Türkçesi : altyazı

Cevap :

Sonraki

snook

nanik

Okunuşu : sınuuk

Sonraki