İçinde 'GÜÇSÜZ' geçen 71 çeviri bulundu. Toplam 7.000.000 Cümle Çevirisi

Türkçesi : sürücü

Cevap :

Sonraki

frivolous

fingirdek

Okunuşu : fırivilıs

Sonraki