Country

COUNTRY kelimesini sözlükte arattığınızda karşınıza şu anlamları çıkar: ülke, köy, vatan, taşra, diyar, kır, kırsal, memleket... Latince "karşı" anlamına gelen CONTRA kelimesinden türemiş. Terra contrata ifadesini, karşıda (göz alabildiğine) uzanan arazi anlamında kullanmışlar. Şair Ahmet Kutsi Tecer, "Orda Bir Köy Var Uzakta" diyor. O uzaktaki köy aslında bizim ülkemiz, memleketimiz, vatanımız! Country kelimesi günlük dilde KÖY anlamında kullanılıyor. COUNTRY ROAD "köy yolu", COUNTRY MILE "uzun yol", COUNTRY CLUB ise sayfiye yerlerde zenginlerin takıldıkları "golf kulübü" anlamına geliyor. Taşralıların dinlediği Amerikan halk müziğinin adı COUNTRY MUSIC. NASCAR izleyicilerinin çoğu bu müzik türünü dinliyor. Birine, "You look country!" dendiğinde, Elbiselerin çok demode! anlamı çıkıyor. Prefer the country to the city, köyü şehre tercih etmek demek. Countryman köylü, hemşeri, yurttaş demek. Köylü şehirlinin efendisidir! Türkiye'nin %92'sinde asayişi jandarma sağlıyor. Polise sadece %8'lik kısım düşüyor. Buradan da anlaşılıyor ki ülke demek aslında köy demek!

country

Toplam 200 çeviri bulundu.

EN

country

TR

kır

EN

country

TR

köy

EN

country

TR

ülke

EN

country

TR

yurt

EN

country

TR

ulus

EN

country

TR

halk

EN

country

TR

yöre

EN

country

TR

vatan

EN

country

TR

taşra

EN

country

TR

bölge

EN

country

TR

diyar

EN

country

TR

arazi

EN

country

TR

toprak