I don't believe Mike Pence will behave like a dictator.
Mike Pence'in diktatör gibi davranacağına inanmıyorum.
Below are a few of my favourite books in translation.
En beğendiğim çeviri kitaplardan birkaçını aşağıda bulabilirsiniz.
Performance will be in Italian with Turkish-English subtitles.
İtalyanca sergilenen eser Türkçe-İngilizce üstyazı ile seyirci ile buluşacaktır.
Babylon's proprietary English-Turkish dictionary is a great contribution to the Turkish language lexicography.
Babylon'un tescilli İngilizce-Türkçe sözlüğü Türk dili sözlükçülüğüne çok büyük bir katkıdır.
Subtitled videos can help children learn English.
Altyazılı videolar çocukların İngilizce öğrenmesine yardımcı olabilir.
What is the antonym of the word volunteer?
Gönüllü kelimesinin zıt anlamlısı nedir?
Find the synonym of the word in brackets.
Parantez içindeki kelimenin eş anlamlısını bulun.
This English - Turkish translation dictionary is optimized for the Kindle Reader.
Bu İngilizce - Türkçe çeviri sözlüğü Kindle Reader için optimize edilmiştir.
Usually for documents like these, you will need an official Turkish translation.
Genellikle bu tür belgeler için resmi Türkçe çeviri gerekir.
Its English translation is even longer.
İngilizce çevirisi daha da uzun.