Askeri Darbeler Neden ve Hangi Şartlarda Yapılır?

GERİ
02 March Wednesday 2016
635

Genellikle devlette yönetim krizlerinin ortaya çıkmasının ardından yapılan askeri darbeler;

- Ülkeleri idare edenlerin kendi menfaatlerini ülkenin menfaatlerinden üstün tutmaları

- Politikacıların ülkenin anayasal kurumlarını ele geçirmeye çalışmaları

- Yasaların hiçe sayılarak anayasal idarenin ortadan kalkması

- Yasama-yürütme-yargının bir zümrenin eline geçmesi

- Dinin ve milliyetçi duyguların siyasete alet edilmesi

- Ülkede yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin artması

- Ülkedeki dengelerin halkın aleyhine bozulması

- Ülkenin geleceğinin ciddi tehdit altında olması

- Diktatörlük benzeri uygulamalar

- Milli güvenliğin zaafa uğraması

- Yolsuzlukların ayyuka çıkması

- Bölgesel etnik karışıklıklar

- Çok kötü ekonomik gidişat

- İç çatışmaların durmaması

- Seçimlerin şaibeli olması

gibi nedenlerle ortaya çıkar ve bu tür durumlardan beslenir.

Darbeye zemin hazırlayan bu kaotik şartların olgunlaşmasıyla birlikte askeri darbe gündeme gelir.

Left to right: Napoleon Bonaparte, Augusto Pinochet and Pervez Musharraf all rose to power in coups d'etat.

Üç Darbeci: Napolyon Bonapart, Augusto Pinochet, Pervez Müşerref