Che Guevara was a Marxist revolutionary who later became a pop cultural hero.
Che Guevara sonradan pop kültürü kahramanına dönen Marksist bir devrimcidir.
One of the most prominent figures in the Turkish literature, Vedat Türkali has passed away at the age of 97.
Türk edebiyatının en önde gelen isimlerinden Vedat Türkali 97 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Backed by Turkey, the Free Syrian Army announced on Monday that it is preparing to liberate Jarablus from ISIS.
Türkiye tarafından desteklenin Özgür Suriye Ordusu Pazartesi günü Cerablus'u IŞİD'den kurtarmaya hazırlandığını duyurdu.
The Mamluk army camped at the plain of Marj Dabiq, a day's journey north of Aleppo.
Memlük ordusu Halep'in kuzeyinde bir günlük mesafede bulunan Mercidabık ovasında kamp yapmıştı.
The AFP photographer in Karkamis saw 11 Turkish tanks crossing the frontier and then firing on Jarabulus.
Karkamış'taki AFP fotomuhabiri 11 Türk tankının sınırı geçerek Cerablus'a doğru ateş ettiğini görmüş.
The tensions between Europe and Russia have entered a new phase.
Avrupa ve Rusya arasındaki gerilimler yeni bir evreye girdi.
As soon as Russia looks away, NATO will attack.
Rusya gözünü çevirir çevirmez NATO saldırır.
Would NATO defend Turkey if Russia attacked?
Rusya saldırırsa NATO Türkiye'yi savunur mu?
The Swift banking system is used to transfer billions internationally every day.
Swift bankacılık sistemi dünya genelinde her gün milyarlarca doların transferinde kullanılıyor.
Visa and MasterCard are using security measures prone to fraud.
Visa ve MasterCard dolandırıcılığa açık güvenlik önlemleri kullanıyor.