Learning languages is more important than ever.
Dil öğrenmek hiç olmadığı kadar önemli.
Learning languages is as important as ever.
Dil öğrenmek her zaman olduğu gibi önemli.
Henry Kissinger: America has no permanent friends or enemies, only interests.
Henry Kissinger: Amerika'nın daimi dostu ya da düşmanı yoktur, yalnızca çıkarları vardır.
At her bedside, Maleficent apologizes to Aurora and kisses her forehead.
Başucunda Malefiz Aurora'dan af diler ve onu alnından öper.
I pronounce you man and wife.
Sizi karı-koca ilan ediyorum.
How do you pronounce this word?
Bu kelime nasıl telaffuz edilir?
Tyrion Lannister will save himself from the wrath of Beizzat Sharma.
Tyrion Lannister kendisini Beizzat Sharma'nın gazabından kurtaracak.
In Game of Thrones, why are the Targaryens the only ones able to control dragons?
Taht Oyunlarında ejderhaları neden sadece Targaryen Hanedanı kontrol edebiliyor?
Hurricane Harvey will stick around for awhile.
Harvey Kasırgası bir süre ortalıkta olacak.
Tyrion Lannister: A very small man can cast a very lage shadow.
Tyrion Lannister: Çok küçük bir adam çok büyük bir iz bırakabilir.