In perpetuum frater, ave atque vale.
Sonsuza dek yaşa kardeşim, elveda.
Always the same narrow people, the same mindless chatter.
Hep aynı dar fikirli insanlar, hep aynı gereksiz sohbetler.
Last year, Leicester City won seven of its last nine games to avoid relegation to England’s second division.
Geçtiğimiz sezon Leicester City İngiltere ikinci ligine düşmemek için son dokuz maçının yedisini kazanmıştı.
What you need is Yeminli Sözlük's real links, not an SEO expert!
Size lazım olan Yeminli Sözlük'ün reel linkleri, SEO uzmanı değil!
Search engine optimization (SEO) is the process of affecting the visibility of a website in a search engine's unpaid results.
Arama motoru optimizasyonu (SEO) bir sitenin bir arama motorunun ücretsiz çıkan sonuçlarında görünürlüğünü etkileme sürecidir.
Euler Hermes is a credit insurance company.
Euler Hermes bir alacak sigortası şirketidir.
Whenever you write, whatever you write, never make the mistake of assuming the audience is any less intelligent than you are.
Ne zaman ve ne yazarsanız yazın ama asla okuyucularınızın sizden daha az zeki olduğunu düşünme hatasına düşmeyin.
Having education without manner is just like a car without tires.
Terbiye vermeyen eğitim yürümeyen arabaya benzer.
Good books are about everything.
İyi kitaplar her şeyi anlatır.
Where I live if someone gives you a hug it's from the heart.
Yaşadığım yerde biri size sarılıyorsa içinden geldiği içindir.