KAYBOLAN CÜMLELER
TÜM KAYBOLAN CÜMLELER
Turkey already hosts more than two million people who have fled the war in Syria.
Türkiye halihazırda Suriye'deki savaştan kaçan iki milyonun üzerinde insana ev sahipliği yapıyor.
It really takes the pressure off.
Üzerimdeki baskıyı bayağı bir hafifletti.
I can't handle the pressure.
Baskıyı kaldıramıyorum.
Dhoom is a pretty simple film at its core.
Dhoom özünde gayet basit bir film.
Pheomelanin is a reddish pigment.
Feomelanin kırmızımsı bir pigmenttir.
Arnav can't ask for forgiveness from Khushi.
Arnav Khushi'den af dileyemez.
Ludwigshafen was a high-priority target.
Ludwigshafen yüksek-öncelikli bir hedefti.
Herkese dost olanın dostu olmaz.
A friend to all is a friend to none.
Bikini sales soar with women over 50.
50 yaş üstü kadınlarda bikini satışları arttı.
Benfica is a good squad, but Atletico is the runaway favorite.
Benfica iyi bir ekip ama Atletico açık ara favori.