İçinde 'FORGOT' geçen 106 çeviri bulundu. Toplam 7.000.000 Cümle Çevirisi

Türkçesi : kuzen

Cevap :

Sonraki

affluent

afilli

Okunuşu : efluınt

Sonraki