At her bedside, Maleficent apologizes to Aurora and kisses her forehead.
Başucunda Malefiz Aurora'dan af diler ve onu alnından öper.
I pronounce you man and wife.
Sizi karı-koca ilan ediyorum.
How do you pronounce this word?
Bu kelime nasıl telaffuz edilir?
Tyrion Lannister will save himself from the wrath of Beizzat Sharma.
Tyrion Lannister kendisini Beizzat Sharma'nın gazabından kurtaracak.
In Game of Thrones, why are the Targaryens the only ones able to control dragons?
Taht Oyunlarında ejderhaları neden sadece Targaryen Hanedanı kontrol edebiliyor?
Hurricane Harvey will stick around for awhile.
Harvey Kasırgası bir süre ortalıkta olacak.
Tyrion Lannister: A very small man can cast a very lage shadow.
Tyrion Lannister: Çok küçük bir adam çok büyük bir iz bırakabilir.
Tyrion Lannister: Never forget what you are, the rest of the world will not. Wear it like armor and it can never be used to hurt you.
Tyrion Lannister: Ne olduğunu asla unutma çünkü çevrendekiler unutmaz bunu. Bu senin zırhın olsun ki kimse bunu kullanarak seni incitemesin.
I'm not a bit interested in this movie.
Bu filmle zerre ilgilenmiyorum.
I don't believe Mike Pence will behave like a dictator.
Mike Pence'in diktatör gibi davranacağına inanmıyorum.