What are the best web-based project management tools for translations?
Çeviri konusunda en iyi web-tabanlı proje yönetim araçları hangileridir?
A notary certified translation is a translation certified by a sworn translator by his signature.
Noter tasdikli tercüme yeminli tercüman tarafından imzayla tasdik edilmiş bir çeviridir.
UAE warns that anyone expressing sympathy for Qatar will be jailed.
BAE Katar'a destek mesajı verenlerin hapsedileceği uyarısında bulundu.
UAE turns screws on Qatar.
BAE Katar'a baskı uyguluyor.
We translated the website from German into Spanish, French, Italian and Portuguese.
İnternet sitesini Almanca'dan İspanyolca, Fransızca, İtalyanca ve Portekizce'ye tercüme ettik.
Qatar was also expelled from a Saudi-led coalition fighting in Yemen.
Katar, Yemen'deki Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan da kovuldu.
Istanbul was the capital of three major empires: Roman, Byzantine and Ottoman Empire.
İstanbul üç büyük imparatorluğun başkentiydi: Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu.
Besiktas was the smaller club with a small budget back at that time.
O tarihlerde Beşiktaş küçük bütçesi olan küçük bir kulüptü.
Financially and in terms of historic success, Beşiktaş is the third of Istanbul's big three.
Mali olarak ve geçmiş başarılarına bakıldığında, Beşiktaş İstanbul'daki üç büyüklerin üçüncüsü durumunda.
Many translation agencies want to compete on prices.
Birçok tercüme bürosu fiyatta rekabete girmek istiyor.