İçinde 'FERRY' geçen 125 çeviri bulundu. Toplam 7.000.000 Cümle Çevirisi

Türkçesi : futbol

Cevap :

Sonraki

acrimonious

acımasız

Okunuşu : ekrimoniyıs

Sonraki