Nobody can appreciate what you've been through.
Başından geçenleri kimse anlayamaz.
Sweden asked Interpol to post a Red Notice.
İsveç İnterpol'den Kırmızı Bülten çıkarmasını istedi.
You may stop me from breathing, but how will you stop the air?
Nefes almamı engelleyebilirsin ama havayı nasıl engelleyeceksin?
Tanhaiyan will be going live on the Valentine's Day.
Tanhaiyan Sevgililer Gününde yayına girecek.
Russia is invading Ukraine.
Rusya Ukrayna'yı işgal ediyor.
I wanted to give you hugs and kisses!
Sana sarılıp seni öpmek istedim!
What words were cut into Miranda's arm? #gothika
Miranda'nın koluna hangi kelimeler kazınmıştı? #gothika
People think Adele broke her Grammy in two and gave half to Beyoncé.
İnsanlar Adele'in Grammy ödülünü ikiye bölüp yarısını Beyoncé'a verdiğini düşünüyor.
Ankara says the PYD is in league with the Kurdistan Workers' Party (PKK).
Ankara, PYD'nin Kürdistan İşçi Partisi'nin (PKK) müttefiki olduğunu söylüyor.
A moratorium is a delay or suspension of an activity or a law.
Moratoryum bir faaliyet ya da hukukun ertelenmesi ya da askıya alınması demektir.