Tyrion Lannister: A very small man can cast a very lage shadow.
Tyrion Lannister: Çok küçük bir adam çok büyük bir iz bırakabilir.
Tyrion Lannister: Never forget what you are, the rest of the world will not. Wear it like armor and it can never be used to hurt you.
Tyrion Lannister: Ne olduğunu asla unutma çünkü çevrendekiler unutmaz bunu. Bu senin zırhın olsun ki kimse bunu kullanarak seni incitemesin.
I'm not a bit interested in this movie.
Bu filmle zerre ilgilenmiyorum.
I don't believe Mike Pence will behave like a dictator.
Mike Pence'in diktatör gibi davranacağına inanmıyorum.
Below are a few of my favourite books in translation.
En beğendiğim çeviri kitaplardan birkaçını aşağıda bulabilirsiniz.
Performance will be in Italian with Turkish-English subtitles.
İtalyanca sergilenen eser Türkçe-İngilizce üstyazı ile seyirci ile buluşacaktır.
Babylon's proprietary English-Turkish dictionary is a great contribution to the Turkish language lexicography.
Babylon'un tescilli İngilizce-Türkçe sözlüğü Türk dili sözlükçülüğüne çok büyük bir katkıdır.
Subtitled videos can help children learn English.
Altyazılı videolar çocukların İngilizce öğrenmesine yardımcı olabilir.
What is the antonym of the word volunteer?
Gönüllü kelimesinin zıt anlamlısı nedir?
Find the synonym of the word in brackets.
Parantez içindeki kelimenin eş anlamlısını bulun.