Witnesses who do not speak English can testify through a certified interpreter.
İngilizce bilmeyen tanıklar yeminli tercüman vasıtasıyla tanıklık yapabilirler.
She swore an oath to tell the truth, with her hand on the Bible.
Doğruyu söyleyeceğine İncil'e el basarak yemin etti.
The day of Eid is the day of forgiveness.
Bayram günü bağışlama günüdür.
How should we spend the eid days?
Bayram günlerini nasıl geçirelim?
Don't quote me on this.
Bunu benden duymuş olma.
Every cloud has a silver lining.
Her işte bir hayır vardır.
Who would win a war between Turkey and Iran?
Türkiye ile İran arasındaki bir savaşı hangisi kazanır?
The opening was held on the eve of Eid al-Adha.
Açılış Kurban Bayramı arifesinde yapılmıştı.
The opening was held on the eve of Eid al-Adha.
Açılış Kurban Bayramı arifesinde yapılmıştı.
And if United's offer is good, Muslera will be allowed to leave the club, providing a replacement is found.
United'ın teklifi güzel olursa, yerine biri bulunmak kaydıyla Muslera'nın gitmesine izin verilecek.