İçinde 'DECEMBER' geçen 104 çeviri bulundu. Toplam 7.000.000 Cümle Çevirisi

Türkçesi : şarkısözü

Cevap :

Sonraki

affluent

afilli

Okunuşu : efluınt

Sonraki