Soru ve Cevaplarla SGK Tedavi Ücretleri

GERİ
30 March Wednesday 2016
969

İLAVE ÜCRETLERLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR ve CEVAPLARI

SORULAR CEVAPLAR
…………. Hastanesi’ne çocuğumu götürdüm.Ama başhekim olmadığı için raporunuzu yarın alın dendi.Eşim ertesi gün rapor almaya gittiğinde 20 TL istenmiş.Ancak ben zaten ayakta tedavi için 20 TL ödemiştim.Bu durumun incelenmesini istiyorum. Özel sağlık hizmet sunucuları ayaktan vakalarda (acil hizmetler hariç) kurumun ödediği SUT Ek 10-B listesi üzerinden fark ücreti alma hakları vardır. Sigortalımız bunu ödediğini belirtmektedir.Ayrıca rapor parası adı altında bir ücret almamaları gerektiğinden sigortalının elindeki belgeyle hastanenin bulunduğu SGK İl Müdürlüğü’ne müracaatı sağlanacak şekilde yönlendirilmelidir.
SGK ile anlaşmalı hastanede kızımı ameliyat ettirdim. Hastane ameliyat hzimeti karşılığı benden 1.400 TL’lik senet aldı. Ben bu parayı ödemek zorunda mıyım? Özel sağlık hizmet sunucuları vermiş oldukları sağlık hizmet bedelleri için hastane puanlarına göre hizmetin %30-70 aralığında ilave ücret alma hakkına sahiptirler. Bu oran aralığı üzerinden fazla alınacak bedeller sözleşmeye aykırılık teşkil etmektedir. Bu nedenle yapılmış operasyon ve karşılığı alınabilecek ilave ücret tespiti için sigortalının elindeki belgelerle hastanenin bulunduğu SGK İl Müdürlüğü’ne müracaatı sağlanacak şekilde yönlendirilmelidir.
Adı geçen özel hastahane Kurum ile anlaşmalı olduğunu tüm masraflarının karşılanacağı söylemiş; fakat kişiden 1000TL para tahsil edilmiş. SUT 3.3.3 (6) maddesi gereği ilik nakli ilave ücret alınamayacak hizmetler arasında sayılmaktadır. Sigortalıdan alınan ücretler için ellerindeki belgelerle hastanenin bulunduğu ildeki SGK İl Müdürlüğü’ne müraacat etmeleri gerekmektedir.
SSK’lı olarak çalışıyorum. Eşim özel bir hastanede doğum yaptı. Benden 750 TL ücret aldılar. Bu kadar ücret almaları normal mi? Ödedğim parayı almam söz konusu olur mu? Kişiden ilave ücret olarak kurumca belirlenen sınır oranlarının (%30-70) üzerinden alındığı anlaşılmaktadır. Mevcut sözleşme ve uygulamalara göre bu gibi durumlarda hastadan alınan bedel için mahsuplaşma yapılmayarak(hastaya iade edilmeyerek) hastaneye cezai müeyyide uygulanmaktadır.Anılan hastane hakkında gerekli işlenm yapılabilmesi için kişinin elindeki belgelerle SGK İl Müdürlüğü’ne müracaatı önerilmelidir.
Emekli Sandığı’ndan emekliyim Aşağıda ismi geçen hastanede çektirdiğim MR üzerinden benden fark ücreti olarak 35.00 TL. ve 12.50 TL.fark ücreti alındı.Bu fark ücreti benden niye alındı?Araştırılmasını istiyorum. Özel hastaneler sağlık hizmeti için kuruma fatura edilen bedelin %30-70 arasında fark ücretini sigortalıdan alma hakkına sahiptirler. Bu bağlamda MR için alınan ilave bedel de herhangi bir mevzuat aykırılığı yoktur.
Annem kanser hastası SGK ile anlaşmalı özel hastanede tedavi görüyor. Hastane tedavi nedeniyle fark ücreti alıyor. Kanser hastalarından tedavi farkı alınmayacağı şeklinde bir bilgiye ulaştım. SGK fark ücretimi karşılıyor mu? Karşılıyorsa ne kadarını karşılıyor? SUT gereği Kanserli hastaların tedavilerinden ilave ücret alınmaması gerekmektedir. Bu çerçevede sigortalı ilave ücret ödemiş olması halinde SGK il Müdürlüğü’ne müracaatı önerilmelidir.
Aşağıda adres bilgileri verilen hastanede 15 yaşında olan …….. nın kolu alçıya alınmış. 200 TL para talep edilmiş. Şikayetçiyim. Devlet hastaneleri sigortalılara vermiş olduğu hizmetler için ek ücret almamaları
gerekmektedir. Sigortalı elindeki belgelerle SGK il Müdürlüğü’ne müracaatı
önerilmelidir.
Özel hastanelerde 12 TL katılım payı alınır iken, bu hastanenin kulak burun boğaz ünitesi için 20 TL alınıyor. Gereğinin yapılmasını istiyorum. Özel hastaneler 12 tl kurum adına muyane katılım payını sigortalılardan tahsil ederler. Bunun dışında hastanenin bulunduğu sınıf itibariyle muayene bedelinin % 30-70 aralığında fark ücreti alma hakkına sahiptirler. Tercih olarak ilave ücret almayan hastaneler olduğu da bilinmektedir. Bu çerçevede yapılan işlemde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.
….. Özel Hastanesinde yoğun bakımda yatan hastalara için ilave ücret alınıyormu. SUT 3.3.3 (2) maddesi gereği yoğun bakım hizmetlerinde ilave ücret alınmaması
gerekmektedir. Sigoratlıdan ilave ücret alındıysa …………. SSGM ye
elindeki belgelerle müracaatı önerilmelidir.
Özel hastaneden tedaviye gittim. Yatak ücreti alınacak diye kağıt imzalattılar.75 TL alındı.Şikayetçiyim. SUT 3.3.4 gereği sözleşmeli sağlık kuruluşları tek yataklı, banyolu,tv ve telefonu olan odalarda sundukları otelcilik hizmetleri için kurumun ödediği standart yatak tarifesi işlem bedelinin 3 katını geçmemek üzere ilave ücret alma hakkına sahiptirler. Bunun da limiti 90 tl dir. Şikayetçi kişi bahsedilen standartlardaki özel odada kaldıysa yapılacak bir işlem olmadığı aksi durumda sgk il müdürlüğüne müracaatı önerilmelidir.
Özel hastane muayene 25 TL veriyoruz ilaç almaya eczaneye gidiyoz 10 TL ayrıca alıyor.SSK dökümü gösterek devlet bu ücreti alıyor diyor.%20 ödemem gerekirken neredeyse tamamını ödüyorum bu yasal mıdır. Bilgi almak istiyorum? SUT gereği özel hastane muayenelerinde hastane 12 tl ,ilaç yazıldıysa eczane 3 tl olmak üzere toplam 15 tl muayene katılım payı alınır. Bunun dışında alınan bedel hastane için ilave ücret eczane içinse ilaç katılım payı olması kuvvetle muhtemeldir.
Babam özel hastanede by-pass ameliyatı oldu. 600 TL ücret alındı. Faturada restaurant ve kafeterya bedeli olarak yazıyor. Neden böyle yazıldığı hakkında bilgi almak istiyorum. Özel Sağlık hizmet sunucularında kardiyovasküler cerrahi işlemler için ilave ücret alınmamaktadır. Restoran kafeterya bedeli ilave ücret olarak değerlendirilmez.
Poliklinik muayenelerden alınan normal ücret tahlillerden farklı ücret alıyorlar .Özelliklede çok tahlil istenince de yüksek meblağlar alıyorlar. Paket ücretin dışında açıktan alınıyor. Kurumla sözleşmeli özel hastaneler tarafından belirli oranlarda ilave ücret
alınmaktadır.
Bakan Bey tv de özel hastanelerden bile SSK’ lılar için ücret alınmayacak demişti kardeşim doğum yaptı 350 TL para ödedi bu konu hakkında detaylı bilgi almak istiyoruz. Kanuni mi değilse paramızı iade etsinler. Kurumla sözleşmeli özel hastaneler tarafından belirli oranlarda ilave ücret
alınmaktadır.
SSK emeklisi babam kaza geçirdi. Gittiğim hastane ilk gün 1500 TL,daha sonra yattığı hergün için 1000 TL hesabınız ekliyoruz dediler. Acilden gittik hastaneye. Babam hastanede yoğun bakımda yatmakta.Muhasebe Deparmanı:….. hanım(konuyu aktaran kişi parayı isteyen kişi şikayetçiyim. Yoğun bakım hizmetlerinden ilave ücret alınmamakta. Ayrıca hastanenin bağlı
olduğu SSGM’ye başvurması gerekmekte.
Acil kalp ve kanser hastalarından hastanelerde hiçbir ücret talep edilmeyeceği konusunda Sağlık Bakanı’mızın gecen hafta bir açıklaması oldu.Özel hastane dahi olsa ücret alınmayacak dedi.Ama ben annemi acil kanser hastası olarak hastaneye götürüldüğünde belli bir miktar ödedik. Bunun doğru olup olmadığını öğrenip ona göre işlem yapacağım. Bu konu hakkında bilgilendirilmek istiyorum. Acil vakalarda ve kanser hastalıklarının tedavisinde ( kemoterapi, radyoterapi,
radyoizotop tedavileri) ilave ücret ve katılım payı uygulaması bulunmamaktadır.
Diğer bir deyişle vatandaştan ücret istenmemesi gerekmektedir.
Adresi verilen hastaneye SSK lı olarak giriş yaptığımız halde, 20 TL muayene ücreti, 50 TL test (ikili tarama testi) ücreti alındı. Şikayetçiyim. Gereğinin yapılmasını istiyorum. özel hastanelerin sigortalılardan ayaktan muayenelerde 12 tl kurum muayene katılım payı almak zorundalar. Bunun dışında kendileri de bulundukları sınıf itibarıyla verdikleri hizmetin %30 -70 arasında ilave ücret alma hakkına sahiptirler. Bu çerçevede şikayetçinin belirttiği rakamlar içerisinde katılım payı var ise yapılan işlemin doğru olduğu aksi halde elindeki belgelerle SGKİl Müdürlüğü’ne müracaatı önerilmelidir.
Eşimi özel hastaneye götürdüm, tahliller yapıldı, hiç para ödemedim
.10 gün sonra tekrar ben gittim. Ben toplam 15 TL ödedim. Bu durumdan şikâyetçiyim. Hem benden hem devletten para alınıyor. Bilgilerimin gizli kalmasını istiyorum.
Ayaktan muayenelerde kurum katılım payı 12 tl.dir. Hastaneler sigortalının her
müracaatında bu miktarı kurum adına tahsil ederler. Onun dışında kendilerininde
hastanenin bulunduğu sınıf itibariyle verdikleri hizmetin %30-70 aralığında sigor
talıdan ilave ücret alma hakkına sahiptirler. Bu çerçevede hastanenin şikayetçi
ye iltimas geçtiği 15 tl yerine çok daha yüksek bedel tahsil edilmesi gerekmekteydi
Kızım isteğe bağlı olarak sigorta primi ödüyor. ……….. Hastanesinde her muayene olduğunda 25 TL katkı payı alınıyor; fakat hastane tarafından bu 12 TL olarak fatura ediliyor. 8 aydır bu şekilde devam ediyor. Konuyla ilgili hastanenin incelenmesini
istiyorum.
GSS’linin özel hastaneye müracaatı esnasında hastanece Kurum adına 12 tl ücret kendilerinden tahsil edilmektedir. 12 tl lik muayene katılım payını kuruma ödedikler için hastaneler bunun için fatura kesmezler. Geri kalan 13 Tl lik kısım ise ilave ücret olup hastanenin 13 Tl olarak fatura kesmesi gerekmektedir.
Eşim emekli okul müdürü kanser hastası ve kalp sorunu var stend takıldı ve kalp kapakçığı değişti. ….. Hastanesi’ne kontrole gidiyoruz. Her kontrole gittiğimizde bizden ücret talep ediyorlar. Doktor muayene ücreti 60 TL alıyor. Yoğun bakımda bizden ücret almıyorlar. Servise yattığı sürece günlük 20 TL ücret alıyorlar. Bunu bizden almaları kanunen var mı? Acil olan durumlarda da anlaşması yokmuş acilde de ücret ödedik. Vakıf niteliğindeki üniversite hastanelerinin hastadan ilave ücret ve öğretim görevlisi muayne farkı alma hakları vardır. Ancak acilde hiç bir ücret almamaları gerekmekte olup bahse konu ünv. ile acil branşıylada sözleşme mevcuttur. Acil girişlerinde ücret alındıysa ellerindeki belgelerle SGK İl Müdürlüğü’ne müracaatları önerilmelidir.
Annem özel hastanelerin de kanser tedavisi gördü. herhangi bir ekstra ücret ödeyecek midir? ben 620.00 TL’lik bir ameliyat parası ve yatma parası olarak her gün içinde 30.00 TL yatak parası aldılar. bu yasal ıdır? Kanser tedavileri için kişilerden ilave ücret alınmaması gerekmektedir. Şikayet
çinin elindeki belgelerle SGK İl Müdürlüğü’ne müracaatı önerilmelidir.
………. Hastanesi 02.12.2010 bir bebeğim dünyaya geldi sorunlu olduğundan dolayı doğduğu andan itibaren küveze kondu haftalık 125 TL ücret alındı. Bu hastanenin yasal hakkı mıdır? Sağlık hizmet sunucuları yeni doğan tedavilerinde ilave ücret almaması gerekmekte
olup gereği için kişi elindeki belgelerle SGK il Müdürlüğü’ne müracaatı önerilmelidir.
Emekli Sandığı emeklisiyim. Kasım ayı içersinde ……. Hastanesi’nde Diş Bölümünde Diş Protezi yaptırdım. Bu tedavi için fark ücreti alınmış ve faturaya öğretim üyesi fark ücreti yazılmış .Alınan bu fark ücreti yasal mı ve faturada neden öğretim üyesi yazıldı bunun nedeni ne? Öğrenmek istiyorum. Üniversite hastaneleri öğretim üyesi farkı olarak GSS lilerden üniversite senatolarınca belirlenen ilave ücret alma hakkına sahiptirler. Ancak işlemi yapan kişininde akademik ünavının( Yrd.Doç, Doç, Prof vs.) olması gerekmektedir. Eğer akademik ünvanı olmayan kişilerce işlem yapıldıysa şikayetçinin elindeki belgelerle SGK İl Müdürlüğü’ne müracaatı önerilmelidir.
Adresi verilen hastanede muayene oldum, 30 TL ücret ödedim, makbuzu zorla aldım. Fazla ücret alınıyor. GSS’li özel hastaneye gittiğinde muayene katılım payı olarak 12 Tl kurum adına
hastanece tahsil edilir ve bu miktar kuruma ödenir. Ayrıca özel hastaneler ver
miş oldukları hizmet bedeleinin %30- 70 aralığında ilave ücreti hastadan alma
hakları vardır. Bu çerçevede şikayetçiden 12 Tl katılım payı ve en düşük ilave
ücreti olarak 8 Tl alınmışsa dahi toplam 20 Tl eder. Şikayetçi almış olduğu hiz
met ve muayene olduğu branşı belirtmesi halinde kendisinden alınması gereken bedel belirlenebilecektir.
Kanser hastalığı nedeniyle özel hastanede tedavi gördüm. Bu tedavi nedeniyle muayene ücreti alınabilir mi? Öğrenmek istiyorum. Kanser hastalığı için hastalardan ilave ücret alınmaması gerekmektedir. Hasta
dan alındıysa elindeki belgelerle SGK …….. Sağlık Soysal Güvenlik Merkez
Müdürlüğüne müracaatı önerilmelidir.
Sağlık Hizmetlerinde özel hastanelerden SGK ile anlaşması %30 ile %70 arasında olmasından rahatsızlık duyduğunu belirtti.Sgk genel müdüründen randevu istiyorum.Özel hastaneler ile anlaşma oranları hakkında detaylı bilgi istiyorum. Özel hastanelerinin ilave ücret olarak alabilecekleri (%30-70) oranlar kurum
www.Sgk.gov.tr portalında yayınlanmaktadır. 2011 yılı için portalın duyurular
bölümünde alınabilecek oran listesi yayınlanmıştır. Bu oranlar haricinde kişiden
fazla ilave ücret alınması halinde hastaneye cezai müeyyide söz konusudur.
Ancak hastaların kendilerinden kesilen miktarın oranlar dışında olup olmadığını
bilmesini mümkün kılacak yöntemler üzerinde de çalışma yürütülmektedir.
27 Ekim 2010 sabah 09.00’da, eşimin rahatsızlığı nedeniyle ……… Hastanesine giriş yaptık. Eşim halen yoğun bakımda yatıyor. Hastaneye 99.00 TL yoğun bakım ücreti ödedim. Ödediğim bu ücreti geri alabilir miyim. Ayrıca yoğun bakımda kalınan süreler için ücret alınıyor mu? Bu konular hakkında bilgi almak istiyorum. GSS’li hastalardan yoğun bakım tedavileri için ilave ücret alınması doğru bir
uygulama değildir. Kişinin elindeki belgelerle SGK …….. Sağlık Sosyal
Güvenlik Merkez Müdürlüğü’ne müracaatı önerilmelidir.
Yoğun bakımda yatan hastamız için hastane %30 katkı payı almak istiyor. Hastane girişinde yoğun bakımdan katkı payı alınmaz yazıyor. Bu alınan ücret yasal mıdır? Yoğun bakım tedavilerinde hastadan ilave ücret alınmaması gerekmekte olup
kişin kendisinden talep edilen fark ücretini ödememesi hastanece zorlanması
halinde de …….. SSGMM ne müracaatı önerilmelidir.
Babamı hastaneye götürdüm, muayene oldu; fakat fişlerimi alamadım, kredi kartı ile de ödeme yaptırtmadılar. Durumdan şikayetçiyim. Alınan ilave ücretle ilgili değerlendirilme yapılabilmesi için mutlaka belge olması
gerekmektedir. Aksi durumda kurumca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.
Ancak ilave ücret için fiş veya fatura kesilmesi vergi mevzuatı açısından da
önemli olduğundan kişinin almış olduğu hizmet için fiş verilmediği hususunda
maliyeye ihbarda bulunması uygun olacaktır.
Kanser tedavisi olan hastalar özel hastanede tedavi olurken rotgen laboratuvarının bazı tetkiklerin yapıldığı bölümlerde SGK ile anlaşması yoktur denilerek ücret talep ediliyor kanser hastalarından hiç bir ücret alınmaycağı söyleniyor neden bu ücretler alınıyor bilgi almak istiyorum. Bunu bir öneri olarak devlete gönderiyorum. SUT gereği Kanser tedavilerinde kişiden ilave ücret alınmaması gerekmektedir.
Şikayetçiden kanser tedavisi için ilave ücret alınmışsa veya SGK ile tetkik söz
leşmesi olmadığı bahanesiyle ücretli tetkikler yapıldıysa elindeki belgelerle SGK
İl Müdürlüğü’ne müracaatı önerilmelidir.
Adres bilgileri verilen hastaneden katılım payı yanında muayene ücreti de talep edildi.Hastaneden şikayetçiyim. Gerekli incelemelerin yapılmasını talep ediyorum. Özel hastaneler kurum adına tahsil edilen 12 tl lik muayene katılım payının yan
ında muayene bedelinin %30-70 i arasında kendileri için ilave ücret alma hakkı
na sahiptirler. Ancak bu oranların üzerinde ilave ücret almaları halinde cezai
müeyyide uygulanmaktadır. kişinin başka bir işlem yaptırmamış olması şartıyla
ortalama olarak 20 tl den fazla muayene ilave ücreti ödediyse SGK il müdürlü
ğüne müracaatı önerilmelidir.
Akciğer kanseriyim. Kan tahlillerinin ücretli olup olmadığı hakkında bilgi almak istiyorum. Özel tıp merkezinde bu ücretleri Kurum karşılıyor mu? Kanser hastası kişinin bahsettiği tetkikleri Özel merkezlerde yaptırması halinde
bedeli kurumca karşılanmaktadır. İlave ücret ödemesi söz konusu değildir.
Maaşımdan 40 TL kesinti var. Bunun 4 TL ilaç farkı, 36 TL muayene katılım payı ama ben sadece 1 kere hastaneye gittim ve sadece reçete yazdırdım. Kesintinin sebebini öğrenmek istiyorum. Kişinin ……….. hastanesinde 11.01.2010 tarihinde 2 kez farklı branşta muayenesi yine aynı hastanede 23.02.2010 tarihinde muayenesi görünmektedir. Kişi anılan tarihlerde ………….Hastanesinde muayene olmadığını belirtmesi halinde konu …… sağlık sosyal güvenlik merkez müdürlüğünce değerlendirilmek üzere ……..SGK İl Müdürlüğü’ne aktarılması gerekmektedir.
Özel hastanelerde muayene ücretleri farklı mıdır diye soruyor ve de ameliyat için ek ücret alınır mı ve de yatak parası her gün için alınıyor mu? Hastaneler bu ücreti kendilerine göre mi yoksa kanunlara göre mi alıyorlar? Sosyal güvencesi var. Özel hastaneler gruplandırıldıkları puan üzerinden kişiden muayene ve yaptıkları
her işlem bedeli için (malzeme ve ilaç bedeli hariç) %30-70 aralığında fark ücreti alma hakkına sahiptirler. Bu fark ücreti almaları mevzuata dayanmaktadır.
Özel hastanelerde girişte ücret talep edilmesi yasal mıdır? Muayene olmadan önce 8 TL ücret alıyorlar. SSK çalışanıyım. Bu ücreti almaları yasal mıdır. Herhangi bir makbuz verilmiyor. ………. Tıp Merkezi’nde oldu bu olay.Şikayet amaçlı değil bilgi almak için araştırılmasını istiyorum. Özle sağlık kuruluşları tesis puanlarına göre verdikleri hizmetler için (muayene
dahil) SGK nın ödemiş olduğu bedelin %30-70 aralığına kendilerine ilave ücret
alma hakına sahiptirler. Yapılan işlem tamamen mevzuata uygundur.
Adresi verilen hastanede fatura verilmediği için şikayetçiyim Sağlık hizmet sunucuları,vermiş oldukları hizmetlerden aldıkları ilave ücret bedel
leri için fatura vermek zorundadırlar. Kurumca karşılanmayan ilave ücret bedellerine fatura kesilmesi daha çok vergi mevzuatını ilgilendirdiğinden başvuru sahibinin bu konuyla ilgili olarak hastanenin bulunduğu ildeki vergi dairesine müracaatı önerilmelidir.
Gaziyim ve çocuklarım ücretsiz muayene olabiliyordu. Ancak özel hastane bu durumu kabul etmedi. Özel hastanelerde gazi çocukları ücretsiz tedavi olabilir mi? Konu hakkında detaylı bilgi almak istiyorum. Sağlık Uygulama Tebliğinin 3.3.2 maddesi gereği Gazilerin Kurumla sözleşmeli
resmi sağlık kurumundan sevk edilmeleri koşuluyla kendilerinden özel hastane
lerde ilave ücret alınmaması gerekmektedir..Eğer başvuru sahibi resmi sağlık
kurumlarından sevk edilmeden direkt özel hastaneye gittiyse hastane tarafından kendisinden ilave ücret alınması mümkündür.
……. Hastanesi’nde muayene ücreti olarak 15TL, tahliller için 40 TL ücret alındı. Alınan bu ücretler yasal mıdır? Özel hastaneler puanlaraına göre hastadan vermiş oldukları hizmet üzerinden
%30-70 aralığında ilave ücret alma hakkına sahiptirler. Başvuru sahibi kendisi
ne yapılan tetkikleri kalemler halinde il müdürlüğüne bildirmesi halinde özel hastanece alabilecekleri ücreti aşan bir tahsilat yapılıp yapılmadığı kendisine bildirilebilecektir.
Özel hastanede tedavi olduğumda ödediğim ücretlerin SGK’dan tekrar alamıyacağıma dair benden form imzalattılar. Bu yasal mıdır? Özel hastaneler kendilerine müraccat eden GSS li hastalardan punlarına göre
%30 -70 aralığında ilave ücret alma hakkına sahiptirler. Hastadan tahsil edilen
bu ücret için SGK dan istenmeyeceğine dair taahhütname imzalattırmaları
mevzuata aykırı değildir. Ancak hastane vermiş olduğu hizmet için yukarda
beliritlen oranları aşan ilave ücret alamazlar. Bunun için taahhütname imza
latmaları da Kurumca kendilerine uygulanacak müeyyidelere engel değildir..
Babam emeklidir. Özel hastaneye getirdim.Hastane bizden 180.00tl oda parasının yarısını sizin ödemeniz gerekir denildi. Doğru mudur? Yoğun bakımda herhangi bir ücret ödenir mi? Yoğun bakım hizmetlerinde Genel Sağlık Sigortalısından ilave ücret alınmaması gerekmektedir. Eğer alındıysa kişi elindeki belgelerle SGK İl Müdürlüğü’ne müracaatı önerilmelidir.
Özel hastanelerde alınan ücretlerde fiyat ücretlerini herkesin göreceği şekilde asılması gerekiyor. Anlaşmalı hastanelerde uygulanan fiyatları nasıl öğrenebiliriz? SGK kurumundan ricam bize bu ücretleri öğrenebileceğimiz bir liste istiyorum. Bilindiği üzere özel hastanlerin alabileceği ilave ücretler SUT eki listelerde yer alan 5000( beşbin) adet civarındaki tıbbi işlem üzerinden alınmaktadır. SGK.gov.tr Portalında yer alan SUT eki bu listelerde hasta kendisine yapılan işlemi bularak kendisinden alınan ilave ücretin kıyaslamasını yapması mümkündür. Diğer yandan bu konuyla ilgili en efektif çözüm yaratmak adına kurumca da çalışmalar yürütülmektedir.
Eşi SSK olarak çalışıyor. Bel fıtığı ameliyatı devlet hastanesinde yapıldığında kurum ne kadarını karşılıyor. Özel hastanede yapıldığında örneğin %30luk anlaşması olan bir hastanede ne kadarını kurum karşılıyor. Ücret olarak nedir? Kişiden …..hastanesine gittiğinde bel fıtığı ameliyatı için 3500tl istemişler. Bu durum normal midir? Fakat normal bel fıtığı ameliyatı değil endoskopik tessys bel fıtığı ameliyatı olacak bu durumda kurum ne kadarını karşılar? Diskektomi( bel fıtığı) ameliyatı devlet hastanesinde yapılırsa hiç bir ilave ücret kişiden alınmamaktadır. Ancak özelde yapılırsa verilen hizmetin % 30-70 aralığında ilave ücret alınması söz konususdur. Diskektomi lomber ,servikal, tek veya çift taraflı tek seviye vs. ile bir çok operasyon tipi vardır. Ameliyat tipine göre %30 üzerinden 300-1000 TL aralığında ilave ücret alınması mümkündür.
Şehit aileleri özel hastanelerde muayene ücreti öder mi? Araştırılmasını istiyorum. Ben evlendim çocuklarım bu haktan yararlanıyor. Şehid ailesinden SUT 3.3.2 maddesi gereği kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumlarından sevk edilmiş olmaları şartıyla özel hastanede otelcilik hizmeti hariç olmak üzere ilave ücret kendilerinden alınmaz.
Sağlığımız bozuluyor ve tahlil yaptırıyoruz, para veriyoruz. Kimse bu kişinin gelirini düşünmüyor. Test yaptırırken tahlil yaptırırken ücret ödüyoruz ve bu konu hakkında çok rahatsızım.Bu konunun iyileştirilmesini istiyorum.Bundan 5 sene önce test ya da tahlil için para ödenmiyordu.Şuan ödüyoruz bu durumun düzeltilmesini istiyorum. 5510 sayılı yasa gereği GSS’lilerden katılım payı alınması gerekmekte diğer yandan özel hastanelerde tedavi olunması durumunda hastanece ilave ücret alınmasıda mevzuat gereğidir. Mevcut durumda şikayetle ilgili kurumca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.
SGK özel hastaneler için neden bir fiyat belirlenmiyor? Boşuna mı prim ödüyoruz.Bu sistem çok yanlış. SGK özel hastaneler için SUT eki listelerde yer alan fiyat tarifelerini kullanmaktadır. Diğer yandan hastalardan alınabilecek ilave ücretlerin tedavi öncesinde hastanında bilgilendirilmesi yönündeki çalışmalar da yürütülmektedir.
Kurumla anlaşmalı olan özel hastane acilden giren yoğun bakım hastası özel hastaneye ücret ödemek zorunda mı? Değilse bu konu ile ilgili kanun maddesi istiyor. Sağlık Uygulama Tebliğinin 3.3.3 (1ve2) maddesi gereğince acil hal ve yoğun bakım tedavilerinde sigortalıdan ilave ücret alınmaması gerekmektedir.
Emekli Sandığı’na tabi kişiler hangi özel hastanelere gidildiğinde muayene olabilir? Ayrıca ne kadar ücret ödemeleri gerekmektedir? Gss li kişiler SGK ile sözleşmeli tüm özel hastanelerden tedavi hizmeti alabilmek
tedirler. Özel hastaneye başvuru yapıldığında almış oldukları hizmet bedelinin
% 30-70 aralığında ilave ücreti özel hastaneye ödemeleri gerekmektedir.
10.04.2012’de çocuğum oldu. Erken doğum olduğu için yoğun bakımda yatıyor. SGK ile anlaşmalı özel hastanede. hastane adı: …… Hastanesi.Masraflarını kurum karşılıyor mu? Yoğun bakım tedavileri hastanelerce ilave ücret almadan vermek zorunda oldukları bir tedavi tipidir. Bu tedavi hizmetleri kurumca karşılanmaktadır.
Özel hasteniyi arıyorum, hastane farkını öğrenmek için ancak telefonda cevap vermiyorlar. Konu hakkında şikayetçiyim. Özel Hastaneler verdikleri hizmetler için %30-70 aralığında ilave ücret alma hakkına sahiptirler. Kişi muayene olmadan da ne tür işlemlerin yapılacağı bilinmeyeceğinden muayene fark ücreti dışında istenebilecek tetkikler için muayene olması gerekir. Eğer sadece muayene ilave ücretini soruyorsa bu ücret 20 tl yi geçmemesi gerekmektedir. Ancak diğer tıbbi işlemler için mutlaka muayene olması gerekmektedir.
Emekli Sandığı emeklisi kişi dördüncü evre akciğer kanseri özel hastanesine gittiği zaman bu hastalık sebebiyle gittiği zaman kurum hastane masraflarının ne kadarını karşılar yada acilden gittiğimiz ücret öder mi, araştırılmasını istiyorum. Kanser tedavisi olarak yapılan kemoterapi, radyoterapi ve radyo izotop tedavilerinden ilave ücret alınmamaktadır. Acil tedavilerde ücret alınmamaktadır.
Annem kanser hastası SGK ile anlaşmalı özel hastanede tedavi görüyor. Hastane tedavi nedeniyle fark ücreti alıyor. Kanser hastalarından tedavi farkı alınmayacağı şeklinde bir bilgiye ulaştım. SGK fark ücretimi karşılıyor mu? Karşılıyorsa ne kadarını karşılıyor? SUT gereği Kanserli hastaların tedavilerinden ilave ücret alınmaması gerekmektedir. Bu çerçevede Sigortalı ilave ücret ödemiş olması halinde SGK il Müdürlüğü’ne müracaatı önerilmelidir.
Emekli oldum.700 TL maaş alıyorum. Cocuğuma tedavi yapılacak. 3 ayda bir 3 profesör coçuk üzerinde çalışma yapacak masraf olarak her seferde 1.5 milyar para istiyorlar.Ben bu parayı nasıl öderim.Yardım istiyorum. Çocugumun hastalıgı: Kemik Kanseri (eming sankromu) 12 yasında. Kanser tedavileri için sağlık hizmet sunucuları sigortalıdan ek ücret talep
etmemeleri gerekmektedir. Sigortalının hangi ünv hastanesinde ve hangi ad
altında kendisinden para istendiğini belirtir şekilde SGK İl Müdürlüğü’ne yazılı
olarak müracaat etmesi önerilmelidir.
SSK emeklisiyim. Kanser hastasıyım. SGK ile anlaşması olan hastanelerde bizden yüklü miktarda ücret alınıyor. Bakanımız ücret alınmayacak diye açıkladı; fakat hastanelerde bu kurala uyulmuyor. SUT 3.3.3 (4) maddesi gereği kanser tedavisi ( radyoterapi,kemoterapi,radyo
izotop tedavileri ) için hastaneler Genel Sağlık Sigortalılarından ilave ücret
almamaları gerekmektedir. Sigortalının elindeki belgelerle SGK İl Müdürlüğü’ne
müracaatı önerilmelidir.
Babam .. … Hastanesinde muayene oldu. 750.000 TL’ lik ücret alındı. Bu ücretten
dolayı hastaneden şikayetçiyim.
Gamma Knife tedavisi radyocerrahi tedavi yöntemi olup SUT’ göre ilave ücret
alınamayacak işlemler kapsamına girmemektedir. Bu nedenle kurumca yapılacak
bir işlem bulunmamaktadır.
Gözden ameliyat olacağım diyaliz hastasıyım. Ben fark ücreti öder miyim, öğrenmek istiyorum.
400 TL ödemem gerektiğini söylediler. Kurum karşılamıyor mu, öğrenmek istiyorum.
Göz ameliyatanın özel hastane de yapılması halinde fark ücreti ödemeleri mevzuata aykırı değildir. Ancak kişi operasyonunu Devlet Hastanesi veya Üniversite hastanelerinden birinde yaptırırsa bu fark ücreti ödemesi yapmayacaktır.
Kanser hastaları anlaşmalı özel hastanelerden ücretsiz tedavi olabilirler mi? Genel Sağlık Sigortalı Kanser hastaları sözleşmeli sağlık hizmet sunucularında
ücretsiz tedavi olma hakkına sahiptirler. Sigortalı sözleşmeli hastaneye
müracaatında o hastanenin hasta kabul etmemek gibi bir tercihi kullanma
hakkı yoktur.
Kanser hastalarının kan alımlarında ne kadar ücret ödemeleri gerektiğini öğrenmek istiyorum. Kanser tedavisi gören kişilerin tüm tedavi giderleri kurumca karşılanmaktadır.
Eşim kanser hastası. Radyo terapi tedavisine taksi ile giderse kurum bunu karşılar mı? Bu işlemler için neler yapmam gerekmektedir? Kanser tedavisi (radyo terapi ) bedelleri kurumca karşılanmaktadır. Kişinin
Kurumla sözleşmeli tedaviyi verebilecek herhangi bir özel veya resmi hastaneye
TC nosunun yazılı olduğu bir kimlikle müracaat etmesi halinde kendisine gerekli
tedavi verilebilecektir.
Karaciğer kanseri nakli olursa hangi hastanede yapabiliriz? Ameliyatı karşılarken tahlil ve yatak parsını neden karşılamıyor? Bunları öğrenmek istiyorum. Onkoloji servisinde yer bulunamıyor. Genel Sağlık sigortalısı için Karaciğer nakli tedavi bedeli kurumca karşılanmaktadır. Aynı zamanda ilaç ve yatak ücretleride kurumca bedeli ödenmektedir.
Kurumla sözleşmeli Organ doku nakli merkezi olan hastanelerde bu işlem yapılmaktadır. Hastanın üniversite hastanlerine müracaatı önerilebilir.
Bağ-kurlulardan kanser hastaları için ışın tedavisinde fark alınır mı? Konu hakkında bilgi almak istiyorum.SUT gereği kanser hastalarından radyoterapi (ışın) tedavisinde ilave ücret alınmaması gerekmektedir. SUT gereği kanser hastalarından radyoterapi (ışın) tedavisinde ilave ücret alınmaması gerekmektedir.
SSK’ya tabi çalışanım. Eşimi ………. Tıp Fakültesine götürdüm. Tomogrofi için 300 TL biyopsi için 150 TL istendi. İstenen bu ücretler niçin alındı. Bilgi almak istiyorum. Kamu üniversite hastaneleri vermiş oldukları tedavi hizmetleri için sigortalıdan
ilave ücret almamaları gerekmektedir. Bu bağlamda sigortalıdan tomografi ve
biyopsi işlemleri için ilave ücret almaları doğru bir uygulama değildir. Bu nedenle
sigortalının elindeki belgelerle hastanenin bulunduğu SGK İl Müdürlüğü’ne yazılı
müracaat etmesi sağlanmalıdır.
…. Hastanesi’nde muayene için 20 TL alıyorlar ancak 8 TL’lik fatura kesiyorlar.8 TL’si devlet geri kalanı bize gidiyor dediler. İnceleme yapılmasını istiyorum. Özel Hastanelerde muayene katılım payı 15 tl olup bunun 12.tl si hastane tarafından kurum adına kesilmektedir. Geri kalan 8 tl ise ilave ücret olarak alındığı anlaşılmakta olup hastanece yapılan işlem doğrudur.
Aşağıda adres bilgileri verilen i hastanede 15 yaşında olan …… nın kolu alçıya alınmış. 200 TL. para talep edilmiş. Şikayetçiyim. Devlet hastaneleri sigortalılara vermiş olduğu hizmetler için ek ücret almamaları
gerekmektedir. Sigortalı elindeki belgelerle SGK il Müdürlüğüne müracaatı
önerilmelidir.
Çocuklarımı 1.12.2010 tarihinde özel hastaneye götürdüm. muayene ücreti olarak benden 12 + 8 lira para aldılar. Saglık Bakanımız Recep Akdag’ın konuşmasında özellikle özel hastanelerin muayene ücreti olarak 12 + 3 ücreti olduğunu söyledi mağdur olanların şikayet etmesini söyledi. Kişi kişisel bilgilerinin gizli kalmasını istiyor. Sigortalıdan alınan 12+8 tl nin 12 Tl si kurum adına kesilen muayen katlım payıdır. 8 Tl ise hastanenin alabileceği ilave ücret bedeli olup yapılan işlemde mevzuata aykırırlık yoktur. Sn Bakanın açıkladığı 12+3 ise kurum adına 12 tl.ni özel hastane tarafından kesilen katılım payını ,3 tl ise ilaç yazıldıysa eczanenin kurum adına kesilecek katılım payını göstermektedir.
………… özel hastanede muayene oluyor katılım payı alınıyor ve ödeme ile ilgili herhangi bir makbuz ve belge verilmedi. Şikayetçiyim. Özel hastaneler muayen katılım payı olarak 12 tl.yi kurum adına hastadan tahsil
ederler. Bu miktar için fatura kesilmemesi doğru bir uygulamadır. Ancak 12 tl dışında kendilerinin aldıkları ilave ücret için mutlaka fatura kesmeleri gerekmekte
olup aksi durum vergi mevzuatı açısından da suç teşkil eder. Sigortalının 12 tl
katılım payı haricinde kendisinden alınan ilave ücret için fatura kesilmemesi halinde SGK İl Müdürlüğü’ne veya vergi dairesine müracaatı önerilmelidir.
Özel …………. Hastane’sine çocuğumu götürdüm 25 TL ödedim ama bana 13 TL lik fiş kestiler .Çocuğum eşim üzerinde gözüküyor.
Gereğinin yapılmasını istiyorum.
Özel hastanelere muayene için müracatta hastane tarafından kurum adına
kuruma ödenmek üzere 12 tl katılım payını hastadan tahsil ederler. Bu katılım
payı kuruma ödendiği için hastanlerce fiş kesilmemektedir. Bu çerçevede
şikayetçinin 12 tl eksik fiş
Adres bilgileri verilen hastaneden 2 kere muayane ücreti alındı. İlgili hastaneden şikayetçiyim. Özel hastaneler her muayene için Kurum adına 12 tl katılım payı ve kendileri
içinde 8-20 tl arasında değişen ilave ücret alma hakkına sahiptirler. Bu çerçevede sadece muayene başına 20 ve 32 tl arasında alınan ücretler makul sayılabilir. Başkaca bir işlem yapılmamış olması şartıyla bu aralığı aştıysa kişinin SGK
İl Müdürlüğü’ne müracaatı önerilmelidir.
Dahiliye ve Çocuk için A tipi bir hastanenin alabileceği en fazla katılım payı ve tahlil ücretinin ne kadar olduğunu öğrenmek stiyorum. Dahiliye ve çocuk polikliniklerinde kurumun özel hastanelere ödediği muayene
ücret bedeli 27 ve 25 tl. dir. A sınıfı hastanelerin alabileceği ilave muayene
ücret oranı bu rakamların % 70 nin geçemez. Tahliller için ise ek SUT eki fiyat
listresinde belirtilen tahlil bedeli rakamların % 70 ni geçemez. Bu listede yüzlerce tahlil mevcut olup başvuru sahibinin hangi tahlil bedelinin ilave ücretini öğrenmek istediğini belirtmesi halinde gerekli cevap verilebilecektir.
……. özel hastane de muayene katılım ücretleri zamlanmış. Bunun hakkında bilgi istiyorum. Özel hastanelerin hepsinde katkı payı yükselmiş. Bilgi istiyorum. Özel üniversite ve hastanelerden kurum adına kesilen muayene katılım payı
yükseltilmemiştir. Ancak özel üniversite ve hastaneler punları üzerinden verdikleri hizmet bedelinin %30-70 aralığında kişiden ilave ücret alma hakkına sahiptirler.
Özel hastaneye cildiyeye muayene için gittim. Toplamda 49,00 TL alındı.Faturalandırılan giderler:Muayene katılım payı:18,90 L.Hastane işletme gideri:18,10 TL alındı. Bu tutarlar faturalı. Kalan tutar (12,00) lira fatura kesilmedi. Şikayetçiyim Özel hastanelere giden Genel Sağlık Sigortalılarından 12 tl kurum adına kuruma
ödenmek üzere muyane katılım payı kesilmektedir. Bu bedel kuruma ödendiğin
den hastanelerce fatura kesilmemektedir. Yapılan işlemde mevzuata aykırı bir
durum görülmemektedir.
Özel hastaneden tedavi oldum. Hem hastaneden hem de eczaneden ücret aldılar. Uygulama doğru mudur? Hastane ücreti alıyorlar. Eşimden dolayı sağlıktan yararlanıyorum. 3 TL doktor parası olarak alındığını söylüyorlar. Eczane 4.5 TL fiş veriyor ;ama 7.5 TL alıyor. Hastane zaten 18.50 TL aldı. 6.50 TL devletinmiş. İlaçlar:Refresh,Blephamıde Özel hastanelerde ayaktan tedavilerde muayene katılım payı olarak kurum adına 12 tl hastadan tahsil edilir. Eğer ilaç yazıldıysa eczanede de 3 tl kurum adına kişiden tahsil eder. Diğer yandan özel hastaneler kişiden %30-70 aralığında ilave ücreti kendilerine alma hakkına da sahiptirler. Bu çerçevede yapılan işlemde herhangi bir mevzuata aykırılık görülmemektedir.
Muayene ücreti 20 TL alınıyor. 10 TL fatura veriliyor. Bunun 10 TL hakkında bilgi almak istiyorum. kurum adına kesilen 12 tl muayene katılım payı için hastaneler fatura kesmezler. Ancak kendileri için aldıkları ilave ücret için fatura vermek zorundalar. Bu çerçevede kurum adına kesilen katılım payı dışında ilave ücret alındıysa ve bunun için fatura kesilmediyse kişinin vergi açısından bulunduğu ildeki vergi dairesine ve SGK il müdürlüğüne müracaatı önerilmelidir.
40 günlük çocuğu var 20.12.2010 da ……. Hastanesi’ne gitmiş katılım payı almışlar başka bir hastaneye gitmiş oradan da 40 günlük çocuktan devlet para almıyor demişler. Şikayetçiyim. Yeni doğan bebeklerde ilave ücret alınması yasaklanmıştır. Kurum adına tahsil
edilen muayene katılım payı alınmaması söz konusu değildir.
…………………… Ünv. Diş hekimliğinde kızımın damağındaki et parçasını aldırdım.41 TL.para ödedim.Neden bunu SGK ödemiyor? Kamu üniversite hastanelerinin öğretim görevlileri ile otelcilik hizmetleri dışında
hiç bir işlem için fark ücreti almamaları gerekmektedir. Sigortalının elindeki fark
ücreti belgesiyle anılan üniversitenin faturalarını inceleyen ………… SGK il
Müdürlüğü’ne yazılı olarak müracaatı önerilmelidir.
Özel hasteneyi arıyorum, hastane farkını öğrenmek için ancak telefonda cevap vermiyorlar. Konu hakkında şikayetçiyim. Özel Hastaneler verdikleri hizmetler için %30-70 aralığında ilave ücret alma hakkına sahiptirler. Kişi muayene olmadan da ne tür işlemlerin yapılacağı bilinmeyeceğinden muayene fark ücreti dışında istenebilecek tetkikler için muayene olması gerekir. Eğer sadece muayene ilave ücretini soruyorsa bu ücret 20 tl yi geçmemesi gerekmektedir. Ancak diğer tıbbi işlemler için mutlaka muayene olması gerekmektedir.
18.04.2012′ da eşi beyin felci geçirmiş ……. Hastanesi’ne götürmüş 1 hafta ilaç tedavisi yapılmış şuuru yerşinde değilmiş.Sonra ………….. Radyoloji Ünitesine sevk etmişler.Ücretli muayene edilmiş sonra da MR istemişler. MR’ı da ücretli çekmişler.MR’a ilaç verilerek almışlar.İlaç verirken rahatsızlanmış.MR çeken bayandan başkası orda yokmuş.kimse yardım etmemiş.Bu durumdan şikayetçi.’Eşim orada ölebilirdi. ‘dedi. Sigortalının kendisinden alınan MR ücreti ile ilaç ücret bedeline ait belgelerle
SGK İl Müdürlüğü’ne müracaatı etmesi , hastaya karşı ilgisiz tavırlarla ilgili
olarakta Sağlık Bakanlığı’na ve Üniversite hastane başhekimliğine müracaat
etmesi önerilmelidir.
Hastaneler de 1.sınıf tek odalarda banyo tuvalet olması gerekiyor mu? para talep edebilir mi? 1.sınıf odalar tek kişilik banyolu telefonlu ve tv.li odalar olup, hastaneler kişiden
gecelik 90 tl ye kadar ilave ücret alma hakkına sahiptirler.
Emekli Sandığı’ndan emekli bir kişinin eşi psikolog ve psikiyatri için özel hastane ve üniversite hastanelerine gittiğinde bu sağlık hizmetinin ne kadarını kurum karşılar? Devlete ait Üniversite hastanesinde psikyatrik işlem bedellerini kurum karşılar ve bu üniversite hastanelerinde kişiden ilave ücret alınmaz. Ancak mevzuat gereği özel hastane veya özel üniversite hastanelerine müracaatta hastanenin verdiği tedavi bedelinin %30-70 aralığına tekabül eden kısmını hastadan ilave ücret olarak alma hakkına sahiptir.
Kanser hastalarından hastanede para alınır mı?
(Özel hastane devlet hastanesi farkediyor mu??kemoterapilerde
Kanser tedavileri için sağlık hizmet sunucularının kişiden ilave ücret almaları SUT mevzuatına aykırıdır.
Eşim özel hastanede doğum yapacak.4500 TL ücret istiyorlar.SSK’lıyım.Doğum sonrası yoğun bakım gerektirecek bir durum olursa bu masrafları SGK karşılıyor mu?4500 TL olan rakam normal midir?Detaylı bilgi istiyorum. Kurumla sözleşmeli bir hastanede doğum yaptırılacaksa belirtilen ilave ücret normal sayılabilecek ilave ücretin çok üzerinde bir rakamı göstermektedir. Diğer yandan yoğun bakım hizmetleri yine kurumca sözleşmeli bir hastanede verilecekse ilave ücret alınmadan tamamını kurum karşılar.
Eşim ……… Hastanesi’nde doğum yapacak.Hastane bizden doğum ücreti olarak 300TL talep etti. Diğer yandan başka bir arkadaşım Kayseri’de başka bir hastanede doğum gerçekleştirdiğinde sadece katılım payını ödedi. Bu 300 TL almak istemeleri doğru mudur?Öğrenmek istiyorum. Özel hastaneler puan durumlarına göre hastalardan verdikleri hizmet bedelinin %30-70 aralığında ilave ücret alma hakkına sahiptirler. Bazı hastanelerin ilave ücret almaması diğer hastanelerinde almayacağı anlamına gelmemektedir. Normal doğum için doğum haricinde ekstra hiç bir tedavi verilmezse özel hastanenin alabileceği ilave ücret puan durumuna göre 120- 280 TL aralığındadır.
……. hastanede tedavi gören kişi SSK emeklisi ve genel yoğun bakımda tedavi görüyor.Hastane bu hastanede tedavi gören kişiden hangi tedaviler için ücret talep edebilir.genel yoğun bakımda hangi tedavi için ücret talep edilir hangisi edilmez.Hastanede tedavi gören kişi SSK emeklisi.Konunun araştırılmasını istiyorum. SUT gereği yoğun bakım tedavilerinde kişiden ilave ücret alınmaması gerekmektedir. Eğer kişiden bu tedaviden dolayı ilave ücret alındıysa SGK İl Müdürlüğü’ne müracaat etmesi önerilmelidir.
Özel …….. Hastanesi’ne gittiğimde 32 TL katkı payı ödedim.Bana verilen fatura 20 TL’likti. Alınan ücretin faturası kesilmedi. 12 tl kesilmeyen fatura bedeli kurum adına kesilen (kuruma ödenen) katılım payı olup fatura kesmemeleri mevzuat gereğidir.
Hastaneye girişimde muayane ücreti 29 LİRA aldılar.Çocuğum 7 yaşında.Bu yüzden hastaneden şikayetçiyim.Kulak rahatsızlığı için götürdüğüm hastaneden ücret aldılar. Özel hastanelerde muayene başvurularında 12 Tl kuruma ödenmek üzere kişiden tahsil edilir. Bunun dışında özel hastaneler verdiği tıbbi hizmetler için muayenede dahil olmak üzere SUT fiyatlarının %30-70 oranında kişiden ilave ücret alma hakkına sahiptir. Bu çerçevede 29 tl nin 12TL si muayene katılım payı olarak düşünülürse geriye kalan 17 TL nin ilave ücret olarak alınması mevzuata aykırı değildir.
Özel Hastanelere Ödenen Fazla Fark Ücretinin İadesi Nasıl Sağlanır?
 
Özel hastaneler hizmet verdikleri hasta sayısını arttırmak amacıyla SGK ile anlaşma yoluna gitmekte ve bu hususu tanıtım kampanyalarında kullanmaktadırlar. Özel hastaneden aldığı sağlık hizmetine ait bedelin SGK tarafından ödeneceğini, kendisinin cüz'i bir fark ücreti ödeyerek kaliteli ve hızlı bir sağlık hizmeti alacağını düşünen hastalar özel hastanelerin haksız ve SGK ile yaptıkları sözleşmeye aykırı uygulamaları nedeniyle yüksek ücretler ödemeye mecbur bırakılıyor.
 
SGK Yalnızca Para Cezası Uygulayabiliyor..
 
Hasta ve hasta yakınları kendilerinden sözleşmeye ve mevzuata aykırı olarak fazladan fark ücreti tahsil edildiğini anlayıp, hizmet aldıkları hastaneden hatanın düzeltilmesini talep ettiklerinde değişen bir şey olmuyor. Özel hastaneler fazladan ücret aldıklarını kabul etseler dahi -SGK 'nın taktir ettiği ücretin yetersiz olduğu- savunması ile iade yoluna gitmiyorlar. SGK ile anlaşmalı olduklarını duyurarak müşteri! sayısını arttıran özel hastaneler anlaşma şartlarına uymayarak etik olmayan bir durumun ortaya çıkmasına neden oluyorlar. Fazladan ödenen ücreti iadeye yanaşmayan hastane, faaliyet gösterdiği bölgeden sorumlu olan SGK Müdürlüğü'nde yer alan Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerine şikayet edilebiliyor. SGK şikayet konusu dilekçeyle ilgili olarak hastaneye yalnızca para cezası kesebiliyor, şikayetçi hasta veya hasta yakınının fazladan ödediği ücretin iadesi konusunda başkaca bir yaptırımı bulunmuyor. Hastane, SGK 'ya şikayet sonrası ücretin iadesi yolunu seçerse kendisine kesilecek cezanın yarısını ödeyerek kurtulabiliyor ancak sektörün büyük oyuncuları genelde bu yolu tercih etmiyor, kendilerine kesilen cezayı ödeseler dahi ücreti iade etmemek konusunda direniş gösteriyorlar.
 
Fazladan ödediği ücreti özel hastaneden geri almak isteyen hastanın SGK 'ya şikayet dışında farklı bir yol izlemesi gerekiyor. Bu haberimizde özel hastanelere fazladan ödediği fark ücretini iade olarak almak isteyenlerin izlemesi gereken yol hakkında bilgi vermek istiyoruz..
 
Fark Ücretini Tüketici Hakem Heyeti Yardımıyla Geri Aldı..
 
Örnek olayda SGK ile anlaşmalı, İstanbul 'da faaliyet gösteren ve Ülkemizin birçok şehrinde şubesi olan büyük bir grubun hastanesine başvurulmuştur. Yapılan her poliklinik işlemi ve tetkik öncesi hastadan ödeme yapması istenmiş, ödemeler esnasında ilgililere SGK 'lı olunduğu ve bu kapsamda ücret tahsil etmeleri gerektiği hatırlatılmıştır. İlk başvuru tarihinden 4 gün sonra hastaneye kontrol amaçlı tekrar başvurulmuş ve yapılan tetkikler için hastane tarafından tekrar ücret tahsil edilmiştir. Hasta verilen hizmete dair Fatura ve Hizmet Dökümü alarak hastaneden ayrılmıştır. “Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ve Ekleri” ile SGK web sitesinde yer alan uygulama yardımıyla hastanenin alması gereken fark ücreti tekrar hesaplanmış; %787 oranında fazla ücret tahsil edildiği görülmüştür. Durum hastaneye bildirilip fazladan tahsil edilen ücretin iadesi istenmiştir. Hastane fazladan tahsil edilen ücreti kabul etmiş ancak iadesi konusunda olumsuz yanıt vermiştir. Bunun üzerine ilgili belgeler ile Tüketici Hakem Heyeti 'ne başvurulmuştur. Hastanenin “Alınan ücretin uygun olduğu ve hasta ile hastane arasındaki tıbbi ilişkinin tüketici hakem heyetince inceleme konusu edilemeyeceği” yönündeki savunması Tüketici Hakem Heyeti tarafından reddedilmiş, hastanenin fazladan tahsil ettiği ücreti iade etmesine hükmedilmiştir. Kesinleşen kararın hastane tarafından yerine getirilmemesi üzerine icra kanalıyla tahsilat yapılmıştır.
 
İzlenmesi Gereken Yol
 
1. Özel hastanelerin SGK lı hastalardan tahsil edebilecekleri fark ücreti ve diğer hususlar “Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)” ile düzenlenmiştir. Ayrıca SGK web sitesinde, alınan hizmet karşılığında özel hastaneye ödenecek fark ücretinin hesaplanabildiği kullanımı kolay bir uygulama yer almaktadır.
 
2. Özel hastaneden hizmet aldığınızda mutlaka fatura ve aldığınız hizmet ve yapılan tetiklere ait “Hizmet Dökümü” talep edin. Hastaneler 100TL üzerindeki ödemeler için her durumda ve 100TL altındaki ödemeler için talebiniz halinde bu belgeleri vermek zorundadır. (SUT 1.9.1 - İlave ücret alınması - Madde 7)
 
3. Özel hastanenin SGK ile yaptığı anlaşmaya aykırı olarak fazladan ücret tahsil ettiğini tespit ettiğinizde hastanenin ilgili biriminden iadesini isteyin, olumsuz yanıt aldığınızda iadeli taahhütlü olarak göndereceğiniz dilekçe ile talebinizi yineleyin.
 
4. Tüm iade taleplerinize rağmen hastaneden olumlu yanıt alamadığınız durumda, iade istediğiniz tutar 1.191,52TL 'nin altında ise bir dilekçe ve hastaneden aldığınız belgelerle birlikte ikamet ettiğiniz yer Tüketici Hakem Heyeti 'ne başvurun. (Büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 01.01.2013'den başlayarak 3.110,58 TL ve diğer yerler için 1.191,52TL 'dir.)
 
5. Tüketici Hakem Heyeti 'nin vereceği karar, hastaneye tebliğinden 15 gün sonra kesinleşir ve hüküm hastane tarafında yerine getirilmediğinde “İlamlı İcra” ile takip yapılabilir.
 
6. 1.191,52TL tutarı aşan iade talepleri Tüketici Mahkemeleri 'ne yapılmalıdır. Hazırlanmakta olan tasarıyla Tüketici Mahkemeleri 'ne başvuru ve dava sırasında gerekli tüm masrafların kaldırılması planlanmaktadır. 1.191,52TL üzerindeki tutarlar için Tüketici Hakem Heyetleri' nin vereceği kararlar kesin olmayıp yalnızca mahkeme için delil niteliği taşımaktadır.
 
7. Usulsüz ücret alan hastanenin denetlenmesini sağlamak amacıyla şikayetinizi aynı zamanda SGK 'ya da iletin.
 
8. Yaptığınız ödemelerin ispatı açısından kolaylık sağlaması ve Sayıştay denetimi sağlamak amacıyla ödemelerinizi kredi kartı ile yapın.