İçinde 'DECLİNE' geçen 111 çeviri bulundu. Toplam 7.000.000 Cümle Çevirisi

Türkçesi : altyazı

Cevap :

Sonraki

snook

nanik

Okunuşu : sınuuk

Sonraki