıncı 
GEAR Dişli 
GEARBOX Dişli kutusu 
GEAR RATIO Dişli oranı 
GEAR SHIFT Vites değiştirme. 
GENERATOR Jeneratör 
GERMANIUM Germanyum, yarı iletken malzeme 
GLASS Cam, fiber glas için de kullanılır. 
GLASS PACK MUFFLER Fiber glas kaplı susturucu 
GLAZE Camlaşma. Silindir yüzeylerinde oluşan cam gibi parlak yüzey 
GLAZE BREAKER Camlaşma kırıcı, honlama aleti 
GLOW PLUG Isıtma bujisi 
GLOW TUBE Isıtma tüpü 
GOGGLES İş gözlüğü. 
GOVERNOR Governör, hız kontrol ünitesi 
GPM (Gallons Per Minute) Galon/dakika 
GRAVITY Yoğunluk 
GRID Izgara 
GRIND Taşlama 
GROSS POWER (Yalın, çıplak, brüt güç) Vantilatör, hava filtresi, alternatör, egzoz sistemi, vb. olmaksızın motorun ürettiği maksimum güç 
GROUND (Batarya) Şasiye bağlanan batarya ucu. 
GROWLER Armatür test aleti. 
GUDGEON PIN Piston pimi. 
GUM (Yakıt sistemi) Sakız, ositlenmiş yakıt artıkları 
GUT Otomobilin içini boşaltmak, soymak. 
GUTTED MUFFLER İçi boşaltılmış susturucu 
GVW (Gross Vehicle Weight) Yolcular ve yükle birlikte toplam taşıt ağırlığı 
 
HALF-MOON KEY Yarı ay biçimi anahtar 
HALL GENERATOR Hall jeneratörü 
HALOGEN LAMP Halojen ampul 
HAND BRAKE El freni, park freni 
HARMONIC BALANCER Titreşim damperi 
HAZARD-WARNING AND TURN SIGNAL SYSTEM Tehlike uyarı ve dönüş sinyal sistemi 
HC Hidrokarbon 
HEADERS Var olan ladeğiştirilen özel, düzgün akış hatlı egzoz manifoldu 
HEADLAMPS Farlar 
HEADLAMP AIMING Far yönlendirmesi 
HEADLAMP FLASHER Far flaşörü 
HEADLAMP RANGE Far sınıfı veya aydınlatma alanı 
HEADLAMP SWITCH Far anahtarı 
HEADLIGHTS Farlar 
HEADLIGHT VERTICAL AIM CONTROL Far düşey (yön) eğim kontrolü 
HEAT CAPACITY Isı kapasitesi 
HEAT ENGİNE Isı makinesi 
HEAT EXCHANGER Isı değiştiricisi 
HEAT PUMP Isı pompası 
HEAT RATE Isı oranı 
HEAT TRANSFER Isı geçişi 
HOMOGENEOUS Düzgün dağılı 
HEAT CROSSOVER (V-8 motor) Karbüratör ısıtıcı çapraz egzoz bağlantısı. 
HEAT ENGINE Isı motoru 
HEAT EXCHANGER Isı değiştirici, eşanjör 
HEATING PROCESS Isıl işlem 
HEAT RANGE Isı sınıfı, derecelendirmesi 
HEAT RISER Emme manifoldu ısıtıcısı (egzoz gazlarıyla) 
HEAT SINK Soğutucu eleman 
HEAT TREATMENT (Metal) Isıl işlem 
HEEL Topuk 
Hg Civa 
HELICAL Helisel 
HELICAL GEAR Helisel dişli 
HEMI (hemispherical) Yarı küresel 
HEMISPHERICAL COMBUSTION CHAMBER Yarı küresel yanma odası 
HERRINGBONE GEARS Çavuş dişli, dişleri V biçiminde olan dişliler 
HIGH COMPRESSION HEADS Yüksek sıkıştırmalı silindir kapağı 
HIGH-DISCHARGE TEST Hızlı deşarj testi 
HIGH FLUID FLOW Yüksek hızlı akış 
HIGHER HEATİNG VALUE Üst ısıl değer 
HIGH LIFT ROCKER ARMS İticinin kaldırma yüksekliğini artıran külbütör manivelası 
HIGH-RISE MANIFOLD Manifold boğazı (karbüratörün bağlandığı kısım) yüksek emme manifoldu 
HIGH TENSION Yüksek gerilim (voltaj) 
HONE Honlama 
HOOD Kaput. 
HOOD PINS Kaputu kapalı tutmak üzere tasarlanan pimler 
HOPPING UP Çşitli değişikliklerle motor performansının iyileştirilmesi 
HORIZONTAL-DRAFT CARBURETOR Yatay akışlı karbüratör 
HORIZONTAL-OPPOSED ENGINE Yatay karşı silindirli (boksör) motor 
HORN Korna 
HORN RELAY Korna rölesi 
HORSEPOWER Beygir gücü 
HOTCHKISS DRIVE Vites kutusu ile diferansiyel pinyonu arasında açık şaftlı bağlantı. 
HOT ROD Yüksek performans (ekstra güç, iyi çekiş, kolay vites değişimi, daha iyi süspansiyon, vb.). 
HOT SHOT BATTERY Genellikle altı voltluk kuru şarjlı batarya. 
HOT SPOT Kızgın nokta 
HOT WIRE Akım taşıyan kablo 
HOUSING Hazne, muhafaza. 
HP (Horsepower) Beygir gücü 
HUB (tekerlek) Tekerlek göbeği, tekerleğin bağlandığı ünite 
HUMIDIFICATION Nemlendirme 
HYDRAULIC Hareketli akışkan 
HYDRAULIC BRAKES Hidrolik frenler 
HYDRAULIC LIFTER Hidrolik itici 
HYDRAULICS Hareketli akışkan bilimi 
HYDROCARBON Hidrokarbon, hidrojen ve karbon bileşimi 
HYDROCARBON-UNBURNED Yanmamış hidrokarbon 
HYDRODYNAMIC TRANSMISSION Hidrodinamik transmisyon 
HYDROPNEUMATIC SUSPENSION Hidropnömatik süspansiyon 
HYDROSTATIC TRANSMISSION Hidrostatik transmisyon 
HYDROMETER Hidrometre, batarya elektrolit yoğunluğu ölçme aleti 
HYPOID GEARING Hipoid dişli sistemi 
 
ICEI (Internal Combustion Engine Institute) İçten yanmalı motor enstitüsü 
ICING Buzlanma 
ID (Inside diameter) iç çap 
IDEAL GAS Mükemmel gaz 
IDLE Rölanti 
IDLE NEEDLE Rölanti iğnesi 
IDLE VALVE Rölanti valfi 
IGNITION Aterşeleme, tutuşturma 
IGNITION COIL Ateşleme (indüksiyon) bobini 
IGNITION DISTRIBUTOR (ateşleme) Distribütör 
IGNITION LAG Tutuşma gecikmesi 
IGNITION SWITCH Kontak (ateşleme) anahtarı 
IGNITION SYSTEM Ateşleme sistemi 
IGNITION TEMPERATURE Tutuşma sıcaklığı 
IGNITION TIMING Ateşleme zamanlaması 
I-HEAD ENGINE Engine having both valves in the head 
IHP Indicated Horsepower 
IMI Ignition Manufacturers' Institute 
IMPACT HORN Darbeli (elektromanyetik etkili) korna 
IMPACT WRENCH Darbeli anahtar 
IMPELLER İmpeller, kanatçıklı disk 
IN. Inch 
INCANDESCENT LAMP Akkor (far) lambası 
INCLUDED ANGLE Dahili açı, direksiyon ekseni ile tekerlek ekseni arasındaki açı 
INDEPENDENT SUSPENSION Bağımsız süspansiyon 
INDICATED POWER (ip) İndike güç 
INDUCTION İndüksiyon 
INERT Reaksiyona girmeyen 
INERTIA Atalet 
INERTIA-DRIVE STARTING MOTOR Atalet etkili marş motoru 
INHIBITOR Koruyucu, önleyici 
INTERNAL COMBUSTİON ENGINE İçten yanmalı motor 
INJECTION NOZZLE Enjeksiyon memesi 
INJECTION VALVE Enjeksiyon valfi 
INJECTOR Enjektör 
IN-LINE ENGINE Sıra tipi motor 
IN-LINE FUEL-INJECTION PUMP Sıra tipi yakıt enjeksiyon pompası 
INPUT SHAFT Giriş mili 
INSERT BEARING Yatak elemanı 
INSTANTANEOUS BRAKING POWER Anlık frenleme gücü 
INSTRUMENT PANEL Gösterge panosu 
INSULATER Yalıtkan, yalıtıcı 
INTAKE MANIFOLD Emme manifoldu 
INTAKE LINE Emme hattı 
INTAKE STROKE Emme stroku (kursu) 
INTAKE VALVE Emme supabı. 
INTEGRATED CIRCUIT (IC) Entegre devre 
INTEGRAL İç, dahili. 
INTENSIFIED INTERFERENCE SUPPRESSION Yoğun parazit giderimi 
INTERCOOLER Ara soğutucu 
INTERCOOLING Ara soğutma 
INTERMEDIATE GEAR Ara vites, birinci ve en yüksek vites arasındaki vitesler. 
INTERMITTENT Fasılalı 
INTERNAL ENERGY İç enerji 
INTERNALLY REVERSIBLE İçten tersinir 
INTERNAL COMBUSTION ENGINE İçten yanmalı motor 
ION İyon, elektriki olarak veya yüksek sıcaklık, vb. etkisiyle şarj olan atom veya molekül 
IONIC CURRENT MEASUREMENT İyonik akım ölçümü 
IONIZE (İyonize etmek, iyonlaştırmak 
IRREVERSIBLE Tersinmez 
ISENTROPIC Sabit entropide (izentropik) 
ISOBARIC Sabit basınçta 
ISOCHORIC Sabit hacimde 
ISOTHERMAL Sabit sıcaklıkta (izotermal)
 
JERRY CAN Beş galonluk ekstra yakıt veya sıvı deposu 
JET (Karbüratörde) Meme 
JET PROPULSION CYCLE Tepkili çevrim 
JETRONIC Jetronik, benzin enjeksiyon sistemi 
JOURNAL Muylu 
JUICE BRAKES Hidrolik frenler 
 
KEY Anahtar, (birleştirme elemanı olarak) kama 
KEYWAY Kama yarığı 
KICKDOWN SWITCH Kikdavn anahtarı, otomatik viteslerde vites küçülterek ivme sağlamada kullanılır. 
KILL SWITCH Acil durumlarda güvenlik kontak kapatma anahtarı 
KINGPIN King pim, dingil pimi 
KINGPIN or STEERING AXIS INCLINATION King pim açısı, king pimin üst uçlarının içeriye birbirine doğru olması. 
K-JETRONIC Döndürmesiz, mekanik sürekli enjeksiyon 
KNOCK Vuruntu, detonasyon olarak da adlandırılır 
KNOCKING Vuruntu 
KNURL (Bir yüzeyi) Ezerek şişirme 
 
LACQUER Laker Hızlı kuruyan otomotive gövde boyası 
LAMBDA SENSOR Lamda algılayıcı 
LAMINATED Katmanlı 
LANCHESTER BALANCER Lanchester dengeleyici 
LAND Oyukları birbirinden ayıran metal çıkıntı 
LAP Tur 
LAP or LAPPING Lepleme 
LATENT HEAT Gizli ısı 
LATERAL SLIP Yanal kayma 
LATERAL STABILITY Yanal kararlılık 
LAW Yasa 
LB Pound 
LEAD İletken 
LEAD Kurşun 
LEAD BURNING İki iletkenin uçlarını eriterek birleştirme 
LEADING BRAKE SHOE Birinci, ileri veya öncü fren pabucu 
LEAF SPRING Yaprak yay 
LEAN MIXTURE Fakir karışım 
LENS Mercek 
LEVELING SYSTEM Seviyeleme sistemi 
L-HEAD ENGINE L tipi motor 
LIGHTENED VALVES Hafifleştirilmiş supaplar 
LIGHT-LOAD TEST Hafif yük testi 
LIMITED-SLIP DIFFERENTIAL Sınırlı kaymalı differansiyel (bir tekerlek kaydığında diğerine tork transferi sağlayan). 
LINES OF FORCE Kuvvet hatları 
LINKAGE Mafsallı mekanizma 
LIQUID Sıvı 
LIQUID TRACTION Tekerleklere su ilavesiyle çekişın artırılması 
LIQUID WITHDRAWAL (LPG) Sıvı LPG 'nin deponun altından çekilmesi 
LITER Litre 
LIVE AXLE Tahrik edilen dingil 
LIVE WIRE Bkz. Hot Wire 
L- JETRONIC Döndürülmeyen, elektronik kontrollü benzin enjeksiyonu 
LOAD RANGE Lastiğin yük aralığı 
LOG MANIFOLD Dört veya daha fazla karbüratör takılabilen özel manifold 
LONG and SHORT ARM SUSPENSION Uzun ve kısa kollu süspansiyon 
LONGITUDINAL LEAF SPRING Uzunlamasına (monte edilmiş) yaprak yay 
LOUVER Havalandırma yarıkları 
LOW BRAKE PEDAL Düşük fren pedalı 
LOWER BEAM Alt hüzme 
LOWER HEATİNG VALUE Alt ısıl değer 
LOW LEAD FUEL Az kurşunlu benzin 
LPG (Liquefied petroleum gas) Sıvılaştırılmış petrol gazı 
LUBRICANT Yağ 
LUBRICATING OIL Yağlama yağı 
LUG Motorun uygun vitesin seçilememesi nedeniyle çekişten düşmesi 
LUGGAGE COMPARTMENT Bagaj 
 
MACH NUMBER Mach sayısı 
MAG Magneto 
MAGNAFLUX Özelkimysal çatlak kontrol yöntemi 
MAGNET Mıknatıs 
MAGNETIC FIELD Manyetik alan. 
MAGNETIC PULSE GENERATOR Manyetik darbe jeneratörü. 
MAGNETIC SWITCH Manyetik anahtar 
MAGNETO Manyeto 
MAGS or MAG WHEEL Hafif, (alüminyum veya alaşım) spor tekerlek 
MAIN BEARING SUPPORTS Ana yatak destekleri 
MANDREL Mandren. 
MANIFOLD HEAT CONTROL VALVE Manifold ısı kontrol valfi 
MANIFOLD INJECTION Manifold enjeksiyonu 
MANOMETER Manometre 
MANUALLY SHIFTED TRANSMISSION Elle değiştirilen transmisyon 
MASS FLOW RATE Kütle debisi 
MASTER CYLINDER Merkez silindiri 
MAXIMUM SPEED En yüksek hız 
MEAN EFFECTIVE PRESSURE Ortalama efektif basınç 
MECHANICAL BRAKES Mekanik, elle kumanda edilen servis (park) freni 
MECHANICAL EFFICIENCY Mekanik verim 
MECHANICAL GOVERNOR Mekanik governör (regülatör) 
MEGOHM 1,000,000 ohm 
MEMA (Motor and Equipment Manufacturers' Association) Motor ve Ekipmanları İmalatcıları Birliği 
MEP (Mean Effective Pressure) Ortalama efektif basınç. 
MERCURY Civa 
MESH Kavreştırma 
METAL FATIGUE Metal yorulması 
METERING ROD Ölçme çubuğu 
METRIC SIZE Metrik ölçü 
MICA Mika, yalıtkan 
MICROFARAD 1 /1,000,000 farad 
MICROMETER Mikrometre. 
MIKE Mikrometre veya mikrometre ile ölçme 
MILL Motor veya freze 
MILLING MACHINE Freze tezgahı 
MISFIRE Tekleme 
MIXTURE Karışım 
MIXTURE FORMATION Karışım teşkili 
MODIFICATION Değişiklik, tadilat 
MODULATOR Hidrolik sistemde basıç kontrol veya ayar elemanı 
MOIST AIR Nemli hava 
MOLD Döküm kalıbı 
MOMENT OF INERTIA Atalet momenti 
MOMENTUM Momentum 
MONOBLOCK Monoblok, tüm silindirler aynı blokta 
MOPED Küçük motosiklet, moped 
MOTORCYCLE Motosiklet. 
MOTOR VEHICLE Motorlu taşıt 
MPH (Miles per hour) saatte gidilen mil 
MUD & SNOW TIRE Çamur ve kar lastiği 
MUFFLER Susturucu 
MULTIPLE CIRCUIT BRAKING SYSTEM Çok devreli fren sistemi 
MULTIPLE LINE BRAKING SYSTEM Çok hatlı fren sistemi 
MULTIPLE DISC CLUTCH Çok diskli kavrama 
MULTI-VISCOSITY OILS Çok dereceli yağlar ör. (SAE 10W - 30) 
 
NADA (National Automobile Dealers' Association) Milli otomobil satıcıları birliği 
NASCAR (National Association for Stock Car Auto Racing) Milli stok otomobil yarışçıları birliği 
NEEDLE BEARING İğneli yatak . 
NEEDLE VALVE İğne valf. 
NEGATIVE TERMINAL Negatif kutup 
NET POWER Net güç. Vantilatör, hava filtresi, alternatör, egzoz sistemi, vb. motorun taşıta monte edildiğinde üzerinde bulunan bütün sistemlerle birlikte motorun ürettiği maksimum güç. 
NEUTRAL POINT Nötr nokta 
NEUTRON Nötron (atomda) 
NEWTON'S LAW Newton Kanunu 
NHRA (National Hot Rod Association) Milli sıcak rot birliği 
NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) Milli otoyol trafik güvenliği kaydı 
NITROGEN Azot 
NITROGEN OXIDES Nitrojen (azot) oksitleri 
NLGI (National Lubricating Grease Institute). Milli Yağlama gres enstitüsü 
NONFERROUS METALS Demir dışı metaller 
NO-LOAD TEST Yüksüz test 
NONCONDUCTOR Yalıtkan 
NORMAL SHOCK Normal şok 
NOx Nitrojn (azot) oksitleri 
NOZZLE Lüle 
NOZZLE HOLDER ASSEMBLY Lüle tutucu ünitesi 
NSC (National Safety Council) Milli Emniyet Konseyi 
NUCLEUS Atom çekirdeği 
NUMBER DRILLS Matkap ucu takımı 
 
OCTANE Oktan 
OCTANE RATING Oktan derecesi 
OD (Outside diameter) Dış çap 
ODOMETER Odometre. Katedilen mesafeyi ölçmek ve kaydetmek üzere kullanılan alet 
OEM (Original Equipment Manufacturer) Orijinal teçhizat imalatcısı 
OFF CENTER Merkezden kaçıklık 
OFF-ROAD VEHICLE Karayolu dışı taşıt 
OHC (Overhead camshaft) Üsten kam mili 
OHM Ohm, direnç ölçü birimi 
OHMMETER Ohmmetre, direnç ölçü aleti 
OIL BATH AIR CLEANER Yağ banyolu hava filtresi 
OIL BURNER Yağ yakıcı (Yağ yakan motor için kullanılır) 
OIL-COMBINATION SPLASH and PRESSURE SYSTEM Çarpmalı ve basınçlı yağlama birleşik sistemi 
OIL FILTER Yağ filtresi 
OIL -FULL PRESSURE SYSTEM Tam basınçlı yağlama sistemi 
OIL GALLERY Yağ galerisi, yağ kanalı 
OIL - ML (Motor Light) Hafif hizmet motor yağı 
OIL - MM (Motor Medium) Orta hizmet motor yağı 
OIL -MS (Motor Severe) Yüksek hız veya ağır hizmet motor yağı 
OIL PUMP Yağ pompası 
OIL PUMPING Yağ pompalama, yağ yakma. Yağın segmanları geçerek yanma odasına girmesi ve orada yanması. 
OIL SEAL Yağ contası, keçesi 
OIL SLINGER Yağ deflektörü 
OIL -SPLASH SYSTEM Çarpmalı yağlama sistemi 
OPACITY Geçirgenlik, ışık geçirgenliği 
OPEN CIRCUIT Açık devre, iletkeni kopuk veya ayrılmış devre 
OPPOSED CYLINDER ENGINE Karşıt silindirli motor. Boksör motor 
ORSAT GAZ ANALYZER Orsat gaz analiz cihazı 
OSCILLATION Salınım 
OSCILLOSCOPE Osiloskop 
OTTO CYCLE Otto çevrimi 
OUTPUT Çıkış (gücü) 
OUTPUT SHAFT Çıkış mili 
OVERCHARGING Aşırı şarj 
OVERDRIVE Overdrive, aşırı hız 
OVERHEAD CAMSHAFT Üstten kam 
OVERHEAD VALVES Üstten supaplar 
OVERRUN BRAKING SYSTEM 
OVERRUNNING CLUTCH Tek yönlü mekanik kavrama 
OVERRUNNING CLUTCH STARTER DRIVE Marş motoru tek yönlü kavraması, ayrılıncaya kadar kavraşma devam eder. 
OVERSQUARE ENGINE Kare üstü motor, silindir çapı stroktan fazla olan motor 
OVERSTEER Aşırı yönlendirmeli 
OVERTAKING Geçiş, sollama 
OXIDES OF NITROGEN (NOx) Nitrojen (azot) oksitleri 
OXIDIZE (Metal) Oksitleme 
OXIDIZING FLAME Ositleyici alev, oksijeni fazla kaynak alevi 
OXYGEN Oksijen gazı 
 
PAN Alt, karter 
PANCAKE ENGINE Pankek motor. Silindirleri yatay konumda olan motor 
PAPER AIR CLEANER Kağıt hava filtresi 
PARALLEL CIRCUIT Paralel devre 
PARALLELOGRAM STEERING LINKAGE Paralelkenarlı direksiyon mafsal bağlantısı 
PARKING BRAKE Park freni 
PARKING LAMP Park lambası 
PARTİAL PRESSURE Kısmi basınç 
PARTICULATES Partiküller, parçacıklar 
PART LOAD Kısmi yük 
PASSENGER CAR Binek (yolcu) otomobili 
PATH Yo1 
PAWL Kayıcı mafsal 
PAYLOAD Taşıma yükü 
PCV (Positive Crankcase Ventilation) Pozitif karter havalandırma 
PEEL or BURN RUBBER Soyulma veya yanmış lastik. İvmelenme sırasında tahrik eden lastiklerin yolda kayması. 
PEEN Şişirme (ör. perçin başı) 
PENETRATING OIL Nüfuz edici (içine işleyici, ör. pas sökücü) yağ 
PERCENT EXCESS AIR fazla hava yüzdesi 
PERFECT GAS Mükemmel gaz 
PERFORMANCE, Etkinlik 
PERIPHERY Dış kenar, çevre 
PERMANENT MAGNET Kalıcı mıknatıs. 
PETROL Benzin 
PHILLIPS HEAD SCREW Yıldız başlı kücük civata. 
PHOSPHOR-BRONZE Fosforlu bronz, yatak malzemesi 
PHOTOCHEMICAL SMOG Fotokimyasal duman 
PICKUP Kamyonet 
PICK-UP Toplamak, yerden alma 
PIEZOELECTRIC IGNITION Piezoelektrik ateşleme 
PILOT SHAFT Pilot mil. Parçaların ayarlanması için sisteme takılan fakat sonra esas mille değiştirilen mil. 
PING Ping (vuruntu) sesi 
PINION CARRIER Pinyon taşıyıcı 
PINION (Gear) Pinyon dişli, çeviren veya çevrilen küçük dişli 
PIPES Borular 
PISTON BOSS Pisron Çıkıntıları. Piston pim deliği etrafındaki yapım 
PISTON COLLAPSE Piston çökmesi. Piston eteğinde aşırı ısı ve sürekli darbe gerilimlerine bağlı çap küçülmesi. 
PISTON DISPLACEMENT Piston yerdeğiştirme hacmi, strok (kurs) hacmi 
PISTON HEAD Piston başı, en üst segmanın üstünde kalan kısım 
PISTON LANDS Piston boşluklu alanı, pistonun segman oyukları arasında kalan kısmı 
PISTON PIN or WRIST PIN Piston pimi 
PISTON RING (Compression) Kompresyon segmanı 
PISTON RING (Oil Control) Yağ segmanı 
PISTON RING END GAP Segman ağız aralığı. Silindire yerleştirilmiş durumdaki segmanın uçları arasındaki aralık. 
PISTON RING EXPANDER Segman genişletme yayı. 
PISTON RING GROOVE Segman oyuğu. Segmanların takıldığı piston üzerine açılmış oyuklar. 
PISTON RING SIDE CLEARANCE Segman yan boşluğu 
PISTON SKIRT Piston eteği. Pistonun segmanların altında kalan kısmı 
PISTON SKIRT EXPANDER Piston eteği genişletme yayı 
PITMAN ARM Pitman kolu. Direksiyon kuvvetini direksiyon mafsal sistemine ileten kol 
PITS Yarış pistindeki servis (yakıt dolumu, lastik değişimi, mekanik tamirat, vb.) alanı 
PIT STOP Pit duruşu 
PIVOT Pivot. Parçaların etrafında hareket ettği pim veya şaft 
PLANET CARRIER Planet taşıyıcı 
PLANET GEARS Planet dişliler 
PLANETARY GEARSET Planet dişli takımı 
PLATE (Battery) Plaka 
PLAY Oyun, gezinme, iki parça arasındaki hareket 
PLEXIGLAS Pleksiglas, akrilik plastik. 
PLIES (Tire) Lastik emdirilmiş dokuma katmanlar 
PLUG GAPPING Buji tırnak aralığı ayarı. 
PLUNGER Plancır, küçük piston. 
PLY RATING (Tires) Katman sınıflandırması. Latiğin yük taşıma kapasitesinin gösterilmesi. 
PNEUMATIC GOVERNOR Pnömatik (hava ile çalışan) governör 
PNEUMATIC SUSPENSION Pnömatik (havalı) süspansiyon 
POLARITY (Battery Terminals) Polarite. Batarya uçlarının + veya - olması 
POLARITY (Magnet) Polarite. Bir mıknatısın uçlarının N veya S olması 
POLARIZING Polarizasyon 
POLE Kutup 
POLE SHOE Bobin sargılarının yerleştirildiği metal parça 
POLYTROPİC Plitropik 
PONY CAR Küçük, spor otomobil 
POPPET VALVE Mantar başlı supap 
POROSITY Gözeneklilik, metal içerisindeki küçük hava veya gaz cepleri 
PORT Port, delik, kanal 
POSITIVE CASTER ANGLE Pozitif kaster açısı 
POSITIVE TERMINAL Pozitif kutup başı 
POST (Battery) Kutup başı 
POT Karbüratör 
POUR POINT Akma noktası. Belirli koşullarda akışkanın akabileceği en düşük sıcaklık 
POWER-ASSISTED BRAKE SYSTEM Güç yardımlı fren sistemi 
POWER BRAKES Güç frenleri. Geleneksel hidrolik fren sistemine motor vakumuyla çalışan bir vakum pistonu eklenerek, bu pistonun fren pedalı veya merkez pompasına uyguladığı basınçla, sürücünün aracı durdurması için uygulaması gereken kuvvetin azaltıldığı frenler. 
POWER-BRAKING SYSTEM Güç fren sistemi 
POWER CYCLE Güç çevrimi 
POWER-DRIVEN VEHICLE Güçlendirilen (bir güç kaynağı ile) taşıt. 
POWER STEERING Güç direksiyon sistemi. Sürücünün çabasına katkı sağlamak üzere hidrolik basınçtan yararlanan sistem. 
POWER or FIRING STROKE Güç veya ateşleme stroku, zamanı. 
POWER-WEIGHT FACTOR; Güç ağırlığı 
POWER TO WEIGHT RATIO Güç/ağırlık oranı 
POWER TRAIN Güç aktarma organları 
PPM (Parts-per-million) Milyonda bir. 
PRECHAMBER ENGINE Ön (yanma) odalı motor 
PRECISION INSERT BEARING Kusinet. Değiştirilebilir, hassas, iki parçadan oluşan halka biçimindeki yatak elemanları. 
PRE-COMBUSTION CHAMBER Ön yanma odası 
PRE-ENGAGED-DRIVE STARTING MOTOR Önceden kavraşmalı marş motoru 
PREHEATING Ön ısıtma 
PREIGNITION Erken ateşleme 
PRELOADING Ön yükleme 
PREMIUM GASOLINE Süper benzin 
PRESS-FIT Pres geçme, sıkı geçme 
PRESSURE Basınç 
PRESSURE BLEEDER Basınç sızdırıcı 
PRESSURE CAP Basınç kapağı, (ör. basınçlı soğutma sistemindeki radyatör kapağı) 
PRESSURE-CHARGING Basıçlı doldurma 
PRESSURE RATIO Basınç oranı 
PRESSURE RELIEF VALVE Baısnç kontrol valfi, belirli bir basınçta açılmak üzere tasarlanmış valf 
PRESSURE RISE COEFFICIENT Basınç yükselme katsayısı 
PRESSURE SENSOR Basınç algılayıcı (sensörü) 
PRIMARY CIRCUIT Birinci (primer) devre 
PRIMARY BRAKE SHOE Birinci, ileri veya öncü fren pabucu 
PRIMARY WINDING Birinci (primer) sargı 
PRIMARY WIRES Birinci (primer) kablolar 
PRINTED CIRCUIT Baskı devresi. 
PRODUCTS OF COMBUSTION Yanma sonu ürünleri 
PROGRESSIVE LINKAGE Aşamalı mafsallı bağlantı. (ör. çok boğazlı karbüratörde önce bir gaz kelebeğini ve ardından belirli bir noktada ikinci kelebeği açan mekanizma 
PRONY BRAKE Prony freni (dinamometre) 
PROPANE (LPG) Propan (C3H8) gazı 
PROPELLER SHAFT Tahrik mili 
PSI (Pounds per square inch) libre/inçkare. 
PSYCHROMETRIC CHART Psikrometrik diyagram 
PULL IT DOWN (Engine) Motorun sökülmesi, demontaj 
PULSATION DAMPER Akış dalgası sönümleyici 
PUMPING THE GAS PEDAL Gaz pedalını pompalama 
PURE SUBSTANCE Saf madde 
PURGE Temizleme 
PUSH ROD Supap itici çubuğu 
PYLON Trafik kontrol işareti 
 
QUADRA-TRAC Dört tekerlekten tahrik 
QUANTITY Miktar 
QUENCH (Flame) Sönme 
QUENCHING Sıvıya daldırarak soğutma 
QUICK CHARGER Çabuk şarj cihazı 
QUICKSILVER Civa 
 
RACE (Bearing) Dış veya iç rulmanlı yatak bileziği 
RACE CAMSHAFT Değişken (kam profili değiştirilebilen) kam mili 
RACING SLICK Drag yarışlarında kullanılan geniş temas yüzeyli dişsiz lastik
RACK AND PINION GEARBOX (Steering) Pinyon dişlili direksiyon kutusu 
RADIAL Merkez doğrultusunda 
RADIAL ENGINE Yıldız motor 
RADIAL-PLY TIRE Radyal lastik 
RADIATION Radyasyon, ısının ışıma yoluyla taşınımı 
RADIATOR Radyatör 
RADIUS RODS Dingile tutturulmuş ve çerçeveye bağlı olarak salınan, dingili şasi çerçevesine göre dik konumda tutan rotlar. 
RAIL Ray 
RAKED Zemin mesafesi, otomobilin önünde veya arkasında eğimli bir görüntü veren zemin mesafesi 
RAM AIR Ram havası, taşıtın öne hareketine bağlı olarak alınan hava 
RAM INDUCTION Ram girişi 
RAM INTAKE MANIFOLD Ram emme manifoldu 
RATED POWER (Engine); Anma gücü 
RATIO Oran 
REACTANTS Yanma işlemine girenler 
REAM Raybalama 
REAR AXLE Arka dingil 
REAR AXLE HOUSING Arka dingil muhafazası 
REAR-WHEEL DRIVE Arkadan tahrikli 
RECEIVER-DRIER Alıcı-kurutucu 
RECHARGING Yeniden şarj 
RECIPROCATING ACTION Pistonların ileri geri hareketi 
RECIRCULATING BALL WORM AND NUT Bilyeli somun tipi direksiyon kutusu 
RECTIFIER AC (alternatif akım) DC (doğru akım) dönüştürücü 
RED LINE Kırmızı hat. Önerilen maksimum motor devri 
REDUCED PRESSURE İndirgenmiş basınç 
REDUCED TEMPERATURE İndirgenmiş sıcaklık 
REDUCING FLAME Asetileni fazla kaynak alevi 
REFRIGERANT Soğutucu akışkan 
REFRIGERATOR Soğutma makinesi 
REGENERATION Rejenerasyon (iç ısıtma) 
REGULATOR Regülatör 
RELAY Röle. 
RELIEVE Rahatlatma. 
RESIDUAL MAGNETISM Artık manyetizma 
RESISTANCE Direnç 
RESISTOR Direnç elemanı 
RESISTOR SPARK PLUG Dirençli buji 
RESONATOR Küçük susturucu. 
RETAINER Tutucu 
RETARDER Geciktirici 
RETRO-REFLECTOR Geriye yansıtıcı 
REVERSE-ELLIOT TYPE AXLE Ters elliot tipi dingil 
REVERSE FLUSH Ters akışlı yıkama (radyatör temizleme) 
REVERSE IDLER GEAR Geri vites ara dişlisi 
REVERSIBLE Tersinir 
REVERSIBLE WORK Tersinir iş 
RICARDO PRINCIPLE Ricardo Prensibi 
RICH MIXTURE Zengin karışım 
RIDING THE CLUTCH Pedalı sürmek, Sürücünün hareket sırasında ayağını debriyaj pedalı üzerinde tutması 1 
RIGID AXLE Rijit dingil 
RING Segman 
RING GAP Segman ağız aralığı 
RING EXPANDER Segman yayı 
RING GEAR Halka dişli 
RING GROOVES Piston oyuğu, yarığı 
RING JOB Segman işi, silindirlerin yenileştirilerek yeni segmanların takılması 
RING RIDGE Segman çıkıntısı, silindirin segmanların ulaşamadığı üst bölümü 
RIVET Perçin 
RMA (Rubber Manufacturer's Association) Lastik imalatcıları birliği. 
ROAD FEEL Yol hissi, direksiyon sistemi aracılığıyla sürücüye iletilen yol titreşimleri 
ROAD SPEED Yol hızı. 
ROAD TRAFFIC LEGISLATION Karayolları Trafik Kanunu 
ROCKER ARM Külbütör manivelası, parmağı 
ROCKER ARM SHAFT Külbütör mili 
ROCKER PANEL Marşbiyel, eşik 
ROCKWELL HARDNESS Rockwell sertliği 
ROD Çubuk, biyel, sert araba kullanımı 
RODDING THE RADIATOR Radyatör şişleme 
ROLL BAR Devrilme çubuğu. Şasinin bir yanından diğerine giden ve taşıtın devrilmesi halinde sürücüyü koruyan ağır çelik çubuk. 
ROLLER BEARING Rulmanlı yatak 
ROLLER CLUTCH Rulmanlı kavrama 
ROLLER TAPPETS or LIFTERS Rulmanlı supap itici 
ROLLING FRICTION Yuvarlanma sürtünmesi 
ROLLING RADIUS Yuvarlanma yarıçapı 
ROTARY ENGINE Wankel motoru 
ROTARY FLOW Dönel akış 
ROTARY MOTION Dnel hareket, dönme hareketi 
ROTATING SHAFT Dönen mil 
ROTATIONAL FREQUENCY Dönme frekansı 
ROTOR Rotor 
ROUGHING STONE Kaba işleme taşı 
RPM (Revolutions per minute) Devir/dakika 
RUNNING-FIT Boşluklu (yağlamaya yetecek kadar) alıştırma 
RUNNING IN Alıştırma, rodaj 
 
SAE (Society of Automotive Engineers) Otomobil Mühendisleri Birliği 
SAE or RATED POWER SAE veya anma gücü 
SAFETY DISTANCE Güvenlik mesafesi 
SAFETY FACTOR Güvenlik katsayısı 
SAFETY HUBS Güvenlik göbeği, poryası 
SAFETY RIM Güvenlik halkası, jantı 
SAFETY VALVE Güvenlik valfi 
SAND BLAST Püskürtme yoluyla temizleme kumu 
SATURATION Doyma 
SAYBOLT VISCOMETER Sayvolt viskometresi 
SCALE Ölçek. Soğutma sisteminde pas ve mineral birikmesi 
SCATTER SHIELD Dönen parçaların etrafına yerleştirilen çelik veya naylon koruyucu 
SCAVENGING Süpürme 
SCHRADER VALVE Klima servis valfi (lastiklerde kullanılan supaplara benzer yay yüklemeli valf) 
SCORE Çizik 
SCREEN Perde, süzgeç 
SCREENING Perdeleme 
SCREW EXTRACTOR Civata kırığı sökme aparatı 
SCS (Speed Control Switch) Hız kontrol anahtarı 
SEALED BEAM HEADLIGHT Yekpare far 
SEALED BEARING Yalıtılmış yatak. Fabrikada yağlanarak yalıtılan ve sonradan yağlama gerektirmeyen yatak 
SEAT Oturma yüzeyi, koltuk 
SEAT BELT Emniyet kemeri 
SECONDARY BRAKING SYSTEM İkinci (yardımcı) fren sistemi 
SECONDARY CIRCUIT İkinci (sekonder) devre 
SECONDARY, REVERSE, or TRAILING BRAKE SHOE İkinci, arka veya izleyen fren pabucu 
SECONDARY WIRES İkinci (sekonder) devre kabloları. 
SECTION MODULUS Kesit modülü 
SECTION WIDTH (Tire) Kesit genişliği 
SEDIMENT Tortu 
SEGMENTS Dilimler 
SEIZE Donma 
SELF DISCHARGE Self deşarj (kendi kendine boşalma) 
SELF-ENERGIZING Kendi kendine enerjilenme 
SEMA (Specialty Equipment Manufacturer's Association) Uzmanlık Aletleri İamlatcıları Birliği 
SEMICONDUCTOR Yarı iletken 
SEMICONDUCTOR IGNITION SYSTEM Yarı iletkenli ateşleme sistemi 
SEMI-ELLIPTICAL SPRING Yarı eliptik yay. Bir ana yaprak ve giderek kısalan yapraklardan oluşan yay 
SEMI-FLOATING AXLE Yarı gezer (yüzer) dingil 
SEPARATOR Seperatör, ayırıcı plaka 
SERIES CIRCUIT Seri devre 
SERIES-PARALLEL CIRCUIT Seri-paralel devre 
SERVICE BRAKING SYSTEM Servis fren sistemi 
SERVICE PART Servis parçası (kısmı) 
SERVO (Transmission) Servo. Bir başka kısmı çekmek veya itmek için kullanılan eleman 
SERVO ACTION Servo hareket. Fren sisteminde birinci pabucun bir ucunun ikinci pabuca bağlı olduğu ve kuvvet ilettiği hareket biçimi. 
SET Takım, kurma 
SHACKLE Küpe, zincir baklası 
SHAKING FORCE Sarsma kuvveti 
SHEATHED-ELEMENT GLOW PLUG Koruyucu elemanlı kızdırma bujisi 
SHIFT FORKS Vites değiştirme çatalı 
SHIFT LEVER Değiştirme levyesi, marş motoru pinyon dişlisini kavraştırıp ayırmaya yarayan levye 
SHIFT POINT Vites değiştirme noktası. Vitesin değiştirilmesi gereken motor veya taşıt hızı anı 
SHIFT RAILS Vites değiştirme çatallarının üzerinde kaydığı çubuklar. 
SHOCK ABSORBER Amortisör. 
SHORT BLOCK Krank mili ve piston mekanizması takılmış haldeki blok 
SHROUD Davlumbaz 
SHIM Şim 
SHIMMY Salgı, yalpa, ön tekerleklerin bir yandan diğerine titremesi 
SHORT veya SHORT CIRCUIT Kısa devre 
SHRINK-FIT Sıkı geçme 
SHUNT Şönt. Bir elektrik devresindeki alternatif geçiş kısmı 
SHUNT WINDING Şönt sarım (bobinde). 
SIDE-DRAFT CARBURETOR Yan emişli, yatay akışlı karbüratör 
SIDE-MARKER LAMP Yan işaret lambası 
SIDE-VALVE ENGINE Yandan supaplı motor 
SIDE VALVES Yan supaplar 
SILENCER Susturucu 
SILVER SOLDER Gümüş kaynağı (lehimi) 
SIMULTANEOUS REACTION Eşzamanlı reaksiyon 
SINGLE-BARREL CARBURETOR Tek boğazlı karbüratör 
DOUBLE-BARREL CARBURETOR İki boğazlı karbüratör 
SINGLE-CIRCUIT BRAKING SYSTEM Tek devreli fren sistemi 
SINGLE-LINE BRAKING SYSTEM Tek devreli fren sistemi 
SINTERED BRONZE Sinterlenmiş bronz. İnce bronz parçacıklarının preslenmesiyle elde edilen gözenekli bronz 
SKIDDING Kayma 
SKID PLATE Kaydırma plakası. karter, vites kutusu, yakıt deposu vb. korumak üzere taşıtın altına tutturulan plaka 
SKINS Lastikler. 
SKIRTS Etekler, arka çamurluk mesnedi 
SLANT ENGINE Eğimli motor. Düşey durumdan eğilimiş sıra tipi motor 
SLICKS Çok geniş dişsiz lastik 
SLIDING-FIT Kaygan alıştırma 
SLIDING GEAR Kayıcı dişli 
SLIP ANGLE Kayma açısı 
SLIP JOINT Kayıcı mafsal 
SLIP RINGS Kayıcı yüzükler, bir ac makinede, armatür sargıları ile fırçalar arasında dönen teması sağlayan halkalar 
SLUDGE Çamur. Motorun içinde biriken toz, yağ ve su karışımı siyah çamurumsu artıklar 
SMOG Koyu duman 
SNAP RING Emniyet segmanı 
SNOW CHAIN Kar zinciri. 
SNUBBER Kısıtlayıcı. Parçaların hareketini kısıtlamak üzere kullanılan parça 
SODIUM VALVE Sodyumlu supap. 
SOHC (single overhead camshaft) Üstten tek kamlı 
SOLDERING Lehimleme 
SOLENOID Solenoid 
SOLENOID RELAY Solenoid rölesi. 
SOLENOID SWITCH Elektromagnetik elektrik düğmesi, anahtar 
SOLVENT Çözücü 
SONIC VELOCITY Ses hızı 
SOUPING Çorbalama, çeşitli değişikliklerle motor performansının artırılması
SPARK Kıvılcım 
SPARK ADVANCE Kıvılcım avansı, ateşleme avansı 
SPARK ARRESTOR Kıvılcım önleyici. Egzozdan kıvılcım çıkmasını önleyen eleman 
SPARK GAP Kıvılcım aralığı, buji tırnak aralığı. 
SPARK IGNITION Kıvılcım ateşlemeli 
SPARK IGNITION ENGINE Kıvılcım (buji ile) ateşlemeli motor 
SPARK KNOCK Kıvılcım vuruntusu. 
SPARK PLUG Buji 
SPARK PLUG CONNECTOR Buji kablo bağlantı fişi 
SPECIFIC Özgül 
SPECIFIC FUEL CONSUMPTION Özgül yakıt tüketimi 
SPECIFIC HEAT Özgül ısı 
SPECIFIC GRAVITY Özgül gravite, Herhangi bir maddenin özgül ağırlık veya yoğunluğunun suyun özgül ağırlık veya yoğunluğuna oranı 
SPEEDOMETER Hız göstergesi 
SPIDER GEARS Örümcek dişliler. Diferansiyel haznesine pimlenen küçük dişliler 
SPINDLE (Wheel) Ön dingil, ön tekerlek yataklarını içinde bulunduran işlenmiş şaft 
SPIRAL BEVEL GEAR Diferansiyelde kullanılan halka ve pinyon dişli takımı 
SPLINE İki oyuk arasında yer alan metal, alan 
SPLINED JOINT Kayıcı kardan mafsalı 
SPLIT MANIFOLD Ayrılmış manifold 
SPOILER Hızlı spor otomobillerin arka tarafına yerleştirilen hava yönlendirici kanat 
SPONGY PEDAL Süngerimsi pedal. Fren sisteminde hava olduğunda hissedilen durum 
SPOOL BALANCE VALVE (Otomatik Transmisyon) Hidrolik dengeleme valfi 
SPOOL VALVE Üzerinde dişler açılmış makara biçimli valf 
SPORTS CAR Spor otomobil. Genellikle küçük, alçak askılı, yüksek performanslı motorlu otomobilleri tanımlamak için kullanılır 
SPOT WELD Nokta kaynağı 
SPRAG CLUTCH Tek yönlü kavrama 
SPRING Yay 
SPRING BOOSTER Yay destekleyici 
SPRING CAPACITY AT GROUND Maksimum yay yükü. Maksimum normal yük konumuna kadar yüklenmiş taşıtın toplam ağırlığı 
SPRING CAPACITY AT PAD Tam yüklü konumda yaylar tarafından taşınan taşıt ağırlığı 
SPRING LOADED Yay yüklü. Bir parçanın bir yay veya yaylar tarafından yerinde tutulması 
SPRING STEEL Yay çeliği 
SPRING WINDUP Arka yaprak yayların ivmelenme veya frenleme sırasında kabul edilen eğri biçimi 
SPROCKET Zincir dişlisi 
SPRUNG WEIGHT Asılı ağırlık. Süspansiyon sistemi tarafından desteklenen taşıt parçalarının toplam ağırlığı 
SPUR GEAR Düz dişli. Dişleri mile paralel olarak açılmış dişli. 
SPURT or SQUIRT HOLE Fışkırtma deliği. Biyelin büyük tarafında yağlama yağı fışkırtan küçük delik 
SQUARE ENGINE Kare motor. Silindir çapı ve stroku eşit motor 
SQ. FT. (Square Foot). Ayakkare (alan ölçüsü) 
SQ. IN. (Square Inch) inçkare 
STABILITY Kararlılık 
STABILIZER BAR Dengeleme çubuğu 
STAMPING Presleme 
STANDARD REFERENCE STATE Standard referans durumu 
STANDARD STATE GIBBS FUNCTION CHANGE Standard durum (hal) Gibbs fonksiyonu değişimi 
STARTER BATTERY Marş bataryası (akü) 
STARTING MOTOR Marş motoru. 
STATIC RADIUS Statik yarıçap 
STATIONARY Hareketsiz 
STATION WAGON Station wagon 
STATOR Stator 
STEAM TRAP Buhar kapanı 
STEEL PACK MUFFLER Çelik paket susturucu 
STEERING ARMS Direksiyon kolları 
STEERING SYSTEM Direksiyon sistemi 
STEERING AXIS INCLINATION Bkz. Kingpin Inclination 
STEERING GEAR Direksiyon dişlileri 
STEERING GEOMETRY Direksiyon geometrisi, ön düzen geometrisi 
STEERING KNUCKLE Direksiyon mafsalı, rotil 
STEERING KNUCKLE ANGLE Direksiyon mafsalı açısı 
STEERING WHEEL Direksiyon simidi 
STEP-VOLTAGE CONTROL İki basamaklı jeneratör kontrolu, (ya yüksek ya da düşük güç veren) 
STETHOSCOPE Steteskop, motor gürültüsü dinleme aygıtı 
STICK SHIFT Değişik mafsal biçimleri kullanılarak elle kumanda edilen transmisyon 
STOCK CAR Fabrikanın ürettiği haldeki otomobil 
STOICHIOMETRİC COMBUSTION Stokiometrik, teorik tam yanma 
STOP LAMP Stop lambası 
STOPPING DISTANCE Durma mesafesi 
STORAGE BATTERY Akümülatör 
STORMER Fırtına yapar. Hızla uzaklaşmakta olan otomobil 
STOVEBOLT 6-silindir, sıra tipi, üstten supaplı, Chevrolet (GMC) motor 
STREET ROD Cadde (yol) rotu. Caddede iyi günlük performans sağlamak üzere hafifçe değiştirilmiş motor. 
STRESS Gerilme 
STRIP Şerit 
STRIPING TOOL Boya ile çizgi çizme aparatı 
STROBOSCOPE Avans tabancası 
STROKE Strok, kurs 
STROKED CRANKSHAFT Biyel muylu çıkıntıları birbirinden kaçık yapılmış (boyu uzamış) krank mili 
STROKER Stroklu krankmili kullanılan motor 
STUD Saplama 
STUD PULLER Saplama çektirmesi. 
SUBSONIC Sesaltı 
SUCTION Emme, vakum 
SUCTION THROTTLING VALVE Klima buharlaştırıcısı ile kompresörü arasına yerleştirilen valf 
SULFATION Sülfatlaşma 
SULPHURIC ACID Sülfürik asit 
SUMP Karter yağ haznesi 
SUN GEAR Güneş dişli 
SUNROOF Güneşlik kapağı 
SUPER CAR Yüksek güçlü otomobil 
SUPERCHARGER Süperşarjer. Aşırı doldurucu 
SURFACE TENSION Yüzey gerilmesi 
SUPERSONIC Sesüstü 
SUPER STOCK Süper stok. Güç ve performansı iyileştirilmek üzere değişiklik yapılarek üretilmiş otomobil 
SUPPLY PUMP Besleme pompası 
SURROUNDINGS Çevre 
SUSPENSION Süspansiyon 
SWEPT VOLUME Süpürme hacmi 
SWEATING Sert lehimleme
SWING AXLE Serbest süspansiyonlu dingil 
SWITCH Elektrik düğmesi. Bir elektrik devresini açıp kapatan anahtar 
SYNCHROMESH TRANSMISSION Senkromeçli vites kutusu 
SYNCHRONIZE Senkronize etmek, aynı zamana getirmek, uyumlu hale getirmek 
SYNCHROSCOPE Sinkroskop. Ateşleme sistemi elemanlarını test etmekte kullanılan bir cihaz 
 
TACHOMETER Device used to indicate speed of engine in rpm 
TAIL LAMP Kuyruk lambası 
TAIL PIPE Kuyruk borusu, susturucudan çıkışa kadar olan egzoz borusu 
TAP Pafta 
TAP AND DIE SET Klavuz-pafta takımı 
TAPERED ROLLER BEARING Konik rulmanlı yatak 
TAPPET Supap ayar vidası 
TAPPET NOISE Supap vuruntusu 
TCS (Transmission Controlled Spark) transmisyon kontrollü kıvılcım 
TDC (Top Dead Center) üst ölü nokta 
TEL (TETRA-ETHYL LEAD) Kurşun tetra etil 
TELLTALE RELAY Uyarı rölesi 
TEMPER Isıl işlem 
TENSION Çekme, germe 
TERMINAL Uç 
TEST BENCH Deney tezgahı 
TESTER Deney aparatı 
T-HEAD ENGINE T tipi motor 
THEORETICAL CYCLE Teorik çevrim 
THEORETICAL COMBUSTION Teorik yanma 
THERMAL EFFICIENCY Isıl verim. 
THERMAL RADIATION Isıl radyasyon 
THERMOCOUPLE Termokupl, ısıl çift 
THERMOCOUPLE SPARK PLUG Termokupl buji 
THERMODYNAMICS Termodinamik 
THERMOSTAT Termostat 
THERMOSTATIC GAUGE Termostattik gösterge 
THIRD BRUSH Üçüncü fırça 
THRUST Tepki 
THREE PHASE Üç fazlı. 
THREE-QUARTER RACE CAMSHAFT Üç çeyrek kam mili (yaygın kam militipi) 
THROAT Boğaz (lüle veya yayıcı için) 
THROTTLE VALVE Gaz kelebeği 
THROTTLING VALVE, (expansion valve) Kısılma vanası 
THROTTLING ORIFICE Kısıcı orifis 
THROW Krank mili muylu çıkıntısı 
THROWING A ROD Biyel fırlatma 
THRUST BEARING Eksenel basınç yatağı 
THRUST WASHER Eksenel gezinti pulu 
THYRISTOR Tristör 
TIE POD Direksiyon kollarını birleştiren rot veya rotlar 
TIG Gas tungsten arc welding (Tungsten Inert Gas) Tungsten ark kaynağı
TIMING Zaman ayarı 
TIMING CHAIN Zaman zinciri 
TIMING GEARS Zaman dişlileri 
TIMING LIGHT Zaman lambası (avans tabancası) 
TIMING MARKS Zaman işaretleri 
TINNING Kalaylama 
TIRE Lastik (taşıt lastiği) 
TIRE BALANCE Lastik balansı, dengelemesi 
TIRE BEAD Lastiğin janta oturma yüzeyi 
TIRE CASING Lastik gövdesi (dişler hariç) 
TIRE PLIES Lastik dokuları 
TIRE ROTATION Lastik değişimi (periyodik olarak, önlerin arkalarla, vb. 
TIRE SIDEWALL Lastik yanağı 
TIRE TREAD Lastik dişi 
TML (TETRA-METHYL LEAD) Kurşun tetra metil 
TOE-IN Tekerleklerin ön taraflarının arka taraflarına oranla kapalılık miktarı
TOE-OUT Tekerleklerin ön taraflarının arka taraflarına oranla açıklık miktarı 
TOE-OUT OF TURNS Virajda tekerleklerin ön taraflarının arka taraflarına oranla açıklık miktarı 
TOGGLE SWITCH Küçük levye tipi anahtar 
TOOTH HEEL Diş topuğu 
TOOTH TOE Dişin iç ucunun darlığı 
TOP OFF Deponun tam olarak doldurulması 
TOP DEAD CENTER (TDC) Üst ölü nokta 
TORQUE Tork döndürme momenti 
TORQUE CONVERTER Tork konverter, dönüştürücü 
TORQUE MULTIPLICATION (Otomatik Transmisyon) Tork artışı 
TORQUE TUBE DRIVE Tork tüpü ile çekiş 
TORQUE WRENCH Tork anahtarı 
TORSIONAL VIBRATION Burulma titreşimi 
TORSION BAR Burulma çubuğu 
TORSION BAR SUSPENSION Burulma çubuklu süspansiyon 
TOTAL BRAKING TIME Toplam frenleme süresi 
TOTALLY REVERSİBLE Tümden tersinir 
TOWING VEHICLE Çekici taşıt. 
TOXIC EMISSIONS Zehirli emisyonlar 
TRACK İz genişliği 
TRACTIVE RESISTANCE Çekiş direnci 
TRACTION BAR Çeki çubuğu 
TRACTION DIFFERENTIAL Bkz. Limited-Slip Differential 
TRAILER Treyler, römork 
TRAMP Ön tekerleklerin zıplaması 
TRANSAXLE (transmission and differential) vites kutusu ve diferansiyel birlikte tek ünite. 
TRANSFER Geçiş, iletim, aktarım 
TRANSFER CASE Transfer kutusu 
TRANSFORMER Transformatör 
TRANSISTOR IGNITION Transistörlü ateşleme 
TRANSISTOR REGULATOR Transistörlü regülatör 
TRANSISTORIZED IGNITION SYSTEM Transistörlü ateşleme sistemi 
TRANSMISSION Transmisyon, güç aktarma organları 
TRANSMISSION ADAPTER Transmisyon adaptörü 
TRANSMISSION Transmisyon, vites kutusu 
TRANSPORT Aktarım (kütle ile taşınma) 
TRANSVERSE LEAF SPRING Çapraz, taşıtın uzunlamasına dik yaprak yay 
TRAPS Zamana karşı yarış alanı 
TREAD İki ön veya iki arka tekerlek arasındaki mesafe 
TREAD (Tire) Diş, lastiğin yola temas eden kısmı 
TREAD WIDTH (Tire) Diş genişliği. En dıştaki dişlerin dış kenarları arasında diş yüzeyi boyunca ölçülen mesafe 
TRIP ODOMETER Seyahat odometresi. Seyahat mesafesini ölçen yardımcı odometre. 
TROUBLESHOOTING Arızacılık 
TRS (Transmission Regulated Spark) transmisyon kontrollu kıvılcım 
TRUCK Kamyon 
TUBE CUTTER Boru kesici 
TUBELESS TIRE İç lastiksiz lastik 
TUNE-UP Maksimum performans için motor parçalarının kontrol, tamir ve ayarı 
TURBOCHARGER Türboşarjer, egzozla güçlendirilen süperşarjer 
TURBULENCE Türbülans 
TURNING-CLEARANCE CIRCLE Dönüş aralık dairesi 
TURNING RADIUS Dönme yarıçapı 
TURN-SIGNAL FLASHER Dönüş sinyal flaşörü 
TURN-SIGNAL SYSTEM Dönüş sinyal sistemi 
TV ROD Kelebek valf mili 
TVS (Thermostatic Vacuum Switch) Termostatik vakum anahtarı 
TWENTY-FIVE-AMPERE RATE (Bir batarya sınıflandırması) Yirmibeş amper derecesi, sınıfı 
TWENTY-HOUR RATE (Bir batarya sınıflandırması) Yirmi amper derecesi, sınıfı 
TWIST DRILL Burgulu matkap kalemi 
TWO-STROKE CYCLE ENGINE İki zamanlı motor 
 
UNBURNED HYDROCARBON Yanmamış hidrokarbon 
UNDERCOATING Alt kaplama 
UNDER-SQUARE ENGINE Karealtı motor. Silindir çapı stroktan küçük motor 
UNDERSTEER Yetersiz dümenleme 
UNIT BODY Ünite gövde. Şasi çerçevesi görevi yapan otomobil gövdesi 
UNIVERSAL JOINT Üniversal mafsal. 
UNSPRUNG WEIGHT Yaysız ağırlık. Otomobilin süspansiyon sistemiyle taşınmayan kısımlarının ağırlığı 
UPDRAFT CARBURETOR Yukarı akışlı karbüratör 
UPPER BEAM Üst kol, üst ışın 
UPSET Çekiçleyerek çap büyütme 
UPSHIFT Vites büyütme. 
URBAN TRAFFIC ?ehir içi trafiği 
USEFUL WORK Faydalı iş 
 
VACUUM Vakum, atmosfer basıncından düşük basınç. 
VACUUM ADVANCE (Distributor) Vakum avansı 
VACUUM BOOSTER Yardımcı vakum pompası 
VACUUM BRAKING SYSTEM Vakumlu fren sistemi 
VACUUM GAGE Vakum göstergesi 
VACUUM PUMP Vakum pompası, vakum üreten pompa 
VACUUM RUNOUT POINT Sistemin vakumu ile en yüksek fren kuvvetinin elde edildiği nokta 
VACUUM SWITCH Vakum anahtarı. Vakumla açılıp kapanan anahtar 
VACUUM TANK Vakum deposu 
VALVE Supap, valf 
VALVE ARRANGEMENT Supap düzenlemesi 
VALVE CLEARANCE (Engine) Supap boşluğu. Supap sapı ile külbütör manivelası arasındaki boşluk 
VALVE DURATION Supabın açık kalma süresi (krank açısı cinsinden) 
VALVE FACE Supap oturma yüzeyi 
VALVE FLOAT Supap yüzmesi. Çok yüksek hızlarda supabın kapanamadan tekrar açılması 
VALVE GRINDING Supap taşlama 
VALVE GUIDE Supap klavuzu 
VALVE HEAD (Engine) Supap başı 
VALVE-IN-HEAD ENGINE Supapları kapakta olan üstten supaplı motor 
VALVE KEEPER or VALVE KEY or VALVE RETAINER Supap tırnağı. Supap yayı, supap yayı tablası ve supap sapını bir arada tutan küçük parça. 
VALVE LASH Supap boşluğu 
VALVE LIFT Supabın maksimum kalkma yüksekliği 
VALVE LIFTER or CAM FOLLOWER Supap iticisi 
VALVE MARGIN Supap oturma yüzeyi genişliği 
VALVE OIL SEAL Supap yağ yalıtıcı 
VALVE OVERLAP Supap bindirmesi 
VALVE PORT Supap portu (deliği) 
VALVE ROTATOR Supap döndürücü 
VALVE SEAT Supap oturma yüzeyi 
VALVE SEAT GRINDING Supap yüzeyi yaşlaması 
VALVE SEAT INSERT Baga 
VALVE SPRING Supap yayı 
VALVE STEM (Engine) Supap sapı 
VALVE TAPPET Supap ayar civatası 
VALVE TIMING Supap zamanlaması 
VALVE TRAIN Supap mekanizması 
VALVE UMBRELLA Supap klavuz sızdırmazlık contası 
VANE Kanatcık, palet 
VANE PUMP Paletli pompa 
VAPOUR Buhar 
VAPOUR PRESSURE Buhar basıncı 
VAPOR LOCK Buhar kilidi veya tıkacı 
VAPOR SEPARATOR Buhar ayırıcı 
VARIABLE PITCH STATOR Kanatcıkları ayarlanabilen stator 
VARNISH Vernik, cila. Uzun süreli veya sıcak kullanım nedeniyle motorun iç kısımlarında oluşan artıklar 
V-BELT V kayışı 
VEE-ENGINE V tipi motor 
VEHICLE Taşıt. 
VEHICLE BODY Taşıt gövdesi, kaporta 
VEHICLE HEATER Taşıt ısıtıcısı 
VELOCITY Hız. 
VELOCITY COEFFICIENT Hız katsayısı 
VELOCITY OF SOUND Ses hızı 
VENT TUBE Havalandırma borusu 
VENTURI Ventüri 
VIBRATION Titreşim 
VIBRATION DAMPER Titreşim damperi 
VISCOSIMETER Viskozimetre, viskozite ölçme aleti 
VISCOSITY Viskozite, sıvıların akmaya karşı direnci 
VISCOSITY INDEX Viskozite indeksi 
VISIBILITY Görüş, görünebilirik 
VOLATILE Easily evaporated 
VOLATILITY Uçuculuk (benzin, alkol, vb.) 
VOLT Volt, elektriksel gerilim birimi 
VOLTAGE Voltaj 
VOLTAGE DROP Voltaj düşmesi 
VOLTAGE REGULATOR Voltaj regülatörü 
VOLTMETER Voltmetre 
VOLUME Hacim 
VOLUMETRİC Hacimsel 
VOLUMETRIC EFFICIENCY Hacimsel verim 
VOLUME EXPANSIVITY Hacimsel genişleyebilirlik 
VOLUMETRIC FLOW RATE Hacimsel debi 
VORTEX FLOW Burgu gibi dönerek ilerleyen akış 
VULCANIZATION Vulkanizasyon, lastik bileşiğinin karakteristiklerini değiştirmek için uygulanan ısıl işlem 
 
WANDERING (Steering) Ön tekerleklerin sağa sola yalpalaması 
WANKEL ENGINE Dönel motor, wankel motoru 
WARNING TRIANGLE Uyarı üçgeni 
WASHER Pul rondela 
WATER COOLING Su ile soğutma 
WATER JACKET Su ceketi 
WATER PUMP Su (devridaim) pompası 
WEDGE Kama, kama tipi yanma odası kullanan motor 
WEDGE COMBUSTION CHAMBER Kama tipi yanma odası 
WEIGHT (Curb) Yolcusuz taşıt ağırlığı (yağlama, soğutma ve yakıt sistemi dolu 
WEIGHT (Shipping) Temel taşıt ağırlığı (soğutma sıvısı ve yakıt yok) 
WEIGHT (Sprung) Ağırlık (asılı ağırlığa bakınız) 
WEIGHT DISTRIBUTION Ağırlık dağılımı. Taşıt toplam ağırlıığnın ön ve arka dingiller tarafından taşınan yüzdeleri 
WELD Kaynak. İki metalin ısıtılıp eritilerek birleştirilmesi 
WET BULB TEMPERATURE Yaş termometre sıcaklığı 
WET SLEEVE Yaş gömlek. Motorda dış yüzeyi soğutma sıvısıyla direkt temasta olan silindir gömleği 
WHEEL ALIGNER Tekerlek (ön düzen) ayar cihazı 
WHEEL BALANCER Tekerlek balans cihazı 
WHEELBASE Dingil mesafesi. Ön tekerlekler ile arka tekerlekler arasındaki mesafe 
WHEEL CYLINDER Tekerlek silindiri. Hidrolik fren sisteminde merkez silindirinden gelen basıncı fren pabuçlarına ve kampanaya uygulayan eleman 
WHEEL HOP Tekerlek sıçraması. Ani ivmelenme sırasında tekerleğin sıçrama hareketi. 
WHEELIE BARS Tekerlek çubukları. Yarış arabalarının (drag racer) ani ivmelenmelerinde aracın ön tarafının zeminden fazla kalkmasını önlemek üzere kullanılan kollar 
WHEEL LUG or LUG BOLT Tekerlek bijon civataları. Tekerleği göbeğe bağlayan civatalar 
WHEEL RAKE Kamber, tekerlek king piminin eğimi 
WHEEL RIM Tekerlek jantı 
WHEEL-SLIP BRAKE Tekerlek kayıcı freni 
WHEEL SUSPENSION Tekerlek süspansiyonu 
WIDE TREADS, WIDE OVAL, etc. Geniş lastikler. Lastiğin kesit yükseklik / genişlik oranı yaklaşık 0,70 olan lastikler 
WINDING THE ENGINE Motoru maksimum devrinde çalıştırma. 
WINDSCREEN Taşıtın ön camı 
WINDSHIELD Taşıtın ön camı 
WIND TUNNEL Rüzgâr tüneli 
WIPER Silecek, cam sileceği 
WIPER BLADE ELEMENT Cam sileceği elemanı 
WIRING DIAGRAM Tesisat diyagramı. 
WISHBONE Lades kemiği. Süspansiyon kumanda kolu. Bazı otomobillerde dingil karesini şasi çerçevesiyle birlikte tutmak için kullanılan rot kurgusu 
WITNESS MARKS Tanık işaretleri. Parçaları uygun konumlarında yerleştirmek için kullanılan işaretler 
WORKING FLUID Aracı akışkan 
WORKING PRESSURE Çalışma basıncı 
WORM GEAR Kurt dişli, mil üzerine kabaca spiral biçiminde açılmış dişli 
WORM AND ROLLER Direksiyon milinde kurt dişli ve kurt dişli ile kavraşmak üzere çapraz konik pimin bir ucunda rulman kullanan direksiyon tipi 
WORM AND SECTOR Kurt dişli ve sektör. Direksiyon milinde kurt dişli ile kavraşan dişli sektörü kullanan direksiyon tipi 
WORM AND TAPER PIN Kurt dişli ve konik pim. Direksiyon milinde kurt dişli ve çapraz konik pim kullanan direksiyon tipi 
WRIST PIN Piston pimi 
 
 
OTOMOTİV İLE İLGİLİ KISALTMALAR
 
2V - (Two Valve) İki supaplı
4EAT - (4 speed Electronic Automatic Transmission) Dört vitesli elektronik-otomatik transmisyon
4WAL - (Four Wheel Antilock) Dört tekerlekte kilitlenme engelleyici
4WD - (Four Wheel Drive) Dört tekerlekten tahrikli, dört çekerli
4WS - (Four Wheel Steering) Dört tekerlekten yönlendirme
A - (Amperes) Amper
ABC - Otomobilin yana yatmasını, süspansiyonun içindeki gazın basıncı ile oynayarak engelleyen elektronik sistem
ABS - (Antilock Brake System) Kilitlenme engelleyici fren sistemi
AC - (Alternating Current) Alternatif akım
A/C - (Air Conditioning) Klima
ACC - (Air Conditioning Clutch) Klima kavraması
ACC - (Automatic Climate Control) Otomatik klima kontrolü
ACC - (Adaptive Cruise Control) Uyarlanabilir seyir kontrolü. Trafikteki diğer araçların hızına uyan ve aradaki mesafeleri düzenleyen sistem
ACCS - (Air Conditioning Cyclic Switch) Klima çevrimsel anahtarı
ACD - (Air Conditioning Demand) Klima ihtiyacı
ACL - (Air cleaner) Hava filtresi
ACR4 - (Air Conditioning Refrigerant, Recovery, Recycling, Recharging) Klima soğutucusu, iyileştirme, dönüşüm, doldurma
ACON - (Air Conditioning On) Klima açık
ACP - (Air Conditioning Pressure) Klima kavraması, basıncı
ACT - (Air Charge Temperature - önceki adı IAT) Hava dolgu sıcaklığı
A/D - (Analog to Digital) Analogdan dijitale
ADU - (Analog-Digital Unit) Analog-dijital ünite
AFC - (Air Flow Control) Hava akışı, debi kontrolü
AFR - (Air Fuel Ratio) Hava/yakıt oranı
AFV - (Alternative Fueled Vehicle) Alternatif yakıtlı taşıt
AIR - (Secondary air injection - önceki adı Thermactor air) İkinci hava enjeksiyonu
AIRB - (Secondary Air Injection Bypass) İkinci hava enjeksiyonu kısa devresi
AIRBAG - Hava yastığı (kazalarda son derece yararlı ek koruma sistemi)
AIRD - (Secondary Air Injection Diverter) İkinci hava enjeksiyonu saptırıcısı
AIS - (Automatic Idle Speed) Otomatik rölanti hızı
ALC - (Automatic Level Control) Otomatik seviye kontrolü
ALDL - (Assembly Line Data Link - önceki adı DLC) Montaj hattı veri bağlantısı
ALT - (Alternator - önceki adı GEN) Alternatör
AMB - (Ambient) Ortam
AOD - (Automatic Overdrive) Otomatik aşırı hız
AODE - (Automatic Overdrive Electronic (transmission)) Otomatik aşırı hız elektronik transmisyon
AODE-W - (Automatic Overdrive Electronic Wide (ratio transmission)) Otomatik aşırı hız elektronik geniş oran transmisyonu
AP - (Accelerator Pedal) Gaz pedalı
API - (American Petroleum Institute) Amerikan Yakıt Enstitüsü
APT - (Adjustable Part Throttle) Ayarlanabilir kısmi gaz
ARC - (Automatic Ride Control) Otomatik sürüş kontrolü
ARS - (Automatic Restraint System Otomatik sınırlama sistemi
ASARC - (Air Suspension Automatic Ride Control) Hava süspansiyonu otomatik sürüş kontrolü
ASC - (Active Stability Control) Aktif kararlılık kontrolü
ASC - İlk kalkış ve hızlanma sırasında patinajı önleyen sistem
ASC+T - (Automatic Stability Control Plus Traction) Otomatik kararlılık ve çekiş kontrolü
ASD - (Automatic Shutdown) Otomatik kapama
ASDC - Hızı otomatik olarak kontrol eden lazerli sistem (önde giden araçla aradaki güvenli mesafe kaybolduğunda (önde giden araca fazla yaklaşıldığında) sürücüyü uyarır)
ASR - (Acceleration Slip Regulation) Hızlanma kayması kontrolü (çekiş sağlayan tekerleklerin boşa dönmesini engeller ve sürüş stabilitesini yükseltir)
A/T - (Automatic Transmission/Transaxle) Otomatik transmisyon, dingil sonrası
ATX - (Automatic Transaxle) Otomatik dingil sonrası
ATC - (Automatic Temperature Control) Otomatik sıcaklık kontrolü
ATDC - (After Top Dead Center) Üst ölü noktadan sonra
ATM - (Actuator Test Mode) Uyartıcı deneme modu
AWD - (All Wheel Drive) Tüm tekerleklerden tahrikli (4 tekerden çekiş)
AWG - (American Wire Gage) Amerikan tel ölçeği
AXOD - (Automatic Overdrive Transaxle) Otomatik aşırı hız dingil sonrası
AXOD-E - (Automatic Overdrive Transaxle - Electronically Controlled) Elektronik kontrollü otomatik aşırı hız dingil sonrası kontrolü (önden çekişlilerde)
AYC - (Active Yaw Control) Aktif sapma kontrolü
B+ - (Battery voltage) Akü voltajı
BARO - (Barometric (pressure)) barometrik basınç
BCM - (Body Control Module) Gövde kontrol modülü
BHP - (Brake Horse Power) Fren beygir gücü
BLM - (Block Learn Multiplier - önceki adı LT FUEL TRIM)) Blok öğrenme çarpanı
B-LVL - (Bilevel) Aynı seviyede, iki seviyeli
BMAP - (Barometric and Manifold Absolute Pressure) Barometrik ve manifold mutlak basıncı
BOO - (Brake On/Off) Fren açık/kapalı
BP - (Back Pressure) Arka basınç, geri basınç
BPA - (Bypass Air) Kısa devre havası
BPW - (Base Pulse Width) Ana sinyal genişliği
BTDC - (Before Top Dead Center) Üst ölü noktadan önce
BTSI - (Brake Transmission Shift Interlock) Fren vites değiştirme ortak kilidi
Btu - (British thermal units) İngiliz sıcaklık birimi
CAC - (Charge Air Cooler) Dolgu hava soğutucusu
Calif - (California) Kaliforniya
CAN - (Controller Area Network) Kontrolör alan ağı
CANP - (Canister Purge) Kap temizleme
CB (Carburator) Karbüratör
CC - (Cruise Control) Seyir kontrolü
CC - (Cubic Centimeter) Santimetre küp
CCD - (Chrysler Collision Detection) Chrysler çarpışma dedeksiyonu
CCD - (Computer Controlled Dwell) Bilgisayar kontrollü kam açısı
CCDIC - (Climate Control Driver Information Center) İklim kontrol sürücü bilgi merkezi
CCM - (Central Control Module) Merkezi kontrol modülü
CCOT - (Cycling Clutch Orifice Tube) Çevrim yapan kavrama ağzı borusu
CCP - (Climate Control Panel) Klima kontrol paneli
CCRM - (Constant Control Relay Module) Sabit kontrollü röle modülü
CCS - (Coast Clutch Solenoid) Kavrama boşlama bobini
CDR - (Chrysler Diagnostic Readout) Chrysler Arıza belirleme kılavuzu
CDRV - (Crankcase Depression Regulator Valve) Karter basıncı düşürme düzenleme valfı
CE - (Commutator End) Komütatör ucu
CEL - (Check Engine Lamp - önceki adı MIL) Motor lamba kontrolü
CEAB - (Cold Engine Air Bleed) Soğuk motor hava sızdırması
CFI - (Central Fuel Injection - önceki adı TBI) Merkezi yakıt enjeksiyonu
CFI - (Cross Fire Injection) Çapraz ateşleme enjeksiyonu
CI - (Cubic Inch) İnç küp
CID - (Cubic Inch Displacement) İnç küp yer değiştirme
CID - (Cylinder Identification) Silindir tanımlama
CKP - (Crankshaft Position) Krank mili konumu
CKT - (Circuit) Devre
CL - (Closed Loop) Kapalı devre
CLC - (Converter Lockup Clutch - önceki adı TCC) Konvertör kilitleme kavraması
CLCC - (Closed Loop Carburetor Control) Kapalı devre karbüratör kontrolü
CLNT - (Coolant) Soğutucu
CMFI - (Central Multi-port Fuel Injection) Merkezi çok delikli yakıt enjeksiyonu
CMP - (Camshaft Position) Kam mili konumu 
CO - (Carbon Monoxide) Karbon monoksit
CO2 - (Carbon Dioxide) Karbon dioksit
COP - (Coil On Plug) Fiş üstü bobin
CPA - (Connector Position Assurance) Bağlantı elemanı konum güvenliği
CPI - (Central Port Fuel Injection) Merkezi delikli yakıt enjeksiyonu
CPP - (Clutch Pedal Position) Kavrama pedalı konumu
CPS - (Central Power Supply) Merkezi güç sağlama
CPU - (Central Processing Unit) Merkezi işlemci ünitesi
CRT - (Cathode Ray Tube) Katot ışınlı tüp
CRUISE CONTROL - Araçları belli bir hızda tutan ve sürücünün ayağını gazdan çekmesine imkan tanıyan sistem. Hız sınırlayıcı + hız sabitleyici
CS - (Charging System) Doldurma sistemi
CTP - (Closed Throttle Position (switch)) Kapalı gaz konumu anahtarı
CTS - (Coolant Temperature Sensor) Soğutucu sıcaklık sensörü
CV - (Constant Velocity) Soğutucu hızı
CVT - (Continuously Variable Transmission) Sürekli değişken transmisyon
D - (Diesel) Dizel
DAB - (Delayed Accessory Bus) Geciktirilmiş yardımcı veri yolu
dB - (Decibels) Desibel
dBA - (decibels on A-weighted scale) A ağırlıklı ölçekte desibel
DC - (Direct Current) Doğru akım
DE - (Drive End) Tahrik sonu
DEC - (Digital Electronic Controller) Dijital elektronik kontrolörü
DERM - (Diagnostic Energy Reserve Module) Tanı amaçlı enerji rezerv modülü
DFI - (Direct Fuel Injection) Doğrudan yakıt enjeksiyonu
DI - (Distributor Ignition) Distribütörlü ateşleme
DIA - (Diameter) Çap
DIC - (Driver Information Center) Sürücü danışma merkezi
DIS - (Direct (distributorless) Ignition System - önceki adı EI) Doğrudan distribütörsüz ateşleme sistemi
DIST - (Distributor) Distribütör
DISTRONIC - Elektronik takip sistemi (öndeki araçla mesafe tehlikeli şekilde azalınca motor gücünü azaltan, gerekirse fren yapan sistem)
DLC - (Data Link Connector) Veri hattı bağlantısı
DOE - (The Department of Energy) Enerji bölümü
DOHC - (Double Overhead Camshaft) Üstten çift kam mili
DOL - (Data Output Line) Veri çıkış hattı
DPFE - (Differential Pressure Feedback EGR) Diferansiyel basınç egzoz gazı devridaim geri bildirimi
DPI - (Dual Plug Inhibit) Çift fişli önleyici
DRB - (Diagnostic Readout Box) Tanı amaçlı okuma kutusu
DRL - (Daytime Running Lamps) Gün ışığında çalışan lambalar
DSS - (Downshift Solenoid) Aşağı kaydırma bobini
DTC - (Diagnostic Trouble Code) Tanısal amaçlı güçlük kodu
DTM - (Diagnostic Test Mode) Tanısal amaçlı deneme modu
DVOM - (Digital Volt-Ohmmeter) Dijital volt-om metre
E4OD - (Electronic 4-Speed Overdrive) Elektronik 4 hızlı aşırı hız 
EAC - (Electronic Air Control - önceki adı AIR) Elektronik hava kontrolü
EAIR - (Electronic Secondary Air Injection) Elektronik ikinci hava enjeksiyonu
EBCM - (Electronic Brake Control Module) Elektronik fren kontrol modülü
EBTCM - (Electronic Brake and Traction Control Module) Elektronik fren ve çekiş kontrol modülü
EBP - (Exhaust Back Pressure) Egzoz geri (arka) basıncı
EBD-EBV - Elektronik fren gücü dağıtıcısı
E&C - (Entertainment and Comfort) Eğlence ve konfor
ECA - (Electronic Control Assembly - önceki adı PCM) Elektronik kontrol grubu
ECAS - Elektronik kontrollü, havalı süspansiyon (aracın yerden açıklığını azaltıp çoğaltır)
ECAT - (Electronically Controlled Automatic Transmission) Elektronik kontrollü otomatik transmisyon
ECC - (Electronic Climate Control) Elektronik klima kontrolü
ECE - (Economic Comission for Europe) Avrupa Ekonomik Komisyonu
ECE - (Electrical and Computer Engineering) Elektrik ve bilgisayar mühendisliği
ECI - (Extended Compressor at Idle) Rölantide uzatılmış kompresör
ECM - (Electronic Control Module) Elektronik kontrol modülü
ECM - (Engine Control Module) Motor kontrol modülü
ECS - (Emission Control System) Emisyon kontrol sistemi
ECS - Elektronik kontrollü süspansiyon
ECT - (Engine Coolant Temperature (Switch, Sensor) Motor soğutucu sıcaklığı anahtarı-sensörü
ECU - (Electronic Control Unit) Elektronik kontrol ünitesi
EDC - Elektronik amortisör kontrolü
EDIS - (Electronic Direct Ignition System - önceki adı EI) Elektronik doğrudan enjeksiyon sistemi
EDLS - Elektronik diferansiyel kilidi
EDS - Karlı, buzlu, kumlu zeminlerde aracın çekişten düşmesini önleyen çekiş kontrol sistemi
EEC - (Electronic Engine Control) Elektronik motor kontrolü
EEPROM - (Electronically Erasable Programmable Read Only Memeory) Elektronik olarak silinebilir programlanabilir salt-okunur bellek
EEVIR - (Evaporator Equalized Values In Receiver) Alıcıdaki buharlaştırıcı aygıt eşitlenmiş değerleri
EFE - (Early Fuel Evaporation) Erken yakıt buharlaşması
EFI - (Electronic Fuel Injection) Elektronik yakıt enjeksiyonu
EGO - (Exhaust Gas Oxygen - önceki adı O2S) Egzoz gazı oksijeni
EGOG - (EGO Ground) EGO Egzoz gazı oksijeni topraklaması
EGR - (Exhaust Gas Recirculation) Egzoz gazı devridaimi
EGRC - (Exhaust Gas Recirculation Control) Egzoz gazı devridaim kontrolü
EGRT - (Exhaust Gas Recirculation Temperature (switch)) Egzoz gazı devridaim sıcaklığı anahtarı
EGR TVV - (Exhaust Gas Recirculation Thermal Vacuum Valve) Egzoz gazı devridaim sıcaklık vakum valfı
EGRV - (Exhaust Gas Recirculation Vent) Egzoz gazı devridaim havalandırması
EGTS - (Exhaust Gas Temperature Switch - önceki adı EGRT) Egzoz gazı sıcaklık anahtarı
EI - (Electronic Ignition -includes Distributorless Ignition System, formerly DIS) Elektronik ateşleme - distribütörsüz ateşleme sistemi dahil
ELC - (Electronic Level Control) Elektronik seviye kontrolü
ELR - (Emergency Locking Retractor) Güvenlik kilidi geri çekicisi
EMB - (Electromagnetic Brakes) Elektromanyetik frenler
EMF - (Electromotive Force (voltage)) Elektromotor kuvvet
EMI - (Electromagnetic Interference) Elektromanyetik karışma, girişim
EMR - (Electronic Module Retard) Elektronik modül gecikmesi
EOT - (Engine Oil Temperature) Motor yağ sıcaklığı
EPA - (Environmental Protection Agency) Çevre Koruma Örgütü
EPC - (Electronic Pressure Control) Elektronik basınç kontrolü
EPR - (Exhaust Pressure Regulator) Egzoz basınç regülatörü
EPS - Elektrik motorlu hidrolik direksiyon sistemi
EPT - (EGR Pressure Transducer (replaced with PFE)
EPROM - (Erasable Programmable Read Only Memory) Silinebilir programlanabilir ROM
ESC - (Electronic Spark Control) Elektronik kıvılcım kontrolü
ESD - (Electrostatic Discharge) Elektrostatik boşalma
ESP - Elektronik savrulma önleyici sistem
EST - (Electronic Spark Timing) Elektronik kıvılcım zamanlaması
ETBE - (Ethyl Tertiary Butyl Ether ) Etil tersiyer bütil eter
ETC - (Electronic Temperature Control) Elektronik sıcaklık kontrolü
ETC - Elektronik traksiyon kontrolü
ETCC - (Electronic Touch Climate Control) Elektronik dokunmatik klima kontrolü
ETR - (Electronically Tuned Receiver) Elektronik ayarlı alıcı
ETS - Elektronik stabilite sistemi (ASR ile ilişkili olarak çalışır)
EVAP - (Evaporative Emission) Buhar emisyonu
EVAP Canister Purge - (Evaporative Emmision Canister Purge) Buhar emisyon kutusu temizliği
EVIC - (Electronic Vehicle Information Center) Elektronik taşıt danışma merkezi
EVO - (Electronic Vehicle Orifice) Elektronik taşıt ağzı
EVP - (EGR Valve Position) Egzoz gazı devridaimi valf konumu
EVR - (EGR Vacuum Regulator) Egzoz gazı devridaimi vakum regülatörü
EXH - (Exhaust) Egzoz
FC - (Fan Control) Soğutucu vantilatör kontrolü
FBC - (Feedback Carburetor) Geri bildirim karbüratörü
FDBK - (Feedback) Geri bildirim
FDC - (Fuel Data Center) Yakıt veri merkezi
FED - (Federal (except California)) Federal, Kaliforniya dışında
FF - (Flexible Fuel) Esnek yakıt
FI - (Fuel Injection) Yakıt enjeksiyonu
FIPL - (Fuel Injection Pump Lever) Yakıt enjeksiyon pompası kolu
FMEM - (Failure Mode Effects Management) Başarısızlık modu etkilerinin yönetimi
FMVSS - (Federal Motor Vehicle Safety Standards) Federal Motorlu Taşıtlar Güvenlik Standartları
FP - (Fuel Pump) Yakıt pompası
FPM - (Fuel Pump Monitor) Yakıt pompası monitörü
FPRC - (Fuel Pressure Regulator Circuit) Yakıt basıncı regülatör devresi
FPS - Kaza anında yakıt akışını kesen ve yangını önleyen sistem
FRC - (Forced) Zorlanmış, zorlu
FT - (Fuel Trim) Yakıt kesme
FTP - (Federal Test Method) Federal deneme yöntemi
FTP - (Federal Test Procedure) Federal deneme süreci
FWD - (Front Wheel Drive) Önden çekişli
GA - (Gage) Gösterge
GCC - Otomobilin farlarının aydınlattığı alanın dışında kalan görüntüyü kızılötesi olarak yol bilgisayarının ekranına aktaran sistem
GCW - (Gross Combination Weight) Brüt birleşik ağırlık
GDI - (Gasoline Direct Injection) Doğrudan benzin enjeksiyonlu
GEN - (Generator) Jeneratör
GHGs - (Greenhouse gases) Sera gazları
GND - (Ground) Zemin, toprak
GPS - Uydu yardımı ile aracın yerini ve pozisyonunu belirleyen sistem
GVWR - (Gross Vehicle Weight Rating) Brüt taşıt ağırlığı sınıflandırması
H - (Hydrogen) Hidrojen
H2O - (Water) Su
HC - (Hydrocarbons) Hidrokarbonlar
H/CMPR - (High Compression) Yüksek sıkıştırma
HCV - (Heavy Commercial Vehicle) Ağır ticari taşıt
HD - (Heavy Duty) Ağır iş
HDC - (Heavy Duty Cooling) Ağır iş soğutması
HDI - (High Pressure Diesel Injection) Yüksek basınçlı dizel yakıtı enjeksiyonu
HEGO - (Heated EGO - önceki adı HO2S) Isıtılmış Egzoz gazı oksijeni
HFC - (High Fan Control) Yüksek soğutma vantilatörü kontrolü
HFP - (High Fuel Pump) Yüksek yakıt pompası
Hg - (Mercury) Cıva
Hi Alt - (High Altitude) Yüksek irtifa
HLC - (Hydraulic Lash Compensator) Hidrolik vuru dengeleyici
HLOS - (Hardware Limited Operating Strategy) Donanım sınırlı çalıştırma stratejisi
HO - (High Output) Yüksek çıkış
HO2S - (Heated Oxygen Sensor) Isıtılan oksijen sensörü
hp - ps - bg - (horsepower) Beygir gücü (motorun gücünü ifade eden birimler)
HPL - (High Pressure Liquid) Yüksek basınçlı sıvı
HPS - (High Performance System) Yüksek performans sistemi
HPV - (High Pressure Vapour) Yüksek basınçlı buhar
HSC - (High Swirl Combustion) Yüksek türbülanslı yanma
HUD - (Heads Up Display) Baş yukarı göstergesi
HVAC - (Heater-Vent-Air Conditioning) Isıtıcı-havalandırma-klima 
HVACM - (Heater-Vent-Air Conditioning Module) Isıtıcı-havalandırma-klima modülü
HVM - (Heater Vent Mondule) Isıtıcı havalandırma modülü
Hz - (Hertz) Hertz (frekans birimi)
IAC - (Idle Air Control) Rölanti havası kontrolü
IAT - (Intake Air Temperature) Emme havası sıcaklığı
iATN - (International Automotive Technicians Network) Uluslararası Otomotiv Teknisyenleri Ağı
IC - (Ignition Control) Ateşleme kontrolü
IC - (Integrated Circuit) Entegre devre
ICM - (Ignition Control Module) Ateşleme kontrol modülü
ICP - (Injection Control Pressure) Enjeksiyon kontrol basıncı
ID - (Identification) Tanımlama
ID - (Inside Diameter) İç çap
IDI - (Integrated Direct Ignition) Doğrudan entegre ateşleme
IDM - (Injector Driver Module) Enjektör çalıştırma modülü
IDS - Gösterge panelindeki tüm bilgileri ön cama yansıtan sistem
IFS - (Inertia Fuel Shutoff) Eylemsizlik yakıt kesicisi
IGN - (Ignition) Ateşleme
ILC - (Idle Load Compensator) Rölanti yükü dengeleyici
IMMOBILIZER - Elektronik motor kilidi (kontak anahtarının çıkarılmasının ardından hırsızlığa karşı motorun elektronik olarak kilitlenmesini sağlayan sistem)
IMRC - (Intake Manifold Runner Control) Emme manifoldu akış kontrolü
INJ - (Injector) Enjektör
INP - (Input) Giriş
INT - (Intake valve) Emme supabı
INT - (Integrator - önceki adı ST FUEL TRIM) Entegratör
INTERCOOLER - Türbo motorlarda havanın soğutulması için kullanılan ek soğutucu
I/P - (Instrument Panel) Gösterge panosu
IPC - (Instrument Panel Cluster) Gösterge panosu grubu
IPR - (Injector Pressure Regulator) Enjektör basınç regülatörü
ISC - (Idle Speed Control) Rölanti hızı kontrolü
ISO - (International Standards Organization) Uluslararası Standartlar Kurumu
ISS - (Input Shaft Speed) Giriş mili hızı
ITL - Yollardaki sarsıntıyı en aza indiren süspansiyon sistemi
ITS - (Idle Tracking Switch) Rölanti izleme anahtarı
ITS - Yandan gelebilecek darbelere karşı koruyuculuk yapmak üzere konulan hava yastıkları
IVS - (Idle Validation Switch) Rölanti geçerlik anahtarı
IVSC - (Integrated Vehicle Speed Control) Entegre taşıt hızı kontrolü
KAM - (Keep Alive Memory) Bellek açık kalsın
KAPWR - (Keep Alive power) Güç açık kalsın
KATALİTİK KONVERTÖR - Motordan çıkan zararlı maddeleri zararsız maddelere dönüştüren sistem
kHz - (Kilohertz) Kilohertz (frekans birimi)
KOEO - (Key On Engine Off) Düğme açık motor kapalı
KOER - (Key On Engine Running) Düğme açık motor çalışıyor
kPa - (Kilopascals) Kilopaskal (basınç birimi)
KS - (Knock Sensor) Vuruntu sensörü
L4 - (Four Cylinder Inline Engine) Sıralı dört silindirli motor
LV8 - (Load Variable) Yük değişkeni
LCD - (Liquid Crystal Display) Sıvı kristal gösterge
LCV - (Light Commercial Vehicle) Hafif ticari taşıt
LDT - (Light Duty Trucks) Hafif hizmet kamyonu, kamyonet
LDV - (Light Duty Vehicle) Hafif hizmet taşıtı
LED - (Light Emitting Diode) Işık yayan diyot
LEV - (Low Emission Vehicle) Düşük emisyonlu taşıt
LFC - (Low Fan Control) Düşük soğutma vantilatörü kontrolü
LFP - (Low Fuel pump) Düşük yakıt pompası
LT - (Long Term (Fuel Trim)) Uzun dönem yakıt kesme
LTPWS - (Low Tire Pressure Warning System) Düşük lastik basıncı uyarı sistemi
MAF - (Mass Air Flow) Kitlesel hava akışı, debi
MAP - (Manifold Absolute Pressure) Manifold mutlak basıncı 
MAT - (Manifold Air Temperature - önceki adı IAT) Manifold havası sıcaklığı
MC - (Measuring Core) Ölçme çekirdeği, özü
MC - (Mixture Control) Karışım kontrolü
MCU - (Microprocessor Control unit - önceki adı PCM) Mikroişlemcili kontrol ünitesi
MD - (Modulated Displacement) Modüle edilmiş (değiştirilmiş) strok hacmi 
MDP - (Manifold Differential Pressure) Manifold diferansiyel basıncı
MECS - (Mazda Electronic Control System) Mazda elektronik kontrol sistemi
MEMCAL - (Memory Calibration) Bellek ayarlama
MFI - (Multiport Fuel Injection) Çok delikli yakıt enjeksiyonu
MIC - (Mechanical Instrument Cluster) Mekanik gösterge grubu
MIL - (Malfunction Indicator Lamp) Arıza gösterge lambası
MLP - (Manual Lever Position) El levyesi konumu
MPFI - (Multiport Fuel Injection) Çok delikli yakıt enjeksiyonu
MPI - Çok noktalı enjeksiyon (yakıtın en uygun şekilde yanmasını sağlar)
MPV - Çok amaçlı araç
ms - (Millisecond) Milisaniye
MSFF - (Miles Since First Fail) İlk arızadan bu yana gidilen yol uzunluğu
MSLF - (Miles Since Last Fail) Son arızadan bu yana gidilen yol uzunluğu 
MST - (Manifold Surface Temperature) Manifold yüzeyi sıcaklığı
MTBE - (Methyl Tertiary Butyl Ether ) metil tersiyer bütil eter
MTV - (Manifold Tuning Valve) Manifold ayarlama valfı
MV - (Megavolt) Megavolt
mV - (Millivolt) Milivolt
MVLPS - (Manual Valve Lever Position Sensor) El levyesi konum sensörü
NAAO - (North American Automotive Operations) Kuzey Amerika Otomotiv İşlemleri
NC - (Normally Closed) Normalde kapalı
NEG - (Negative) Negatif
NLGI - (National Lubricating Grease Institute) Ulusal Yağlama-Gres Enstitüsü
N-m - (Newton Meters) Newton metre (tork birimi)
NO - (Normally Open) Normalde açık
NOx - (Nitrogen Oxides) Azot oksitleri
O2 - (Oxygen) Oksijen
O2S - (Oxygen Sensor) Oksijen sensörü
OBD - (On Board Diagnostics) Cihaz üzerinde, sökmeden tanı
OBD II - (On Board Diagnostics, Generation 2) Cihaz üzerinde, sökmeden tanı (ikinci nesil)
OC - (Oxidation Catalytic Converter) Oksidasyon katalitik konvertörü
OD - (Outside Diameter) Dış çap
OD - (Overdrive) Aşırı hız, hız aşımı
OE - (Original Equipment) Orijinal donanım
OEM - (Original Equipment Manufacturer) Orijinal donanım üreticisi
OHC - (Overhead Camshaft) Üstten kam mili
OL - (Open Loop) Açık devre
ORC - (Oxidation Reduction Converter) Oksidasyon azaltma konvertörü
OTIS - (Overhead Travel Information System) Baş yukarısındaki seyahat bilgi sistemi
OVERDRIVE - Ekonomi vitesi (düşük yakıt tüketimi sağlayan vites)
PAG - (Polyalkylene Glycol) Polialkilen glikol
PAIR - (Pulsed Secondary Air Injection) Pulslu (darbeli) ikinci hava enjeksiyonu
PASS - (Personalized Automotive Security System) Kişiselleştirilmiş otomotiv güvenlik sistemi
PCM - (Powertrain Control Module) Güç aktarma organları kontrol modülü
PCS - (Pressure Control Solenoid) Basınç kontrol bobini
PCV - (Positive Crankcase Ventilation) Pozitif karter havalandırması
PDC - Park mesafesi kontrolü
PFE - (Pressure Feedback EGR) Basınç geri beslemeli egzoz gazı devridaimi 
PFI - (Port Fuel Injection) Delikten yakıt enjeksiyonu
PID - (Parameter Identification) Parametre tanımlama
PIP - (Profile Ignition Pickup - önceki adı CKP) Ateşleme cihazı profili
PKE - (Passive Keyless Entry) Pasif anahtarsız giriş
PM - (Permanent Magnet) Sabit mıknatıs
PMD - (Pump Mounted Driver) Pompa montajlı sürücü
P/N - (Part Number) Parça numarası
PNP - (Park/Neutral Position) Park/nötr durumu
POM - (Polycyclic Organic Matter) Polisiklik organik madde
POS - (Positive) Pozitif
POT - (Potentiometer) Potansiyometre
PROM - (Programmable Read Only Memory) Programlanabilir salt-okunur bellek
PS - (Power Steering) Güçlendirilmiş direksiyon
PSOM - (Programmable Speedometer/Odometer Module) Programlanabilir hız ölçme modülü
PSP - (Power Steering Pressure) Güçlendirilmiş direksiyon basıncı
PTC - (Pending Trouble Code) Henüz düzeltilmemiş arızanın numarası
PTO - (Power take off shaft) Güçlendirilmiş hareket mili
PTU - (Part Throttle Unlock) Kısmi gaz açma
PWM - (Pulse Width Modulation) Darbe genişliği modülasyonu
QDM - (Quad Driver Module) Dörtlü sürücü modülü
RABS - (Rear Antilock Brake System) Arka ABS
RAM - (Random Access Memory) Rasgele erişim belleği
RAP - (Retained Access Power) Tutulan erişim gücü
REDOX - (Reduction Oxidation Catalytic Converter) İndirgenme-ükseltgenme katalitik konvertörü
REF - (Reference) Referans
RF - (Radio Frequency) Radyo frekansı
RFI - (Radio Frequency Interference) Radyo-frekans paraziti
RFG - (ReFormulated Gasoline) Yeniden formüle edilmiş benzin
RKE - (Remote Keyless Entry) Uzaktan kumandalı anahtarsız giriş
RM - (Relay Module) Röle modülü
ROM - (Read Only Memory) Salt-okunur bellek
rpm - (Revolutions Per Minute) Dakikadaki devir sayısı
RPO - (Regular Production Option) Normal üretim seçeneği
RTD - (Real Time Dampening) Gerçek zamanlı nemlendirme
RTN - (Return) Dönüş
RTV - (Room Temperature Vulcanizing) Oda sıcaklığında sertleştirme 
RVP - (Reid Vapour Pressure) Reid buhar basıncı
RWAL - (Rear Wheel Anti-lock) Arka ABS
RWD - (Rear Wheel Drive) Arka tekerlek tahrikli, arkadan itişli
SAE - (Society of Automotive Engineers) Otomotiv Mühendisleri Birliği
SAW - (Spark Angle Word) Kıvılcım açısı işareti 
SBDS - (Service Bay Diagnostic System) Servis bölümü tanı sistemi
SBEC - (Single Board Engine Controller - önceki adı PCM) Tek bordlu motor kontrolörü
SBS - (Supercharger Bypass Solenoid) Süper şarj edici kısa devre bobini
SBT - (Serial Bus Traveller) Seri veri yollu seyahat sistemi
SC - (Supercharger) Süper şarj edici
SCB - (Supercharger Bypass) Süper şarj edici kısa devresi
SDM - (Sensing and Diagnostic Module) Algılama ve tanı modülü
SDV - (Spark Delay Valve) Kıvılcım geciktirme valfı
SEFI - (Sequential Electronic Fuel Injection - önceki adı SFI) Sıralı elektronik yakıt enjeksiyonu
SEO - (Special Equipment Option) Özel donanım seçeneği
SES - (Service Engine Soon - önceki adı MIL) Servis motoru bozukluk göstergesi
SFI - (Sequential Multiport Fuel Injection) Sıralı çok delikli yakıt enjeksiyonu
SHO - (Super High Output) Süper yüksek çıkış
SIG RTN - (Signal Return) Sinyal dönüşü
SIL - (Shift Indicator Lamp) Vites değiştirme gösterge lambası
SIR - (Supplemental Inflatable Restraint) Ek şişirilebilir sınırlayıcı
SLS - Otomobilin yüksekliğini otomatik olarak ayarlayan sistem
SMEC - (Single Module Engine Controller - önceki adı PCM) Tek modüllü motor kontrolörü
SNSR - (Sensor) Algılayıcı
SO2 - (Sulphur Dioxide) Kükürt dioksit
SOHC - (Single Over Head Camshaft) Üstten tek kam mili
SPD - (Speed) Hız
SPOUT - (Spark Output) Kıvılcım çıkışı 
SRC - (Selective Ride Control) Seçilebilir sürüş kontrolü
SRS - (Supplemental Restraint System) Ek sınırlayıcı sistem
SS - (Shift Solenoid) Vites değiştirme bobini
ST - (Scan Tool) Tarama takımı 
STI - (Self Test Input) Kendinden denemeli giriş
STO - (Self Test Output) Kendinden denemeli çıkış
STS - (Service Technicians Society) Servis Teknisyenleri Birliği
SULEV - (Super Ultra Low Emission Vehicle) Süper ötesi düşük emisyonlu taşıt 
SW - (Station Wagon) Steyşın vagon
T - (Turbo) Türbo
TAB - (Thermactor Air Bypass - önceki adı AIRB) Sıcaklık kontrollü hava kısa devresi
TAC - (Throttle Actuator Control) Ventüri uyartım kontrolü
TAD - (Thermactor Air Divert - önceki adı AIRD) Sıcaklık kontrollü hava saptırıcı
TACH - (Tachometer) Takometre
TAP - (Transmission Adaptive Pressure) Transmisyon uyumlu basınç
TAS - Bağlı olduğu GSM hattı sayesinde kaza anında otomatik olarak yardım çağrısı gönderen sistem
TB - (Throttle Body) Ventüri boğazı 
TBA - (Tertiary Butyl Alcohol) Tersiyer bütil alkol
TBI - (Throttle Body Fuel Injection) Ventüri boğazı yakıt enjeksiyonu
TC - (Turbocharger) Türbo şarj edici, aşırı doldurucu
TCC - (Torque Converter Clutch) Tork konvertör kavraması
TCIL - (Transmission Control Indicator Lamp) Transmisyon kontrol gösteresi lambası
TCL - (Traction Control) Çekiş kontrolü
TCM - (Transmission Control Module) Transmisyon kontrol modülü
TCS - (Traction Control System) Çekiş kontrol sistemi
TCS - (Transmission Control Switch) Transmisyon kontrol anahtarı
TDC - (Top Dead Center) Üst ölü nokta
TDI - (Turbo Direct Injection) Doğrudan enjeksiyonlu türbo
TEMP - (Temperature) Sıcaklık
TFI - (Thick Film Integrated - önceki adı DI) Kalın katmanlı tümleşik
TFT - (Transmission Fluid Temperature) Transmisyon sıvısı sıcaklığı
THM - (Turbo Hydra-Matic) Türbo hidramatik
TIPTRONIC - Şanzımanın ister otomatik, ister manuel kullanılabildiği sistem
TLEV - (Transitional Low Emission Vehicle) Geçici düşük emisyonlu taşıt
TORK - Döndürme kuvveti
TOT - (Transmission Oil Temperature) Transmisyon yağı sıcaklığı
TP - (Throttle Position) Gaz konumu
TPC - Elektronik lastik basınç kontrolü
TPI - (Tuned Port Injection) Ayarlı delik enjeksiyonu
TPM - (Tire Pressure Monitor) Lastik basıncı monitörü
TR - (Transmission Range) Transmisyon aralığı
TSS - (Transmission Speed Sensor) Transmisyon hızı sensörü
TUBELESS - Şambreli (iç lastiği) olmayan lastik
TURBO - Yanma odasına normalden daha fazla hava ve yakıt verilerek motorun gücünün artırılmasını sağlayan sistem
TV - (Throttle Valve) Gaz kelebeği
TVS - (Thermal Vacuum Switch) Isıl vakum anahtarı
TVV - (Thermal Vacuum Valve) Isıl vakum valfı
TWC - (Three Way Catalytic Converter) Üç yollu katalitik konvertör
TXV - (Thermal Expansion Valve) Isıl genleşme valfı
UART - (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) Evrensel asenkron alıcı-aktarıcı
UD - (Underdrive) Sürüş altı, düşük hız
ULEV - (Ultra Low Emission Vehicle) Çok düşük emisyonlu taşıt
V - (Volts) Volt
VAC - (Vacuum) Vakum
VAF - (Volume (or Vane) Air Flow) Hacimsel veya kanatçık hava akışı 
VAT - (Vane Air Temperature - önceki adı IAT) Kanatçık hava sıcaklığı
VATS - (Vehicle AntiTheft System) Taşıt hırsız-caydırma sistemi
VCC - (Viscous Converter Clutch) Viskoz konvertör kavraması
VCM - (Vehicle Control Module) Taşıt kontrol modülü
VCRM - (Variable Control Relay Module) Değişken kontrol rölesi modülü
VDOT - (Variable Displacement Orifice Tube) Değişken yer değiştirme ağzı borusu
VDV - (Vacuum Delay Valve) Vakum geciktirme valfı
VECI - (Vehicle Emission Control Information (label) Taşıt emisyon kontrol bilgisi etiketi
VF - (Vacuum Flourescent) Vakum floresan
VIN - (Vehicle Identification Number) Taşıt kimlik numarası
VMV - (Vacuum Modulator Valve) Vakum modülatör valfı
VNT - (Variable Nozzle Turbocharger) Değişken lüleli türbo şarj edici
VOTM - (Vacuum Operated Throttle Modulator) Vakumla çalışan gaz kelebek modülatörü
VPWR - (Vehicle Power) Taşıt gücü
VR - (Vacuum Regulator) Vakum regülatörü
VREF - (Voltage Reference) Voltaj referansı
VRV - (Vacuum Reducer Valve) Vakum azaltma valfı
VRIS - (Variable Resonance Induction System) Değişken rezonanslı indüksiyon sistemi
VSS - (Vehicle Speed Sensor) Taşıt hız sensörü
VTA - (Vehicle Theft Alarm) Taşıt hırsız alarmı
VTSS - (Vehicle Theft Security System) Taşıt hırsız güvenlik sistemi
VVT - (Variable Valve Timing) Değişken supap zamanlaması
VVT-i - (continuously Variable intake Valve Timing) Sürekli değişken emme supabı zamanlaması
WAC - (Wide Open Throttle A/C Cutoff) Tam gaz klima kapatma
W/B - (Wheelbase) Dingiller arası mesafe
WOT - (Wide Open Throttle) Tam gaz
WSS - (Wheel Speed Sensor) Tekerlek hız sensörü
WU-OC - (Warmup Oxidation Catalytic Converter) Isıtmalı oksidasyon katalitik konvertörü
WU-TWC - (Warmup Three Way Catalytic Converter) Isıtmalı üç yollu katalitik konvertörü
X - (Experimental (vehicle)) Deney amaçlı taşıt
ZEV - (Zero Emission Vehicle) Emisyonsuz taşıt
ZTECH - (Zero Emission Technology) Emisyonsuzluk teknolojisi