İçinde 'DİSCONNECT' geçen 42 çeviri bulundu. Toplam 7.000.000 Cümle Çevirisi

Türkçesi : hastane

Cevap :

Sonraki

fair

fuar

Okunuşu : feir

Sonraki