Burçlar: Olumlu ve Olumsuz Özellikleri

GERİ
02 September Friday 2016
1406

KOÇ
Şifre: Etkinlik, atılganlık, kendine aşırı güven ve acelecilik.
 
Koç'ların olumlu huyları: Serüvenci atılımcı, cesur, çok enerjik, özgürlüğüne düşkün, yaklaşımlarında dolambaçsız.
Koç'ların olumsuz huyları: Bencil, kendini ön planda tutan atılgan, çabuk sinirlenen, hicivci, kavgacı, kaba
 
 
BOĞA
Şifre: Varlıktan hoşlanma, değişmezlik, pratiklik,karalılık amaca bağlılık.
 
Boğa'ların olumlu huyları: Pratik, güvenilebilir, sabırlı, iş yaşamında uyumlu, dayanma gücü yüksek, değerbilir, lüksü ve iyi yiyecekleri sever, soğukkanlı, kararlı, iradeli,sıcak kalpli,sadık sevecen.
Boğa'ların olumsuz huyları: Haris, tembel, hoşgörüsüz, can sıkıcı, değişmez görüşlü,esneklikten yoksun, inatçı, kinci, obur.
 
 
İKİZLER
Şifre: Konuşkanlık, yatkınlık, zeka
 
ikizlerin olumlu huyları: Uyumlu, her işe yatkım,entelektüel, mantıklı, çabuk kavrayan, canlı, konuşkan, eğlenceli, hareketli, yazı yazmaya ve yabancı dillere yetenekli, zamana uyan gençlik dolu 
ikizlerin olumsuz huyları: Değişken,huzursuz, kurnaz, yersiz bir biçimde meraklı, kararsız iki yüzlü, sinirlerini kontrol edemeyen, dedikoducu, yüzeysel, diken üzerinde yaşayan.
 
 
YENGEÇ
Şifre: Koruyucu, duygusal, evcil, amaca bağlı, tuttuğunu koparan
 
Yengeç'in olumlu huyları: iyi kalpli, duyarlı, sevimli,hayal gücü ve analık ve babalık içgüdüsü güçlü, koruyucu, vatansever, önlemci,amacından şaşmaz, cin fikirli, becerikli, zeki, iyi bir yuva kurucu.
Yengeç'in olumsuz huyları: Aşırı duygusal,fazla heyecanlı,alıngan çabuk sinirlenen, değişken, somurtkan,kendi kendine acıyan, bağışlamaz, denesiz, dağınık, övgüye dadanamayan, zayıf bir karakteri gizleyen katı dış görünüşlü.
 
ASLAN
Şifre: yaratıcılık, etkileyicilik, güçlülük, yetke, canlılık.
 
Aslan'ın olumlu huyları: Yüce gönüllü, eli açık, yaratıcı, coşkun, heyecanlı, iyi bir örgütleyici, geniş düşünceli.
Aslan'ın olumsuz huyları: Dogmatik, kabadayı, kendini büyük gören, züppe, hoşgörüsüz, sabit fikirli, kibirli, iktidar delisi.
 
BAŞAK
Şifre: eleştiricilik iceleyicilik, hizmet, yargılama,düzenlilik.
 
Başak'ların olumlu huyları: Ayırdedici, inceleyici,dürüst, düzeli, titiz ve dakik.
Başak'ların olumsuz huyları: Kuruntulu, ince eleyip sık dokuyan, geleneklere aşırı bağlı, zorluk çıkaran, önemsiz şeyler üzerinde fazlaca duran.
Başak burcunda doğan kişiler çalışkan ve pratik kişiler olup yaşamlarında en öneli şey iştir.
 
TERAZİ
Şifre: uyumluluk, birliktelik, denge,sevgi
 
Terazi'lerin olumlu huyları: büyüleyici, uyumlu geçimli, duygusal, diplomatik, ülkücü, zarif
Terazi'lerin olumsuz huyları: kararsız, kinci, havai, değişken, flörtçü, kolay etkilenebilen, safdil.
 
AKREP
Şifre: tutkulu, gayretli,becerikli,ağzı-sıkı
 
Akrep'lerin olumlu huyları: güçlü duygu,amaca bağlılık,sezgi gücü, anlayışlılık, ince fikirlilik,süreklilik,kararlılık.
Akrep'lerin olumsuz huyları: kıskançlık,gizlilik,kuşkuculuk,inatçılık, başına buyrukluk.
 
YAY
Şifre: özgürlük aşkı, geniş fikirlilik, coşku, araştırmacılık.
 
Yay'ların olumlu huyları: İyimser, güler yüzlü, sokulgan, açık düşünceli, uyumlu, felsefe ve yargı yeteneği olan, özgürlük seven, dürüst, güvenilir. 
Yay'ların olumsuz huyları: Abartıcı, huzursuz, aşrı uçlarda, dikkatsiz, fazla iyimser, sorumsuz, kaprisli, taşkın, patavatsız.
 
OĞLAK
Şifre: Hesapçılık, önlemcilik.
 
Oğlak'ların olumlu huyları: güvenilir, kararlı, tutkulu, özenli, düzenli, sabırlı, disiplinli.
Oğlak'ların olumsuz huyları: katı görünüşlü, çok kesin tavırlı, kötümser, tutucu, basit, cimri.
 
KOVA
Şifre: Bağımsız, insancıl
 
Kova'ların olumlu huyları: İnsancıl, bağımsız, arkadaş canlısı, iradeli, yaratıcı, devrimci ruhlu, bağlı, ülkücü
Kova'ların olumsuz huyları: Anlaşılmaz, dik kafalı, usulsüz, sabit görüşlü, huysuz, geleneklere karşı gelen.
 
BALIK
Şifre: hayalci, duyarlı
 
Balıkların olumlu huyları: Sevimli, duygusal, dünyevi olmayan, duyarlı, uyumlu, kolay etkilenen, iyi kalpli, merhametli, anlayışlı
Balıkların olumsuz huyları: dikkatsiz, gizliliği seven, kolayca altüst olan, yaşamın gündelik akışına ayak uyduramayan, zayıf iradeli, kararsız