İçinde 'DİSCONNECT' geçen 43 çeviri bulundu. Toplam 7.000.000 Cümle Çevirisi

Türkçesi : sakar

Cevap :

Sonraki

shh

şişş

Okunuşu : şııı

Sonraki